تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی

بلیط لحظه آخری

پروازهای چارتر ارزان قیمت

بلیط لحظه اخری چیست! و چطور در زمان مناسب اقدام به خرید پروازهای لحظه آخری کنیم!
بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد.پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده.

لیست پروازهای لحظه آخری

هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت (تومان)
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۰
× ۸
7160
108,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
رشت  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۳۵
× ۴
845
109,800
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  قشم چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۳:۰
× ۱
4330
118,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
قشم  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۲:۳۵
× ۴
3801
111,900
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۲
7025
121,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۴۵
× ۳
7153
122,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۴۵
× ۵
7153
122,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۵
× ۴
7025
123,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۰
× ۵
7057
123,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۵
× ۴
7057
123,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
رشت  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۳۵
× ۹
845
115,100
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  رشت سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۰
× ۲
844
115,100
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۴۰
× ۱
631
119,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  گرگان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۰
× ۱
630
119,300
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۵
× ۲
7057
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۱۵
× ۵
7081
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۱۵
× ۶
7081
128,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
قشم  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۲:۳۵
× ۹
3801
121,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  رشت سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۰
× ۹
844
122,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۵
× ۴
4071
133,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۴۰
× ۹
631
128,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  گرگان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۰
× ۱
630
128,900
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۳۰
× ۹
CH7161
137,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۳۰
× ۷
CH7161
138,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۰
× ۲
4312
138,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۴
7025
138,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۵
7025
138,000
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
آبادان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۴۰
× ۱
264
135,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۲۰
× ۱
3758
138,400
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۷
7061
148,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  کاشان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۳:۱۵
× ۷
7184
148,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۱۵
× ۲
7081
148,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
اهواز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۰
× ۴
7131
148,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۱۵
× ۲
7081
148,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۰
× ۴
7027
148,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۳۰
× ۹
7161
148,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۴۰
× ۷
156
152,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۴۵
× ۴
7153
152,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۲۰
× ۹
3758
144,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۷
7061
153,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۵
× ۳
7025
153,000
ایران ایر ایران ایر ATR
شیراز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۱۰
× ۳
3376
145,800
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
چابهار  -  زاهدان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۳۰
× ۴
383
145,800
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
زاهدان  -  چابهار سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۸:۳۵
× ۵
382
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
کیش  -  بندرعباس سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۴
3352
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
تهران  -  ساری سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۲:۰
× ۹
3318
145,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  آبادان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۲۰
× ۲
1216
148,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۵
× ۴
4071
157,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۹
7061
158,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۴۰
× ۸
156
158,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۱۵
× ۲
7081
158,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کاشان  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۳۰
× ۷
7185
158,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۱۵
× ۳
1242
158,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۱۵
× ۴
1242
158,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۰
× ۱
4011
158,000
کارون ایر کارون ایر Fokker
کرمانشاه  -  اهواز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۸:۰
× ۹
2526
150,500
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۰
× ۹
CH7160
161,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۰
× ۷
CH7160
163,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۰
× ۷
979
163,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۰
× ۷
979
163,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۴۵
× ۹
7160
163,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۲۵
× ۷
7060
168,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  یزد سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۰
× ۴
618
162,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
یزد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۷:۵۰
× ۹
7084
172,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۵۵
× ۴
7125
173,000
زاگرس ایر زاگرس ایر McDonnell Douglas
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۰
× ۴
4011
173,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۳۰
× ۹
1240
173,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  آبادان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۰
× ۴
CH4029
173,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۵
× ۲
4071
173,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۵۵
× ۱
7080
173,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۵۵
× ۲
7080
173,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۳۰
× ۷
8012
173,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۱۵
× ۳
7081
175,000
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
یزد  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۷:۵۰
× ۹
293
167,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
بندرعباس  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۳۰
× ۵
CH7063
175,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
بندرعباس  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۳۰
× ۴
7063
175,500
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۲۰
× ۷
5621
177,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۳۰
× ۹
5617
178,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۱۵
× ۳
1243
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۵۵
× ۴
7080
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۵۵
× ۱
7080
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۵۵
× ۱
7080
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۴۵
× ۱
7128
178,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۴۵
× ۴
CH018
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
بندرعباس  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۳۰
× ۵
7063
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۱۵
× ۴
4027
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۱۵
× ۱
4084
178,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۱۵
× ۴
7073
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۲۵
× ۹
7060
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۲۵
× ۷
7060
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۰
× ۶
CH4028
178,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۱۵
× ۶
2820
178,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۷:۳۰
× ۴
1241
178,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۵
× ۳
5700
178,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۵
× ۹
5700
178,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۵
× ۹
5700
178,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۳۰
× ۶
853
172,300
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۷
6224
182,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۵
7061
174,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۲۵
× ۱
7152
183,000
ایران ایرتور ایران ایرتور نامشخص
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۳۰
× ۷
8012
183,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۱۰
× ۵
7027
183,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۱۵
× ۱
4010
183,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۵۵
× ۷
7125
183,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۵
× ۳
978
183,000
ایران ایر ایران ایر ATR
خوی  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۲۵
× ۷
3304
177,600
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۴۵
× ۹
1240
177,600
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
آبادان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۴۰
× ۱
264
177,600
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
تهران  -  آبادان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۰
× ۷
265
177,600
کیش ایر کیش ایر Airbus
اهواز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۰
× ۲
7131
178,900
آتا آتا Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۰
× ۵
CH5624
187,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۴۰
× ۵
4309
188,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۱۵
× ۹
6280
188,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۳۰
× ۵
6258
188,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۵۰
× ۳
5623
188,000
آتا آتا Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۰
× ۳
5624
188,000
آتا آتا Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۰
× ۵
5624
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۱۵
× ۵
4027
188,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۴۰
× ۲
4326
188,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۰
× ۴
7124
188,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۰
× ۴
7124
188,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۱۵
× ۵
1243
188,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۴۵
× ۷
7128
188,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۰
× ۱
7080
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تفلیس  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۳۰
× ۹
3058
188,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۱۵
× ۳
6959
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۰
× ۵
4028
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۰
× ۹
ZV4028
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر McDonnell Douglas
آبادان  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۰
× ۹
ZV4028
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر McDonnell Douglas
تهران  -  آبادان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۰
× ۹
ZV4029
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  آبادان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۱۵
× ۹
ZV4029
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۵
× ۵
4071
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۱۵
× ۲
4070
188,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۸:۲۵
× ۸
3891
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۳:۵۹
× ۹
3823
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۳۰
× ۱
3822
180,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۲۵
× ۳
1236
181,900
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  آبادان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۲۰
× ۹
1216
182,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  اردبیل سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۹:۳۵
× ۵
3962
184,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۵
6224
193,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
اصفهان  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۴۵
× ۹
943
193,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۲۰
× ۵
4313
193,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۳۰
× ۵
968
193,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۳۰
× ۶
968
193,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۱۵
× ۳
2820
193,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۵
× ۶
978
193,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۵
× ۶
985
193,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۴۵
× ۶
985
193,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۳۰
× ۹
853
185,100
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  یزد سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۰
× ۹
618
186,100
کیش ایر کیش ایر Fokker
بندرعباس  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۳۰
× ۳
7063
186,400
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  قشم سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۴۵
× ۱
3800
188,200
ساها ایر ساها ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۴۰
× ۷
157
197,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۴۰
× ۶
157
198,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۴۵
× ۲
7128
198,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
قشم  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۴۰
× ۱
4331
198,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
اصفهان  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۵۵
× ۵
1204
198,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۲۵
× ۵
041
198,000
معراج معراج Airbus
اصفهان  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۲:۱۰
× ۸
2862
198,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۱۵
× ۲
4070
198,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۱۵
× ۴
4070
198,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۲:۰
× ۴
7073
198,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۰
× ۷
6275
198,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
اصفهان  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۰
× ۵
4108
198,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۰
× ۵
4102
198,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۵۵
× ۳
5623
198,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۸:۳۵
× ۲
4327
198,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۰
× ۲
7056
198,000
ماهان ایر ماهان ایر BAe
تهران  -  خرم آباد سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۵۰
× ۱
1008
190,700
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۰
× ۵
7061
191,600
کیش ایر کیش ایر Airbus
شیراز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۳۰
× ۵
7161
191,600
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۴۵
× ۲
7160
191,600
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۰
× ۱
7124
192,300
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۵
× ۹
7057
192,300
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۱۰
× ۵
7027
192,300
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۱:۵
× ۹
7025
192,300
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۲:۴۵
× ۳
7128
192,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۴۰
× ۶
3778
192,500
قشم ایر قشم ایر Fokker
ارومیه  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۳:۳۵
× ۱
1276
193,500
آتا آتا Boeing
ارومیه  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۰
× ۲
5678
194,600
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۰
× ۵
6303
203,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۰
× ۵
CH4011
203,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۵۰
× ۳
4311
203,000
آتا آتا Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۲۰
× ۷
5628
203,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۰
× ۶
4011
203,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۲۰:۰
× ۵
7124
203,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۱:۵۵
× ۵
7125
203,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۰
× ۷
6276
203,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
مشهد  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۱۵
× ۷
924
203,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۵:۱۵
× ۷
924
203,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۶:۳۵
× ۲
988
203,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۳:۱۵
× ۴
4344
203,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۷:۳۰
× ۹
6279
203,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۳:۳۰
× ۴
039
203,000
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
زاهدان  -  چابهار سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۸:۳۵
× ۵
382
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
دزفول  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۸:۳۰
× ۲
3414
198,800
ایران ایر ایران ایر McDonnell Douglas
چابهار  -  زاهدان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۰:۳۰
× ۹
383
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
شیراز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۹:۱۰
× ۹
3376
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۸:۱۰
× ۸
3387
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
تهران  -  همدان سیستمی
پنج شنبه ۳۱ خرداد
۱۴:۳۵
× ۹
3397
198,800

