وب سرویس هتل های ایران

  • وب سرویس هتل های ایران این امکان را به شما می دهد تا تمامی هتل های ایران را در وب سایت و یا برنامه خود به صورت بروز داشته باشید جهت استفاده از این امکانات از سمت راست صفحه مستندات را مطالعه بفرمائید.
  • وب سرویس هتل های ایران برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان تهیه شد تا به بانک کامل هتل های ایران ارائه شده دسترسی داشته باشند.
  • وب سرویس هتل های ایران بر روی Http تهیه شده و هیچ گونه محدودیتی در زبانی که شما در برنامه استفاده می کنید ندارد.
  • مناسب برای ساخت هر نوع برنامه موبایل و وب سایت.

پنل نمایندگی امکانی دیگر است تا علاوه بر لیست هتل های ایران , یک وب سایت کامل را در اختیار داشته باشید.
برای کسب اطلاع از پنل های نمایندگی می توانید به این صفحه مراجعه فرمائید.

جهت استفاده از خدمات وب سرویس های هالیدی و دریافت کلید خود فرم زیر را با دقت وارد کرده و ارسال نمائید.
بعد از بررسی ، کلید تبادل به ایمیل که در فرم وارد کرده اید ارسال می گردد.
بعد از دریافت کلید شما می توانید با توجه به امکانات ارائه شده در قسمت راست صفحه فوق اقدام به پیاده سازی وب سرویس نمائید.
توجه: ارسال کلید تبادل بعد از بررسی سایت و یا برنامه شما انجام می شود و لازم است تا مدیر یا مالک نرم افزار درخواست کننده حتما با واجد فنی های هالیدی تماس حاصل نماید.

فرم ثبت کلید تبادل
ارسال درخواست

برای دریافت لیست شهرها و یا هتل هایی که می خواهید رزرو روی آنها انجام شود:

Api.HiHoliday.ir/V2/Hotel/Entity/{ApiKey}/{String}

String: از رشته ارسالی برای دریافت شهرها یا هتل هایی که با رشته ارسالی همخوانی دارند استفاده کنید این رشته می تواند شامل بخشی از نام هتل و یا نام شهر مورد نظر باشد.

ApiKey: کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست.

رشته های معتبر برای ارسال به درخواست فوق در زیر آمده است : نام شهر و هتل یا بخشی از نام شهر و هتل

مثال 1:

Api.HiHoliday.ir/V2/Hotel/Entity/{ApiKey}/تهران

[{"EntityId":248,"EntityName":"بزرگ","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل بزرگ تهران ، تهران ، تهران "},{"EntityId":250,"EntityName":"بزرگ فردوسی","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل بزرگ فردوسی ، تهران ، تهران"},{"EntityId":252,"EntityName":"ورزش","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل ورزش ، تهران ، تهران "},{"EntityId":253,"EntityName":"جهانگردی میگون","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل جهانگردی میگون ، تهران ، تهران "},{"EntityId":244,"EntityName":"پارسیان اوین","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل پارسیان اوین ، تهران ، تهران "},{"EntityId":245,"EntityName":"پارسیان استقلال","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل پارسیان استقلال ، تهران ، تهران"},{"EntityId":164,"EntityName":"تهران","EntityTypeId":3,"SearchValue":"تهران , تهران"},{"EntityId":5171,"EntityName":"دماوند","EntityTypeId":3,"SearchValue":"دماوند , تهران"},{"EntityId":7351,"EntityName":"ری","EntityTypeId":3,"SearchValue":"ری , تهران"},{"EntityId":59,"EntityName":"تهران","EntityTypeId":2,"SearchValue":"تهران , ایران"}]
مثال 2:

