قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۹:۰
کیش
اصفهان
1 |
Y97022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۹:۰
کیش
اصفهان
1 |
7022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۴۵
کیش
ساری
1 |
Y97098 | Economy
وارش
وارش
737
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
6 |
5846 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۲:۲۰
مشهد
یزد
6 |
5709 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
3 |
7072 | Economy
وارش
وارش
737
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
7 |
5846 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۰
اهواز
تهران
6 |
5636 | Economy
وارش
وارش
737
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
6 |
5846 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۹:۳۵
اهواز
تهران
6 |
13 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
5 |
7072 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۰
اهواز
تهران
6 |
5636 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
3 |
7072 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۴۰
مشهد
ساری
5 |
5757 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۹:۳۵
اهواز
تهران
5 |
13 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۹:۳۵
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - HB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۹:۰
کیش
اصفهان
3 |
7022 | Economy - H
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۲۰
مشهد
اصفهان
1 |
6958 | Economy - WL
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
A321-100/200
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۴۵
کیش
ساری
6 |
7098 | Economy - M
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
9 |
4106 | Economy - HB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
A321-100/200
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
6 |
7072 | Economy - Q
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
2 |
7072 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
4 |
833 | Economy - M
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
A321-100/200
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۴۵
کیش
مشهد
6 |
7072 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - N
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۲۰
مشهد
اصفهان
9 |
6958 | Economy - W
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
3 |
7023 | Economy
آتا
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ آذر - ۱۷:۳۰
اردبیل
تهران
4 |
5634 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - Q
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۱۵
آبادان
شیراز
9 |
3819 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۰
تهران
رشت
5 |
844 | Economy - Y
آتا
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ آذر - ۱۷:۳۰
اردبیل
تهران
9 |
5634 | Economy
آتا
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ آذر - ۱۵:۳۰
تهران
اردبیل
5 |
5633 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۴:۵۰
مشهد
اصفهان
4 |
5649 | Economy
وارش
وارش
737
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۰
ارومیه
مشهد
5 |
5907 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۴:۰
مشهد
اصفهان
5 |
6205 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - X
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۲۰
مشهد
اصفهان
9 |
6958 | Economy - Q
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۵۰
اصفهان
مشهد
1 |
6959 | Economy - Q
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۵۵
مشهد
گرگان
9 |
637 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۳۰
گرگان
مشهد
3 |
636 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - R
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
1 |
7023 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - U
آتا
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ آذر - ۱۵:۳۰
تهران
اردبیل
8 |
5633 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
دوشنبه ۷ آذر - ۱۴:۰
تهران
یزد
1 |
3724 | Economy - Y
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
1 |
Y97023 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
2 |
7023 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
دوشنبه ۷ آذر - ۱۵:۳۵
شیراز
کیش
8 |
178 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۴:۵۰
مشهد
اصفهان
6 |
5649 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - S
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۰:۰
ایلام
مشهد
9 |
4154 | Economy - L
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
دوشنبه ۷ آذر - ۱۳:۱۵
کیش
کرمان
1 |
4595 | Economy - BH
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - V
آتا
آتا
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۱۷:۲۰
اصفهان
کیش
5 |
5654 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۶:۱۵
اصفهان
مشهد
1 |
6206 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۴۰
تهران
شیراز
2 |
6908 | Economy - R
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۰
تهران
اهواز
2 |
5635 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - KD
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۵۰
تهران
اهواز
4 |
2612 | Economy - KD
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - HD
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - W
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۲:۴۰
ساری
مشهد
5 |
5758 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۷ آذر - ۱۲:۳۰
مشهد
ساری
9 |
5802 | Economy - MZ
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - ED
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۶:۵۵
تهران
کیش
9 |
4051 | Economy - LE
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۳:۱۵
مشهد
تهران
6 |
IV023 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-82
دوشنبه ۷ آذر - ۱۵:۴۵
کیش
تهران
5 |
IRU8765 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۱۷:۲۰
کیش
تهران
3 |
IRZ177 | Economy
آتا
آتا
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۱۷:۲۰
اصفهان
کیش
7 |
5654 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
3 |
7023 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۰
تهران
اهواز
7 |
5635 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۷:۳۰
مشهد
تهران
2 |
6221 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۱۵:۴۵
کیش
تهران
3 |
8765 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - YB
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - WB
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۵۰
تهران
اهواز
9 |
2612 | Economy - WB
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۴۰
تهران
شیراز
2 |
IV6908 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۴۰
تهران
شیراز
1 |
IV6908 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۵۰
تهران
اهواز
9 |
2612 | Economy - VB
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - VB
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۴۰
تهران
شیراز
9 |
6908 | Economy - J
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۵۰
تهران
اهواز
9 |
2612 | Economy - UB
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - UB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۵:۰
تهران
اهواز
7 |
4021 | Economy - VO
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۵:۲۰
اهواز
تهران
9 |
2613 | Economy - RB
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۷ آذر - ۷:۲۵
اهواز
تهران
3 |
5853 | Economy - MZ
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
دوشنبه ۷ آذر - ۱:۳۰
اهواز
تهران
9 |
833 | Economy - Y
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۵۰
تهران
اهواز
9 |
2612 | Economy - RB
سیستمی
معراج
معراج
A320
دوشنبه ۷ آذر - ۱۳:۳۰
مشهد
تهران
4 |
2803 | Economy - R
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
دوشنبه ۷ آذر - ۱۳:۱۵
مشهد
تهران
3 |
023 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۶:۰
مشهد
تهران
7 |
5630 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۲۰
تهران
مشهد
5 |
5629 | Economy
آتا
آتا
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۴:۳۰
یزد
مشهد
1 |
5708 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
3 |
7023 | Economy - RY
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
A321-100/200
دوشنبه ۷ آذر - ۸:۱۰
تهران
کیش
6 |
7053 | Economy - P
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۶:۲۰
تهران
کیش
3 |
7055 | Economy - P
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۱۴:۳۰
کیش
تهران
1 |
7054 | Economy - P
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
دوشنبه ۷ آذر - ۱۳:۳۰
کیش
تهران
5 |
6298 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۷ آذر - ۱۱:۱۵
اصفهان
کیش
2 |
7023 | Economy - RS

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info