اشتباه رایج در خرید بلیط لحظه آخری

برخی از کاربران بر این باورند که بلیط های لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

لطفا اطلاعات زیر را هم مطالعه کنید
قیمت بلیط چارتری PerPerson می باشد. قیمت ها گارانتی نبوده به دلایل زیر

در سایت HiHoliday قیمت های بلیط چارتر را ما تعیین نمی کنیم،بنابراین امکان گارانتی کردن تمام آژانس های هواپیمایی را نداریم.

ما از میان صدها داده اطلاعات را جمع می کنیم

خدمات ما به شما این اجازه را می دهد که با سرعت وسادگی در میان اطلاعات صدها سایت جستجو داشته باشید.بنابراین بخش پرواز های چارتر یک موتور جستجوگر است و قیمت ها را نمی تواند گارانتی کند.

چرا قیمت ها 100% درست نیستند

قیمت های جمع آوری شده مکررا در حال تغییر هستند در نتیجه قیمت های ارائه شده به مدت زیادی معتبر نخواهند بود.

سوالات بیشتر یا در صورت اشکال در قیمت

شما می توانید جواب سوالات خود را در بخش پرسش و پاسخ سایت بیابید
لطفا برای ما ایمیل ارسال نمایید و یا از طریق فرم تماس با ما هرگونه سوال و یا مشکل را مطرح کنید تا اعضای تیم به سرعت پیگیری کنند.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می باشد می‌باشد. مرورگر پیشنهادی Chrome