Api.HiHoliday.ir/V2/Hotel/Entity/{ApiKey}/اصف


[{"EntityId":580,"EntityName":"اصفهان","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل اصفهان، اصفهان ، اصفهان ، ايران"},{"EntityId":217,"EntityName":"سپاهان","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل سپاهان ، اصفهان ، اصفهان ، ایران"},{"EntityId":218,"EntityName":"ونوس","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل ونوس ، اصفهان ، اصفهان ، ایران"},{"EntityId":205,"EntityName":"پارت","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل پارت ، اصفهان ، اصفهان ، ایران"},{"EntityId":206,"EntityName":"سفیر","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل سفیر ، اصفهان ، اصفهان ، ایران"},{"EntityId":207,"EntityName":"ماهان","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل ماهان ، اصفهان ، اصفهان ،ایران"},{"EntityId":166,"EntityName":"اصفهان","EntityTypeId":3,"SearchValue":"اصفهان , اصفهان"},{"EntityId":209,"EntityName":"خور و بيابانك","EntityTypeId":3,"SearchValue":"خور و بیابانک , اصفهان"},{"EntityId":212,"EntityName":"نائين","EntityTypeId":3,"SearchValue":"نائین , اصفهان"},{"EntityId":66,"EntityName":"اصفهان","EntityTypeId":2,"SearchValue":"اصفهان , ایران"}]
مثال 3:

Api.HiHoliday.ir/V2/Hotel/Entity/{ApiKey}/اسپیناس

[{"EntityId":255,"EntityName":"اسپیناس خلیج فارس","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل اسپیناس خلیج فارس ، تهران ، تهران"},{"EntityId":5213,"EntityName":"اسپیناس آستارا","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل اسپیناس آستارا , آستارا، گیلان، ایران"},{"EntityId":8019,"EntityName":"اسپیناس پالاس","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل اسپیناس پالاس , تهران"}]
مثال 5:

Api.HiHoliday.ir/V2/Hotel/Entity/{ApiKey}/است

[{"EntityId":245,"EntityName":"پارسیان استقلال","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل پارسیان استقلال ، تهران ، تهران"},{"EntityId":287,"EntityName":"جهانگردی استهبان","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل جهانگردی ، استهبان ، فارس "},{"EntityId":3659,"EntityName":"استقلال قم","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل استقلال قم , قم"},{"EntityId":7845,"EntityName":"استقبال","EntityTypeId":4,"SearchValue":"هتل استقبال , تبريز"},{"EntityId":286,"EntityName":"استهبان","EntityTypeId":3,"SearchValue":"استهبان , فارس"},{"EntityId":78,"EntityName":"مرکزی","EntityTypeId":2,"SearchValue":"استان مرکزی , ایران"}]
پاسخ درخواست

پاسخ درخواست بالا به صورت JSON می باشد که فیلدهای معتبر آن در زیر توضیح داده شده است:

شماره شناسایی منحصر به فرد در سیستمشماره شناساییIntEntityId
نام موجودیت موجود در سیستمنام موجودیتStringEntityName
نوع موجودیت در سیستم که به ترتیب اعداد 1 تا 4
کشور، استان، شهر و هتل می باشد
شماره نوعIntEntityTypeId
نام کامل موجودیت موجود در سیستمنام موجودیتStringSearchValue
ارسال درخواست

برای دریافت لیست هتل های یک مقصد و یا دریافت یک هتل منحصربفرد می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.
درخواست ارسالی روی این متد تمامی هتل های مقصد را لیست می کند.

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/HotelList/{ApiKey}

ApiKey : کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست.

در این متد باید داده های ارسالی را به صورت JSON از طریق Body ارسال کنید :

Format داده های ارسالی از طریق Body باید بدین صورت باشد :

{"Adults":["تعداد افراد اتاق 1","تعداد افراد اتاق 2","..."],"Children":["تعداد افراد کمتر از 17 سال اتاق 1","تعداد افراد کمتر از 17 سال اتاق 2","..."],"ChildrenAge":["سن فرد کمتر 17 سال 1","سن فرد کمتر 17 سال 2","..."],"EntityId":"شماره منحصر به فرد موجودیت در مرحله قبل که عدد می باشد ","ReserveStartDate":"تاریخ ورود به هتل","ReserveEndDate":"تاریخ خروج از هتل","PageSize":10,"PageNumber": 1}

به عنوان مثال :

{"Adults":[1,1],"Children":[0,1],"ChildrenAge":[12],"EntityId":164,"ReserveStartDate":"2016-03-10","ReserveEndDate":"2016-03-12","PageSize":10,"PageNumber": 1}
مثال 1:

