مسافر گرامی توجه کنید: با توجه به تعطیلات و سودجویی برخی از آژانس ها در خرید خود از آژانسها دقت کافی را انجام دهید Close

تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی کاریابی در آژانس های مسافرتی

در سایت HiHoliday .قیمت های بلیط چارتر را ما تعیین نمی کنیم،بنابراین امکان گارانتی کردن تمام آژانس های هواپیمایی را نداریم.در هنگام خرید از آژانس ها دقت کنید زیرا سایت های هالیدی فقط یک موتور جستجو می باشد و خرید شما مستقیم توسط آژانس انجام میشود لذا در صورت وجود مشکل باید فقط با آژانسی که بلیط را خریدید مکاتبه کنید

هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت از (تومان)
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۳:۲۰
×۱
152
190,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۳:۲۰
×۱
152
198,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۳:۵۵
×۳
4303
135,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۴:۱۰
×۲
631
152,200
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۴:۳۰
×۱
623
181,900
معراج معراج Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۴:۳۰
×۳
2801
215,100
آتا آتا Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۴:۴۰
×۸
5288
167,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۴:۵۵
×۸
466
251,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۰
×۱
4111
190,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۰
×۳
4308
145,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۰
×۱۸
W51030
285,100
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
ایلام  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۰
×۱۸
3843
149,700
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۰
×۹
1030
288,100
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
عسلویه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۰
×۹
3983
132,100
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
مشهد  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۱۰
×۵
837
485,900
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
مشهد  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۱۰
×۴
837
500,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رامسر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۱۰
×۱
3964
217,900
Turkish Turkish Airbus
تهران  -  استانبول
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۲۵
×۶
871
943,500
امارات امارات Airbus
دبی  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۲۵
×۶
979
2,554,400
ایران آسمان ایران آسمان ATR
مشهد  -  رامسر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۲۵
×۶
829
358,900
ایران ایر ایران ایر Airbus
نجف  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۳۰
×۱۲
IR3400
198,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۳۰
×۱
7073
140,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  کیش چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۵:۳۰
×۱
7073
148,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۳
7450
143,000
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۳
7450
135,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۱۱
3791
233,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۶
832
278,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۱۸
620
128,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۹
832
197,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۰
×۲
833
239,300
آتا آتا Boeing
تهران  -  بندرعباس
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۵
×۱۰
5281
230,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  بندرعباس چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۵
×۲
5281
308,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اصفهان  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۱۰
×۴
2585
165,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۱۵
×۲
7448
270,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
شیراز  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۱۵
×۱
7448
270,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۲۰
×۱۹
428
230,600
الناصر الناصر Boeing
دمشق  -  نجف
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۳۰
×۹
MHK678
799,500
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  اصفهان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۳۰
×۲
254
172,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
زاهدان  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۳۰
×۶
3876
188,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
بندرعباس  -  ساری
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۳۵
×۹
439
303,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
ارومیه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۴۰
×۱۱
276
202,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۴۰
×۳
3965
217,900
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۴۵
×۲
5286
210,000
ماهان ایر ماهان ایر BAe
تهران  -  بیرجند
دوشنبه ۷ فروردین
۱۶:۴۵
×۱۸
W51049
242,300
تابان ایر تابان ایر BAe
قشم  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۰
×۶
6316
295,000
ماهان ایر ماهان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۰
×۸
W51034
219,500
ماهان ایر ماهان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۰
×۱۸
1034
226,400
کیش ایر کیش ایر Airbus
تفلیس  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۰
×۲
7158
880,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۰
×۱
4088
290,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۵
×۸
467
251,800
قشم ایر قشم ایر Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۴
2214
500,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  بندرعباس
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۲
5297
220,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۴
156
125,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  استانبول
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۸
114
884,100
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
یزد  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۳
619
224,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  استانبول
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۸
W5114
575,200
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  استانبول
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۹
114
581,200
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
یزد  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۳
619
316,500
آتا آتا Boeing
مشهد  -  یزد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۴
5226
250,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
استانبول  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۱
2214
508,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
استانبول  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۱۵
×۳
2214
508,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۲۰
×۲
5236
168,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۲۰
×۱۰
5236
155,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  کرمانشاه
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۲۵
×۶
6908
260,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۳۰
×۶
4127
150,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۳۰
×۴
4110
230,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
بغداد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۳۰
×۱۰
IR3408
180,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
شیراز  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۳۰
×۵
7570
220,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
کرمانشاه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۳۰
×۵
621
147,700
