تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت از (تومان)
Oman Air Oman Air Boeing
مسقط  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱:۲۰
×۹
431
1,600,000
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۲:۳۰
×۹
878
744,000
Turkish Turkish Airbus
تبریز  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۳:۲۵
×۴
883
780,000
اطلس جت اطلس جت Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۴:۰
×۹
6571
775,000
Qatar Airways Qatar Airways Airbus
تهران  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۴:۴۰
×۴
4911006
698,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  دزفول
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۰
×۱۸
4039
80,000
اطلس جت اطلس جت Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۰
×۹
KK8571
770,000
اطلس جت اطلس جت Airbus
تهران  -  آنتالیا
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۰
×۹
657110KK
868,500
اطلس جت اطلس جت Airbus
تهران  -  نیکوزیا
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۰
×۲
65711012
983,000
اطلس جت اطلس جت Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۰
×۴
6571
590,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  دزفول
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۰
×۹
4039
86,000
Turkish Turkish Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۱۰
×۹
873
700,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۱۰
×۱
419
127,500
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۳۰
×۸
961
104,000
امارات امارات Airbus
تهران  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۵:۴۰
×۴
976
1,176,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
گرگان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۶:۰
×۹
7544
100,000
Turkish Turkish Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۶:۲۰
×۴
899
747,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  گرگان
پنج شنبه ۳۰ دی
۶:۴۰
×۹
246
167,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۶:۵۰
×۶
112
873,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۹
6230
133,400
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۳
6259
180,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۶
5261
100,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
اصفهان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۱
6230
115,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۹
7430
120,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  کرمانشاه
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۷
7096
195,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۳
6259
186,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۹
6230
139,400
آتا آتا Boeing
مشهد  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۶
5261
106,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
اصفهان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۰
×۱
6230
121,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
دزفول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۲۰
×۱
4038
76,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
یزد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۲۰
×۸
7084
112,700
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
دزفول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۲۰
×۱
4038
70,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۲۰
×۱۱
431
147,700
آتا آتا Boeing
تبریز  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۲۵
×۹
5209
215,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
دزفول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۳۰
×۱۸
4038
70,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
رشت  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۳۰
×۷
2589
100,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۳۰
×۴
719
780,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
دزفول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۳۰
×۹
4038
76,000
Turkish Turkish Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۷:۴۰
×۹
879
700,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۰
×۲
W5061
1,733,500
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  آنکارا
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۰
×۶
118
714,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
نجف  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۰
×۱۵
7169
160,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
گرگان  -  زاهدان
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۲۰
×۶
476
177,900
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۴۵
×۳
6245
170,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۴۵
×۷
Y97142
236,800
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۴۵
×۳
6245
176,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۵۵
×۳
5235
276,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۸:۵۵
×۳
5235
270,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۰
×۲
6221
180,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
اهواز  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۰
×۹
7431
130,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۰
×۴
8073
125,000
تابان ایر تابان ایر Airbus
تهران  -  تفلیس
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۰
×۸
7233
490,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  رشت
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۰
×۴
243
167,800
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۰
×۲
6221
186,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۱۵
×۵
4005
106,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۱۵
×۵
4005
100,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۱۵
×۲
5295
235,000
آتا آتا Boeing
شیراز  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۱۵
×۲
5266
175,000
نفت ایر نفت ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۲۰
×۸
2620
131,100
قشم ایر قشم ایر Airbus
تهران  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۳۰
×۹
2202
479,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۳۰
×۴
2582
135,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۴۵
×۱
2818
180,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۴۵
×۱
2818
186,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کرمانشاه  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۵۰
×۴
7507
290,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  بندرعباس
پنج شنبه ۳۰ دی
۹:۵۵
×۱
912
215,000
آتا آتا Boeing
قشم  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۰
×۸
5262
150,000
آتا آتا Boeing
قشم  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۰
×۴
5262
156,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۱۵
×۶
6956
160,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۴۰
×۲
6246
140,000
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۴۰
×۹
870TK
747,000
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۴۰
×۶
870
744,400
امارات امارات Airbus
تهران  -  بیروت
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۴۰
×۴
EK972953
1,695,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
رشت  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۴۰
×۹
242
167,800
امارات امارات Airbus
تهران  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۰:۵۵
×۴
972
1,176,000
معراج معراج Airbus
نجف  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۰
×۲۳
4800
200,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  زنجان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۰
×۹
8086
220,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۰
×۴
7422
110,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
دبی  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۰
×۷
Y97143
528,000
Flydubai Flydubai Airbus
شیراز  -  دبی
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۲۰
×۹
272
430,000
نفت ایر نفت ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۲۰
×۹
2621
160,800
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تبریز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۰
×۷
5216
150,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۰
×۲
6222
170,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اصفهان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۰
×۱۰
2583
145,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تبریز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۰
×۱
5216
156,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۰
×۲
6222
176,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
استانبول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۵
×۹
W5113
676,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
استانبول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۵
×۱۸
W5113
667,700
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
استانبول  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۳۵
×۶
113
677,600
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۴۰
×۶
1245
185,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۴۵
×۱۴
4004
160,000
آتا آتا Boeing
قشم  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۴۵
×۷
5296
235,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  شیراز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۴۵
×۳
5265
185,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۴۵
×۹
4004
166,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۱:۴۵
×۵
4004
186,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۰
×۵
4002
176,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۰
×۵
6247
150,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  چابهار
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۰
×۹
016
230,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۰
×۵
4002
170,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۱۵
×۱۰
7468
155,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۱۵
×۹
7468
161,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
بندرعباس  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۲۵
×۶
913
225,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  کرمانشاه
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۳۰
×۷
7506
159,900
کیش ایر کیش ایر Airbus
مشهد  -  کرمانشاه
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۳۵
×۴
7506
160,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۴۵
×۵
6954
175,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۲:۴۵
×۵
6954
181,000
آتا آتا نامشخص
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۱
5222
186,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۵
6297
146,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۵
7072
76,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۱