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/HotelList/{ApiKey}

{"Hotels":[{"AccommodationId":251,"AccommodationName":"لاله","Address":"تهـــران، خیابان دکتر فاطمی‌، نبش حجاب،هتل لاله تهران","CheckIn":"15:00","CheckOut":"12:00","DayCount":1,"Icon":"/Images/Accommodations/Hotel-Laleh-Tehran.jpg","Phone":"...","PrivatePhoneNumber":null,"BoardPrice":-1,"SalePrice":-1,"Discount":0,"HotelRating":5,"IsAvailable":true},{"AccommodationId":4799,"AccommodationName":"مرکزی","Address":"تهران - خیابان لاله زار نو - نرسیده به چهارراه منوچهری - پایین تر از سینما کریستال","CheckIn":"14:00","CheckOut":"14:00","DayCount":1,"Icon":"/Images/Accommodations/Hotel-Markazi-Tehran.jpg","Phone":"...","PrivatePhoneNumber":null,"BoardPrice":-1,"SalePrice":-1,"Discount":0,"HotelRating":3,"IsAvailable":true},{"AccommodationId":5190,"AccommodationName":"هتل جهانگردی شمشک","Address":" 34 كيلومتري لشگرك زردبند مسير فشم ميگون شمشك ","CheckIn":"14:00","CheckOut":"12:00","DayCount":1,"Icon":"/Images/Accommodations/Mehmansaraye-Jahangardi-Shemshak.jpg","Phone":"...","PrivatePhoneNumber":null,"BoardPrice":-1,"SalePrice":-1,"Discount":0,"HotelRating":2,"IsAvailable":true}]}
پاسخ درخواست

جواب درخواست لیستی از هتل های موجود می باشند :

شماره شناسایی منحصر به فردشماره شناساییIntAccommodationId
نام هتل مورد نظرنام هتلStringAccommodationName
آدرس هتلآدرس هتلStringAddress
زمان تحویل اتاق در زمان ورودزمان تحویل اتاقStringCheckIn
زمان تخلیه اتاق در زمان خروجزمان تخلیه اتاقStringCheckOut
تعداد روزهای اقامت در اتاقتعداد روزهاIntDayCount
مسیر عکس هتل مورد نظرعکس هتلStringIcon
تلفن مخصوص برای پیگیری رزروتلفن پیگیریStringPhone
StringPrivatePhoneNumber
قیمت مصوب برای هتلقیمتIntBoardPrice
قیمت فروش برای هتلقیمت فروشIntSalePrice
درصد تخفیف برای کاربراندرصد تخفیفIntDiscount
گرید هتلگرید هتلIntHotelRating
آیا برای رزرو موجود می باشدموجود بودنBooleanIsAvailable
ارسال درخواست

برای دریافت لیست اتاق های یک هتل می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.
درخواست ارسالی روی این متد تمامی اتاق های یک هتل را لیست می کند.

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/Room/{ApiKey}

ApiKey : کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست.

در این متد باید داده های ارسالی را به صورت JSON از طریق Body ارسال کنید :

Format داده های ارسالی از طریق Body باید بدین صورت باشد :

{"Adults":["تعداد افراد اتاق 1","تعداد افراد اتاق 2","..."],"Children":["تعداد افراد کمتر از 17 سال اتاق 1","تعداد افراد کمتر از 17 سال اتاق 2","..."],"ChildrenAge":["سن فرد کمتر 17 سال 1","سن فرد کمتر 17 سال 2","..."],"EntityId":"شماره منحصر به فرد هتل مورد نظر که عدد می باشد ","ReserveStartDate":"تاریخ ورود به هتل","ReserveEndDate":"تاریخ خروج از هتل"}

به عنوان مثال :

{"Adults":[1,1],"Children":[0,1],"ChildrenAge":[12],"EntityId":251,"ReserveStartDate":"2016-03-10","ReserveEndDate":"2016-03-12"}
مثال 1:

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/Room/{ApiKey}

[{"NumberOfAdults":1,"NumberOfChildren":0,"RoomNo":1,"Rooms":[{"RoomTypeId":5237,"RoomTypeName":"یک تخته","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5237-f-29977-2","Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":1,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3}]}]},{"RoomTypeId":5238,"RoomTypeName":"یک تخته برای میهمان خارجی","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5238-f-29978-2","Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":2,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3}]}]},{"RoomTypeId":5239,"RoomTypeName":"دو تخته دبل","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5239-f-29979-2","Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":3,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]}]},{"RoomTypeId":5240,"RoomTypeName":"دو تخته توئین","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5240-f-29980-2","Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":4,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","SalePrice": 2,"BoardPrice": 3}]}]},{"RoomTypeId":5241,"RoomTypeName":"سوئیت جونیور","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5241-f-29981-2","Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":5,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]}]}]},{"NumberOfAdults":1,"NumberOfChildren":1,"RoomNo":2,"Rooms":[{"RoomTypeId":5239,"RoomTypeName":"دو تخته دبل","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5239-f-29979-2","Adults":1,"Children":1,"Description":"بزرگسال 1 | 2 کودک ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":6,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]},{"RoomTypeId":"5239-t-29979-2","Adults":1,"Children":1,"Description":"بزرگسال 1 | 2 کودک ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":true,"GroupDayRoomType":9,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]}]},{"RoomTypeId":5240,"RoomTypeName":"دو تخته توئین","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5240-f-29980-2","Adults":1,"Children":1,"Description":"بزرگسال 1 | 2 کودک ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":7,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]},{"RoomTypeId":"5240-t-29980-2","Adults":1,"Children":1,"Description":"بزرگسال 1 | 2 کودک ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":true,"GroupDayRoomType":10,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]}]},{"RoomTypeId":5241,"RoomTypeName":"سوئیت جونیور","Description":null,"CounterDescription":null,"Icon":null,"Discount":0,"Prices":[{"RoomTypeId":"5241-f-29981-2","Adults":1,"Children":1,"Description":"بزرگسال 1 | 2 کودک ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":false,"GroupDayRoomType":8,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]},{"RoomTypeId":"5241-t-29981-2","Adults":1,"Children":1,"Description":"بزرگسال 1 | 2 کودک ","BoardPrice":-2,"SalePrice":-2,"Discount":0,"IsAvailable":true,"AvailabilityType":2,"WithBed":true,"GroupDayRoomType":11,"DayCount":2,"DailyPrices":[{"DayDate":"10/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1},{"DayDate":"11/03/2016 12:00:00 ق.ظ","Price":-1}]}]}]}]
ارسال درخواست

برای دریافت تاییدیه مرحله قبل از رزرو می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.
درخواست ارسالی روی این متد تمامی اتاق های مشخص شده برای رزرو و یک شناسه منحصر به فرد به نام IdPriceTemporary را تولید میکند که در مراحل بعدی از آن استفاده خواهید کرد.

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/PreReserve/{ApiKey}

ApiKey : کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست.

در این متد باید داده های ارسالی را به صورت JSON از طریق Body ارسال کنید :

Format داده های ارسالی از طریق Body باید بدین صورت باشد :

{"Adults":["تعداد افراد اتاق 1","تعداد افراد اتاق 2","..."],"Children":["تعداد افراد کمتر از 17 سال اتاق 1","تعداد افراد کمتر از 17 سال اتاق 2","..."],"ChildrenAge":["سن فرد کمتر 17 سال 1","سن فرد کمتر 17 سال 2","..."],"IdRoomType":["شناسه منحصر به فرد اتاق 1","شناسه منحصر به فرد اتاق 2","..."],"EntityId":"شماره منحصر به فرد هتل مورد نظر که عدد می باشد ","ReserveStartDate":"تاریخ ورود به هتل","ReserveEndDate":"تاریخ خروج از هتل"}

به عنوان مثال :

{"Adults":[1,1],"Children":[0,1],"ChildrenAge":[12],"IdRoomType":["7925-f-20636-2","8011-f-20637-2"],"EntityId":7906,"ReserveStartDate":"2016-03-10","ReserveEndDate":"2016-03-12"}
مثال 1:

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/PreReserve/{ApiKey}

[{"HotelRating":4,"AccommodationName":"خلیج فارس رضوان","AccommodationIcon":null,"Address":"سرعین، میدان دانش، خیابان بعثت فرمانداری","Phone":"","ReserveStartDate":"2016-03-10","ReserveEndDate":"2016-03-12","CheckIn":"14:00","CheckOut":"12:00","IdPriceTemporary":"215e8d60-15dc-409a-a378-cc33abbd9c89","TotalPriceRoom":3100000,"TotalPriceDiscount":0,"TotalGuests":3,"TotalRoomCount":2,"Rooms":[{"IdRoomType":7925,"RoomTypeName":"یک تخته","RoomTypeIcon":null,"Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","RoomNo":1,"PayablePrice":1330000,"PayableWithDiscount":1330000,"DiscountType":0},{"IdRoomType":8011,"RoomTypeName":"دو تخته دبل","RoomTypeIcon":null,"Adults":1,"Children":0,"Description":"بزرگسال 1 ","RoomNo":2,"PayablePrice":1770000,"PayableWithDiscount":1770000,"DiscountType":0}]}]
ارسال درخواست