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  آبادان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۳۰
×۱
265
209,400
ایران ایر ایران ایر Boeing
بوشهر  -  اصفهان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۴۰
×۷
224
145,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۴۵
×۴
W51032
241,400
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۴۵
×۱۱
1032
226,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۷:۵۰
×۵
3701
126,100
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۳
4084
360,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
تهران  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۱
4087
250,000
صافی صافی Airbus
مشهد  -  کابل
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۹
212
485,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۱۳
6240
185,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  قشم
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۲
5261
240,000
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
اهواز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۳
831
253,600
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۱
3845
241,200
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  دبی
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۹
065
968,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رامسر  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۷
827
182,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۳
3845
213,400
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
قشم  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۱
4084
368,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
تهران  -  کیش چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۰
×۱
4087
258,000
آتا آتا Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۱۰
×۳
5224
145,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۱۵
×۹
4018
145,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۱۵
×۱۲
027
165,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۱۵
×۵
027
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۱۵
×۲
4018
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۱۵
×۳
4018
168,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۲۰
×۲
3792
240,200
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۱
4014
340,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  باکو
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۸
3061
195,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  بندرعباس
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۱۸
W51046
282,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
مشهد  -  بندرعباس
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۹
1046
284,100
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  بندرعباس
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۲۷
338
120,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۱
3869
133,100
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۴
3869
129,200
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  باکو چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۸
3061
203,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
کیش  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۰
×۱
4014
348,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
اصفهان  -  دبی
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۳۵
×۴
680
460,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۴۰
×۱۲
442
151,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۴۵
×۲
1310
300,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  رشت
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۵۰
×۴
2588
175,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رشت
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۵۰
×۹
844
211,400
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  رشت
دوشنبه ۷ فروردین
۱۸:۵۰
×۳
844
217,900
آتا آتا Airbus
تهران  -  استانبول
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۳
5403
520,000
ماهان ایر ماهان ایر BAe
تهران  -  زاهدان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۱۸
W54541
344,200
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۱۰
5207
105,000
آتا آتا McDonnell Douglas
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۹
5207
181,900
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۲
468
251,800
ماهان ایر ماهان ایر Boeing
تهران  -  زاهدان
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۱۳
4541
354,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  کرمانشاه
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۳
1257
329,700
تابان ایر تابان ایر McDonnell Douglas
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۹
6254
178,700
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۰
×۱
5207
113,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۱۵
×۲
2820
270,200
ساها ایر ساها ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۲۰
×۱۴
157
135,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۲۰
×۹
157
143,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  یزد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۲۵
×۹
618
283,400
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  یزد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۲۵
×۹
618
292,100
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
تهران  -  قشم
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۱
4035
280,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  قشم
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۱
4035
280,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۲
4073
220,000
آتا آتا Boeing
یزد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۳۴
5239
103,900
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۲
6918
150,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
آبادان  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۲۴
356
251,800
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  بوشهر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۹
3914
154,300
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
تهران  -  قشم چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۱
4035
288,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  قشم چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۰
×۱
4035
288,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۵
×۳
048
173,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۵
×۲۴
048
150,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
مشهد  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۵
×۵
7449
220,000
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  ارومیه
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۵
×۸
5277
195,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  ارومیه
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۵
×۳
5277
195,700
ایران ایر ایران ایر Boeing
اصفهان  -  بوشهر
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۳۵
×۱۰
225
177,600
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۴۵
×۱
602
361,000
آتا آتا Boeing
بندرعباس  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۵۰
×۳
5298
340,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
عسلویه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۱۹:۵۰
×۹
823
167,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۰
×۱۷
4103
240,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کرمانشاه  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۰
×۱
6909
260,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۰
×۸
4103
248,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۵
×۶
4013
190,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۰
×۷
5211
190,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۰
×۱۸
W51087
212,100
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۰
×۹
1087
219,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۰
×۹
1087
214,300
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۵
×۱۰
6239
150,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
بندرعباس  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۵
×۱۶
339
172,300
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  باکو
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۵
×۶
1130
965,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  باکو
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۱۵
×۹
1130
885,800
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۲۰
×۴
7401
180,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  گرگان
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۲۰
×۸
634
136,300
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۲۵
×۸
845
177,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۲۵
×۲
845
182,900
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۱۹
4026
145,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۱۲
028
215,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۷
4026
145,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۷
4011
150,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۸
W51098
192,700
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۱۵
7068
145,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۴
115
715,600
کیش ایر کیش ایر Boeing
ساری  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۴
7099
240,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۱۲
1098
198,900
کیش ایر کیش ایر Boeing
ساری  -  کیش چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۴
7099
248,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۳
7068
173,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۴
7068
173,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۸
7068
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۱
4026
158,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۷
4026
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۹
4026
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۹
4026
153,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۲
028
238,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۳۰
×۶
028
228,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۴۰
×۳
3787
194,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۴۵
×۹
1236
205,200
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۵۰
×۴
874
1,695,000
ایران ایرتور ایران ایرتور McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۵۵
×۹
946
175,600
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۰:۵۵
×۱
946
135,200
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۲
7025
249,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۹
4086
320,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۶
4056
160,000
امارات امارات Airbus
دبی  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۶
977
2,554,400
العراقیه العراقیه Boeing
تهران  -  بغداد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۲۷
112
356,600
آتا آتا Boeing
قشم  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۴
5262
295,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  اصفهان
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۱۰
1282
167,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  یزد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۷
298
192,900
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۹
4086
350,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۵
937
99,000
آتا آتا Boeing
قشم  -  مشهد چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۲
5262
303,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۲
7025
257,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  اصفهان چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۱
1282
226,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۵
937
107,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
کیش  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۹
4086
328,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۰
×۹
4086
358,000
امارات امارات Airbus
تهران  -  دبی
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۵
×۶
980
1,175,100
ایران ایر ایران ایر Fokker
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۱۰
×۱۴
469
203,200
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۱۰
×۳
7025
250,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۱۰
×۳
7025
258,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۲۰
×۱۸
269
203,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
بوشهر  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۲۵
×۹
3915
127,800
آتا آتا Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۱۰
5404
500,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۶
4070
290,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  یزد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۳۰
5240
103,900
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۸
4056
155,000
Turkish Turkish Airbus
استانبول  -  تبریز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۱۰
882
951,400
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بندرعباس  -  مشهد
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۱۸
W51047
311,300
ایران ایر ایران ایر Airbus
استانبول  -  تبریز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۵
882
933,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
بوشهر  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۲
414
304,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۱
4070
298,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۵
4070
328,000
آتا آتا Airbus
استانبول  -  تهران چارتر
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۰
×۶
5404
508,000
آتا آتا McDonnell Douglas
ارومیه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۵
×۹
5278
177,600
آتا آتا Boeing
ارومیه  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۳۵
×۹
5278
177,600
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۶
1203
200,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۱۹
049
150,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۱
1315
340,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۹
3831
141,500
آتا آتا Airbus
استانبول  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۳
5404
510,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۹
3831
145,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
یزد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۴
863
134,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تبریز  -  شیراز
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۰
×۴
3778
355,400
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
اهواز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۵
×۹
833
191,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
اهواز  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۴۵
×۱۲
833
197,800
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۱:۵۰
×۴
635
125,100
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۲:۰
×۱
2821
335,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران
دوشنبه ۷ فروردین
۲۲:۰
×۱۸
5255
140,000