6263
266,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۳
7072
76,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۹
6297
140,000
آتا آتا نامشخص
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۱
5222
180,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۵
7072
70,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۳
7072
70,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۱
6263
260,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۰
×۴
2629
194,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۱۵
×۹
036
250,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  قشم
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۲۵
×۲
036
270,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۲
4030
160,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۷
4030
170,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  چابهار
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۱۴
016
170,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
ساری  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۶
7488
125,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  بندرعباس
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۸
256
258,400
ایران ایر ایران ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۴
430
278,600
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۲
4030
166,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۷
4030
176,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  چابهار
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۰
×۹
016
176,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
زنجان  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۳۵
×۹
8087
220,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۴۰
×۸
2584
180,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۴۵
×۱۲
263
198,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
گرگان  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۴۵
×۹
247
167,800
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  چابهار
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۳:۵۵
×۲۰
016
172,400
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۰
×۴
8097
169,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۰
×۸
6248
150,000
قشم ایر قشم ایر Boeing
تهران  -  سنندج
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۰
×۵
1293
148,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۰
×۲
8097
206,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۰
×۲
6905
206,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۰
×۹
6905
180,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۱۰
4050
175,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۱
6905
180,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۲
7021
250,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۱
6905
186,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۲
7021
256,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۳
4050
196,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۳
4050
186,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۱۵
×۴
4050
181,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۱
7054
206,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۱
7054
186,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۱
7054
186,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۶
6223
186,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۱
7054
184,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۲
7054
196,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۱۲
6223
140,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۷
7054
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۱
4107
180,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۳۰
×۹
460
198,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۴۰
×۱۱
040
175,000
نفت ایر نفت ایر Boeing
تهران  -  اهواز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۴:۴۰
×۹
2616
160,800
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
قشم  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۹
6955
139,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۱۱
6298
150,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۴
6214
280,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
چابهار  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۳
017
265,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۴
8070
180,000
الناصر الناصر Boeing
نجف  -  دمشق
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۹
MHK677
700,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۷
6298
156,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
قشم  -  اصفهان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۰
×۷
6955
156,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۱۵
×۳
2802
254,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۱۵
×۶
2802
204,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۱۵
×۱۸
2802
198,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  یزد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۲۰
×۹
2608
125,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۲۰
×۱۵
1202
180,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۲۰
×۳
1202
198,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱
6264
191,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۴
6264
181,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۵
6264
181,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱
6280
186,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۹
6280
176,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۳
7068
226,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۴
7068
166,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۶
6264
181,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۲
7052
196,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱
7052
186,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۴
7068
200,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱۵
6280
155,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱۶
6264
175,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۴
7068
160,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۴
7052
180,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱۹
947
119,900
معراج معراج Airbus
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۰
×۱۵
2801
140,000
قشم ایر قشم ایر Boeing
سنندج  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۳۵
×۹
1292
148,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
مشهد  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۵
7073
190,000
آتا آتا Boeing
کیش  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۶
5292
70,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۱۲
7073
175,000
Turkish Turkish Airbus
تهران  -  استانبول
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۱۵
871
700,000
آتا آتا Boeing
کیش  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۶
5292
76,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
مشهد  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۵
7073
196,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  کیش
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۴۵
×۵
7073
181,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
قشم  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۵:۵۵
×۱۵
037
250,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۰
×۹
6324
170,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۰
×۴
6324
170,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  یزد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۰
×۹
2627
154,900
تابان ایر تابان ایر نامشخص
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۰
×۹
6324
176,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
بندرعباس  -  ساری
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۵
×۹
439
379,300
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۱۰
×۲
5206
210,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  تبریز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۱۰
×۱۰
443
147,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۱۰
×۲
5206
216,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۱۵
×۱
5236
176,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۱۵
×۲
5236
176,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۱۵
×۱۲
5236
140,000
آتا آتا Airbus
تهران  -  باکو
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۱۸
5415
245,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۱۲
1258
170,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
تهران  -  سلیمانیه
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۷۹
2259
545,000
قشم ایر قشم ایر BAe
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۵
1258
170,000
قشم ایر قشم ایر Boeing
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۶
1258
180,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  ساری
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۳
6922
165,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  کرمانشاه
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۹
6908
150,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
چابهار  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۱۴
017
154,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  بندرعباس
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۲۷
5281
185,000
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  ایروان
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۷
550
540,000
نفت ایر نفت ایر Boeing
اهواز  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۲
2617
160,800
قشم ایر قشم ایر Airbus
تهران  -  سلیمانیه
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۹
2259
551,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  مشهد
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۹
1258
186,000
آتا آتا Airbus
تهران  -  باکو
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۹
5415
251,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  بندرعباس
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۹
5281
194,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
چابهار  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۳۰
×۹
017
181,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۴۰
×۳
1042
226,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کیش  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۴۰
×۳
1042
220,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
چابهار  -  تهران
پنج شنبه ۳۰ دی
۱۶:۴۰
×۲۲
017
150,000