VisaIcon تور اسپانیا بارسلون و مادرید

تور خارجی تور لحظه آخری تور ترکیبی
اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره مرکز شهر
ایران پیما (1)

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

 • مبدا: تهران
 • حمل و نقل: نوع حمل و نقل ایران پیما (1)
 • ساعت حرکت: ----
تاریـخ هـای بـرگزاری تـور

خدمات که در این تور ارائه میشود

  • صبحانه
  • بیمه مسافرتی 
  • گرفتن ویزا 
  • راهنمای محلی
  • راهنمای تور
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اخذ ویزای توریستی
  • پرواز / بلیط داخلی

  مدارک مورد نیاز برای تور

   مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا


   1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.
   الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.
   ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

   2- 6 دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد.

   3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

   4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد. پرینت حساب بانکی و گواهی تمکن باید در یک روز و از یک حساب گرفته شده باشد.
   الف-حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی
   ب-سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود *ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک *باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد.

   5-اصل و ترجمه سند مالکیت

   6-اصل و ترجمه مدارک شغلی، (گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی و سه فیش آخر حقوقی)
   الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
   ب-وکال: پروانه وکالت
   ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان
   د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی
   ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
   و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان ز-(دانش آموزان، دانشجویان ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل *جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.

   7-بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.

   8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. *حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد. *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند. چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 500/000/000 ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد. دارند.A4 کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد. *کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه

   توضیحات تور

   نرخ پرواز + 850 یورو

   برنامه سفر در تور تور اسپانیا بارسلون و مادرید

   برنامه سفر اسپانیا (4 شب بارسلونا و 3 شب مادرید):

   سه ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ماهان می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز تهران-بارسلونا را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید. 

   روز اول تور اسپانیا:


   رسیدن به بارسلونا
   ترانسفر تا هتل

   پس از رسیدن به فرودگاه بارسلونا ترمینال را عوض میکنید و با یک پرواز داخلی به مادرید می روید. پس از رسیدن چمدان ها را تحویل میگیرید و توسط راهنمای ما که با تابلوی اسم شما به استقبال شما می آید، به سمت هتل ترانسفر میشوید و پس از انجام مقدمات کلید اتاق ها به شما تحویل داده میشود.
   پیشنهاد می‌کنیم در یکی از رستوران‌ها و کافه‌های شیک موجود در مادرید را برای ناهار یا عصرانه انتخاب کنید و طعم غذاهای محلی اسپانیا را بچشید.

   روز دوم تور اسپانیا:

   صرف صبحانه در هتل
   گشت شهری

   جاذبه های گردشگری توریستی مادرید

   شامل بازدید از میدان اصلی مادرید و بخش های قدیمی شهر، بازدید از موزه دل پرادو(در زمینه هنر اروپایی)، پارک رتیرو، موزه ملی مرکز هنر رینا سوفیا، بازار سن آنتون، کلیسای سَن آنتونیو دِلا فلوریدا، معبد دبود، کاخ سلطنتی مادرید، کلیسای جامع آلمدینا، میدان سیبلس، موزه لاسارو گالدیانو، موزه ملی باستان شناسی اسپانیا، موزه تیسِن بورنِمیسا، دروازه خورشید، خیابان گران ویا، پلازا د اسپانا می باشد.

   تور اسپانیا بارسلون و مادرید

   نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

   کـارگـزار تور: تکماه پرواز پایتخت
   در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از های هالیدی تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید
   فـرم ثـبت تخلف

   موتور هوشمند گردشگری
   مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

   استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی