تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت از (تومان)
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۴:۳۰
×۲
5256
196,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۴:۳۰
×۱
013
86,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۴:۳۰
×۹
013
76,000
آتا آتا Boeing
یزد  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۰
×۳
5267
151,000
آتا آتا Boeing
یزد  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۰
×۶
5267
86,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۰
×۱
6214
190,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۱۵
×۲
2802
168,100
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۳۰
×۱
6280
90,000
معراج معراج Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۳۰
×۲
2801
163,100
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۳۰
×۳
7460
106,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۳۰
×۹
6280
106,000
Turkish Turkish Airbus
تهران  -  استانبول
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۴۵
×۲
871
2,165,000
Turkish Turkish Airbus
بیروت  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۴۵
×۴
825872
1,085,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۱۵:۵۵
×۶
415
140,000
ایران آسمان ایران آسمان نامشخص
کیش  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۰
×۵
3846
90,000
تابان ایر تابان ایر Airbus
نجف  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۰
×۹
7258
126,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۰
×۵
7073
203,200
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
اهواز  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۱۰
×۲
836
169,200
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۱۵
×۲
5236
156,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  آبادان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۳۰
×۲
3869
133,100
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  آبادان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۳۰
×۲
860
224,300
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۰
×۵
1042
136,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۴
1909
186,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۵
1909
181,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۱
1251
116,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۹
1042
120,000
قشم ایر قشم ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۲
1251
125,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۳
1251
130,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۴۵
×۱
1042C
410,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  سبزوار
دوشنبه ۲ اسفند
۱۶:۵۵
×۹
3700
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
یزد  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۰
×۱۸
619
162,800
ماهان ایر ماهان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۰
×۹
1034
202,400
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۰
×۲
6223
180,000
آتا آتا Tupolev
تهران  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۰
×۲
5281
235,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۰
×۴
5281
325,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۰
×۲
6223
146,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
شیراز  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۵
×۳
7448
150,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
کرمانشاه  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۱۰
×۲
1290
186,100
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  کرمانشاه
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۱۰
×۹
287
92,800
کیش ایر کیش ایر Airbus
تهران  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۱۵
×۴
7081
218,100
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۱۵
×۱
7081
210,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  قشم
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۱۵
×۱
4035
206,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
زاهدان  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۲۰
×۹
3876
186,100
آتا آتا Boeing
کیش  -  یزد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۶
5268
135,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۶
7020
185,600
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۹
7020
100,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
شیراز  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۲
7448
188,200
معراج معراج Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۲۳
2803
161,400
آتا آتا Boeing
کیش  -  یزد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۳
5268
116,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۲
7020
111,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۳
7020
116,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۴
7020
106,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۰
×۵
4106
146,000
Turkish Turkish Airbus
آنکارا  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۳۵
×۴
2973898
859,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اصفهان  -  اهواز
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۰
×۱
2622
149,700
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۵
×۶
027
130,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۵
×۷
4014
120,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  قشم
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۵
×۱۱
2844
193,800
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۵
×۱
027
131,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۵
×۱
7453
256,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۴۵
×۱
7453
246,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
اصفهان  -  دبی
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۵۰
×۵
681
451,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۵۵
×۹
7453
218,100
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۷:۵۵
×۲
7453
220,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  قشم
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۰
×۵
4033
200,000
Pegasus Pegasus Tupolev
آنتالیا  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۰
×۴
141514
895,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
شیراز  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۰
×۱
338
177,600
ایران ایر ایران ایر Fokker
بوشهر  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۵
×۴
224
124,600
ایران ایر ایران ایر Fokker
بوشهر  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۵
×۱
224
183,600
آتا آتا Airbus
باکو  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۰
×۹
5416
300,000
ایر عربیا ایر عربیا Airbus
تهران  -  دبی
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۰
×۵
9202
510,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۵
4018
125,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۱۵
7452
120,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
کیش  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۵
2556
135,000
ماهان ایر ماهان ایر BAe
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۹
W51088
231,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۲
7452
185,600
ماهان ایر ماهان ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۹
1088
231,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۲
7452
121,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۳
7452
116,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۴
7452
116,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۵
7452
116,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۳
4018
126,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۱۵
×۵
4018
131,000
آتا آتا Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۲۰
×۲۲
5224
130,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
آبادان  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۲۰
×۹
3760
144,800
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۳۰
×۴
046
100,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۳۵
×۱۸
3701
162,000
Flydubai Flydubai Boeing
دبی  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۴۰
×۹
251
470,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
یزد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۸:۵۵
×۱
299
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
بغداد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۰
×۱
IR3408
126,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۰
×۴
7424
115,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  زاهدان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۰
×۲
W54541
381,300
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۰
×۹
6254
109,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۰
×۹
1242
294,200
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۰
×۳
7424
121,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کرمانشاه  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۵
×۷
6909
90,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
کرمانشاه  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۵
×۹
286
92,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  یزد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۱۰
×۱۷
618
178,700
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۱۰
×۵
468
251,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
ساری  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۱۵
×۱۸
7099
220,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
ساری  -  کیش
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۱۵
×۶
7099
236,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۲۰
×۱۷
601
135,200
اطلس جت اطلس جت Airbus
آنتالیا  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۴
96570
983,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
آبادان  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۱۴
356
251,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۹
W51046
308,100
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  بندرعباس
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۱۸
1046
211,200
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۱
6203
258,000
اترک اترک Airbus
بندرعباس  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۵
1910
286,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۱
018
256,000
آتا آتا Boeing
قشم  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۱
5262
366,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۰
×۵
028
106,000
آتا آتا Boeing
بندرعباس  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۳۵
×۴
5282
350,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۰
×۹
W51037
238,900
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۱۱
028
85,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۱
028
106,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۴
028
86,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۴
028
101,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۷
028
86,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۸
028
86,000
اترک اترک Airbus
بندرعباس  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۴
1910
286,000
اترک اترک Airbus
بندرعباس  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۴۵
×۵
1910
281,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
عسلویه  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۵۰
×۱
823
307,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
اصفهان  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۵۵
×۹
225
124,600
ایران ایر ایران ایر Fokker
اصفهان  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۱۹:۵۵
×۱
225
183,600
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۲
4026
196,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۳
4026
146,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۴
4026
111,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۴
4026
126,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
4026
96,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
4026
96,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
4026
96,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۱
4084
176,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۱
4084
171,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۲
4084
171,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۴
4084
186,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
4084
171,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
4037
121,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۵
7401
105,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۴
6208
150,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۱۳
4026
95,000
آتا آتا Boeing
یزد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۱۲
5239
192,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۳
7401
131,200
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۴
4084
180,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
مشهد  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۳
7449
278,900
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  دزفول
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
034
191,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۰
×۹
4037
115,000
امارات امارات Airbus
تهران  -  دبی
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵
×۴
980
1,162,800
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۱۰
×۶
888
799,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۱۵
×۲
4063
230,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
اصفهان  -  آبادان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۱۵
×۲
3759
138,400
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۱۵
×۱
4063
206,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۱۵
×۴
4063
206,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  بوشهر
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۱۵
×۵
4063
206,000
اطلس جت اطلس جت Tupolev
ازمیر  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۲۵
×۴
21K6570
885,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۲۵
×۸
5247
171,800
آتا آتا Airbus
تهران  -  تفلیس
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۲
5407
490,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۲۷
4037
115,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۳
047
75,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۷
6296
130,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۲۴
6342
80,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
نجف  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۹
QB2216
140,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۲
3787
240,200
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۹
4037
141,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
بغداد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۹
3014
131,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۵
4034
171,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۵
4034
171,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۳۰
×۹
4034
171,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۴۰
×۱
5208
226,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  آبادان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۴۰
×۱
3750
224,300
امارات امارات Airbus
دبی  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۴۵
×۶
977
2,452,200
معراج معراج Airbus
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۴۵
×۵
2845
181,900
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵۰
×۴
898
845,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵۰
×۹
5208
223,200
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵۵
×۲۱
5211
70,000
Pegasus Pegasus Tupolev
ازمیر  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵۵
×۴
121514
680,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵۵
×۵
5211
141,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۰:۵۵
×۶
5211
106,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
بندرعباس  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۰
×۱
7088
446,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۰
×۲
4056
126,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۰
×۹
6224
86,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۰
×۶
4032
165,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۰
×۱۲
6224
80,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵
×۱
443
103,400
قشم ایر قشم ایر Airbus
نجف  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵
×۲
2298
162,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  بانکوک
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۱۰
×۴
W5051
1,590,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
دبی  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۱۰
×۵
IR658
792,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۱۰
×۴
5248
136,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۱۵
×۲
6209
241,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  زاهدان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۱۵
×۱۳
6331
400,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۱۵
×۴
6209
235,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۲۰
×۲
979
110,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۲۰
×۸
3791
194,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۲۰
×۲۰
469
171,400
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
یزد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۲۵
×۱۷
863
134,200
Flydubai Flydubai Boeing
مشهد  -  دبی
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۲۵
×۸
252
305,000
Qatar Airways Qatar Airways Airbus
دبی  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۲
1027
1,085,000
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۹
874
1,648,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بانکوک  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۴
W5050
1,695,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۱۴
4056
95,000
Pegasus Pegasus Tupolev
آنکارا  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۴
113514
747,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۶
429
230,600
آتا آتا Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۰
×۲
5404
756,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کیش  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۵
×۷
6919
156,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کیش  -  مشهد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۳۵
×۷
6919
150,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۰
×۱۸
041
90,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۰
×۹
1243
252,900
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۰
×۳
041
126,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۳
7068
106,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۶
7068
105,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۶
7068
116,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۹
7068
96,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۹
7068
96,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۱
049
136,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۱
019
236,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۷
019
215,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۶
7402
70,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۳۰
049
130,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۵
7402
131,200
نفت ایر نفت ایر Fokker
یزد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۱
2609
126,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
بوشهر  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۹
414
251,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۱۴
7068
95,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۴۵
×۳
7068
155,000
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵۰
×۴
884
843,500
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵۰
×۶
7060
104,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  یزد
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵۰
×۱
5240
350,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵۰
×۲
019
208,600
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
دزفول  -  تهران
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵۰
×۹
035
191,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  شیراز
دوشنبه ۲ اسفند
۲۱:۵۰