برای دریافت تاییدیه مرحله رزرو می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.
درخواست ارسالی روی این متد شامل اطلاعات مسافران به تفکیک اتاق ها است.
در پاسخ درخواست یک ReserveId تولید خواهد شد که برای نهایی کردن رزرو باید از آن استفاده کنید.

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/Reserve/{ApiKey}

ApiKey : کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست.

در این متد باید داده های ارسالی را به صورت JSON از طریق Body ارسال کنید :

Format داده های ارسالی از طریق Body باید بدین صورت باشد :

{"Passengers": [{"RoomNo": "شماره اتاق","FirstName": "نام نفر 1","LastName": "نام خانوادگی فرد 1","Gender": "جنسیت فرد 1 بصورت بولین","IsLeader": "سرپرست بودن فرد 1 در اتاق مورد نظر"},{"RoomNo": "شماره اتاق","FirstName": "نام نفر 2","LastName": "نام خانوادگی فرد 2","Gender": "جنسیت فرد 2 بصورت بولین","IsLeader": "سرپرست بودن فرد 2 در اتاق مورد نظر"}],"FirstName": "نام درخواست کننده","LastName": "نام خانوادگی درخواست کننده","Email": "ایمیل درخواست کننده","PhoneNumber": "شماره موبایل","TelNumber": "شماره تلفن ثابت","FaxNumber": "فکس","PriceTemporaryId": "شناسه منحصر به فرد در مرحله قبل"}

به عنوان مثال :

{"Passengers": [{"RoomNo": 1,"FirstName": "سعید","LastName": "لطفی","Gender": true,"IsLeader": true},{"RoomNo": 1,"FirstName": "محسن","LastName": "نیکپور","Gender": true,"IsLeader": false},{"RoomNo": 2,"FirstName": "وحید","LastName": "لطفی","Gender": true,"IsLeader": true}],"FirstName": "فرهاد","LastName": "خالقی","Email": "farhad@yahoo.com","PhoneNumber": "0936...","TelNumber": "0214...","FaxNumber": "0214...","PriceTemporaryId": "8348ac37-ede1-4382-92ba-a7f190c419b5"}
مثال 1:

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/Reserve/{ApiKey}

{"ErrorNumber":1,"ErrorMessage":null,"ReserveId":177528,"ReserveStatusId":4}
ارسال درخواست

برای دریافت تاییدیه نهایی کردن رزرو می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/Confirmation/{ApiKey}

ApiKey : کلید تبادل کلیدی منحصر بفرد برای انجام درخواست.

در این متد باید داده های ارسالی را به صورت JSON از طریق Body ارسال کنید :

Format داده های ارسالی از طریق Body باید بدین صورت باشد :

{"ReserveId": "شماره منحصر به فرد رزرو تولید شده در مرحله قبل","Email": "ایمیل درخواست کننده"}

به عنوان مثال :

{"ReserveId": 177528,"Email": "farhad@yahoo.com"}
مثال 1:

api.hiholiday.ir/V2/Hotel/Confirmation/{ApiKey}

{"Email":"farhad@yahoo.com","ReserveId":177528,"HotelRating":4,"RoomCount":2,"ReserveDate":"2016-03-04","Payable":3100000,"Tax":0,"AccommodationId":7906,"ReserveStartDate":"2016-03-10","ReserveEndDate":"2016-03-12","CheckIn":"14:00","CheckOut":"12:00","CityId":128,"CityName":"سرعین","HotelName":"خلیج فارس رضوان","StatusId":2,"StatusName":"ثبت شده","FirstName":"فرهاد","LastName":"خالقی","PhoneNumber":"0936...","TelNumber":"0214...","Address":null}

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می باشد می‌باشد. مرورگر پیشنهادی Chrome