تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت (تومان)
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  یزد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۴
6950
88,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
زاهدان  -  کرمان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۱
377
92,800
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  یزد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۲
6950
106,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  یزد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۵
6950
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  یزد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۵
6950
108,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۵
7160
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۱۵
× ۲
4070
113,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۱۵
× ۴
4070
113,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  بندرعباس سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۰
× ۶
7062
107,200
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۱۵
× ۴
4070
117,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۱۵
× ۱
4070
117,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۰
× ۶
989
118,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۴
019
118,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
زاهدان  -  کرمان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۹
377
114,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۲۵
× ۷
247
114,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
اهواز  -  اصفهان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۵
× ۹
332
114,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۳
7128
123,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  بندرعباس سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۰
× ۳
7062
116,200
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۳
7160
118,700
آتا آتا Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۶
5636
127,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۰
× ۹
633
119,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۵:۴۵
× ۹
620
119,300
آتا آتا Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۴۵
× ۱
5710
119,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۰
× ۱
635
119,300
آتا آتا Boeing
تهران  -  کرمانشاه چارتر
جمعه ۲۹ دی
۶:۴۰
× ۹
5710
128,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۱۵
× ۲
4070
128,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۵
× ۲
3827
120,400
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۰
× ۶
6276
133,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۷
936
133,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۲
7152
133,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  بندرعباس سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۰
× ۲
7062
125,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۵
× ۷
3827
126,800
کیش ایر کیش ایر Airbus
شیراز  -  کیش سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۴۵
× ۳
7161
127,900
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۱
7160
127,900
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۳۰
× ۱
7164
127,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۵:۴۵
× ۹
620
128,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۰
× ۱
635
128,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۰
× ۹
633
128,900
نفت ایر نفت ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۵۰
× ۵
2613
128,900
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۲۰
× ۹
5654
138,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۹
5606
138,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۵۵
× ۸
3771
131,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۳۰
× ۱
3770
131,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۳۰
× ۵
3782
131,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۵۰
× ۳
3758
132,100
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۵
× ۷
3821
133,100
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۵
× ۹
3827
133,100
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۳
3824
133,100
آتا آتا Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۱۵
× ۴
5628
143,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۶:۳۰
× ۶
984
143,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۵
936
143,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۵۰
× ۸
3758
138,400
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۰
× ۹
6276
139,000
نفت ایر نفت ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۵۰
× ۵
2613
139,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۱
7152
147,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۰
× ۱
3826
139,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۸
3824
139,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۵
× ۹
3827
139,500
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۳
833
139,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۵
× ۹
3821
139,500
آتا آتا Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۴۰
× ۱
5700
148,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۳
020
148,000
آتا آتا Boeing
بندرعباس  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۵۰
× ۱
5682
148,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۵:۴۵
× ۹
620
140,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۰
× ۹
635
140,500
ایران آسمان ایران آسمان ATR
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۰
× ۹
633
140,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  ایلام سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۲۵
× ۳
840
140,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۵
× ۶
4012
140,600
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۳۰
× ۶
3782
143,700
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۳۰
× ۱
3770
143,700
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۵۵
× ۹
3771
143,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۹
5606
144,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۵۰
× ۹
3758
144,800
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۰
× ۶
937
153,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
زاهدان  -  کرمان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۹
377
145,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۲۵
× ۹
247
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۵
× ۹
3821
145,800
ایران ایر ایران ایر Boeing
اهواز  -  اصفهان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۵
× ۹
332
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۵
× ۹
3827
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
دزفول  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۴۵
× ۱
3332
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۹
3824
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۰
× ۷
3826
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
اهواز  -  اصفهان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۱:۵۰
× ۹
3337
145,800
ایران ایر ایران ایر ATR
رشت  -  تبریز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۴۰
× ۱
3315
145,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
اصفهان  -  بوشهر سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۲۵
× ۴
225
145,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
بوشهر  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۳۵
× ۵
224
145,800
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۱۰
× ۳
020
146,330
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۰
× ۹
019
146,330
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  ایلام سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۲۵
× ۹
840
148,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۱۵
× ۴
641
149,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۵
020
158,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
جمعه ۲۹ دی
۷:۱۰
× ۵
5653
158,000
تابان ایر تابان ایر BAe
خرم آباد  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۱۵
× ۱
6220
158,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۱۰
× ۵
5639
158,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۵:۴۵
× ۹
620
152,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۰
× ۹
635
152,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۰
× ۹
633
152,200
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۵
833
152,200
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۵
915
162,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
ایلام  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۶:۱۵
× ۱
3845
154,300
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  اصفهان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۲۵
× ۹
1280
154,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  ایلام سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۲۵
× ۹
840
154,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
ایلام  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۱۰
× ۹
841
154,300
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۵
× ۹
234
156,400
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۳۰
× ۷
426
156,400
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
بندرعباس  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۹
4038
156,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۳۰
× ۱
3770
156,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۵۵
× ۹
3771
156,400
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  بندرعباس سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۰
× ۹
4039
156,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۳۰
× ۶
3782
156,400
آتا آتا Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۴۵
× ۹
5710
159,600
نفت ایر نفت ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۷
2612
159,600
نفت ایر نفت ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۵۰
× ۳
2613
159,600
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
ارومیه  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۰
× ۴
859
159,600
آتا آتا McDonnell Douglas
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۵
× ۶
5636
159,600
آتا آتا Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۴۰
× ۵
5700
168,000
ماهان ایر ماهان ایر Boeing
کرمان  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۴
1077
168,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۴۰
× ۸
5666
168,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۱۵
× ۱
4005
168,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۴۰
× ۴
4309
168,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۱۰
× ۲
5604
168,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۲
029
168,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۳
029
168,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۸
4074
168,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۱۵
× ۵
7165
168,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۰
× ۴
019
161,700
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۱۰
× ۳
020
161,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۹
5606
161,700
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۲۵
× ۹
5654
161,700
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
یزد  -  مشهد سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۱۰
× ۴
619
162,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۱۵
× ۹
641
162,800
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۰
× ۹
049
163,502
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۰
× ۶
952
173,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۴
027
173,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۳
4026
173,000
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۹
833
166,000
ایران ایر ایران ایر ATR
بندرعباس  -  کرمان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۵۰
× ۴
3398
167,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  بوشهر سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۱۵
× ۹
407
167,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۰
× ۳
431
167,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۰
× ۹
633
167,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۲۵
× ۹
310
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۵:۴۵
× ۹
620
167,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۵
× ۹
4012
167,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
مشهد  -  ساری سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۶:۰
× ۱
227
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۰
× ۹
635
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۳۰
× ۶
3782
168,100
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۳۰
× ۱
3770
168,100
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۵۵
× ۹
3771
168,100
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۱
4026
177,000
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۲
2821
177,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۵:۳۰
× ۱
5699
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اصفهان چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۰
× ۵
4109
178,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۱۰
× ۵
5639
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۳۰
× ۹
4045
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۰
× ۷
4075
178,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۵
029
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۴
4026
178,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۴
4026
178,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
شیراز  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۴۵
× ۵
7161
178,000
آتا آتا Boeing
کرمانشاه  -  تهران چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۰
× ۹
5711
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۰
× ۳
7080
178,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  شیراز چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۳۰
× ۶
7160
178,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۲۰
× ۲
4310
178,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۸
6224
178,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۲۰
× ۶
966
178,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  بندرعباس سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۰
× ۲
7062
170,200
نفت ایر نفت ایر Boeing
تهران  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۵
2612
170,200
نفت ایر نفت ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۵۰
× ۳
2613
170,200
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۳۵
× ۹
1212
171,300
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
ارومیه  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۰
× ۹
859
173,400
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
بندرعباس  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۹
4038
173,400
تابان ایر تابان ایر McDonnell Douglas
تهران  -  مشهد سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۵
× ۲
6342
173,400
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۰
× ۴
049
183,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۰
× ۱
018
183,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۴۵
× ۳
4027
183,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  آبادان چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۳۰
× ۵
1228
183,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۳:۰
× ۷
7080
175,500
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۰
× ۵
7056
175,500
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۷
7128
175,500
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۱۵
× ۹
7024
175,500
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۰
× ۹
7124
175,500
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۵:۳۰
× ۸
7052
175,500
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۲
2821
175,500
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۸
7152
175,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  زاهدان سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۹:۴۰
× ۹
3874
176,600
ایران آسمان ایران آسمان ATR
تهران  -  یاسوج سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۴۰
× ۱
3704
176,600
ایران ایر ایران ایر Airbus
مشهد  -  اهواز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۴۵
× ۱
403
177,600
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۱۵
× ۹
641
177,600
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
یزد  -  مشهد سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۹:۱۰
× ۴
619
178,700
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  اصفهان سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۵۰
× ۹
3758
179,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۴۵
× ۳
4027
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۴۵
× ۳
4027
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۴۵
× ۴
4027
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۴۵
× ۴
4027
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۴۵
× ۵
4027
188,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
بوشهر  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۲۰
× ۳
1219
188,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۵۰
× ۳
964
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۵
4026
188,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۵
027
188,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۷:۳۰
× ۲
028
188,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۷:۳۰
× ۵
028
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۱۵
× ۵
4005
188,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۸:۳۵
× ۲
4327
188,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
جمعه ۲۹ دی
۶:۰
× ۲
4302
188,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۵:۳۰
× ۱
5699
188,000
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۰
× ۱
2821
188,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اصفهان چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۰
× ۵
4109
188,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
جمعه ۲۹ دی
۸:۱۰
× ۳
5698
188,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۵
× ۳
4303
188,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۵
988
188,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
جمعه ۲۹ دی
۷:۰
× ۷
961
188,000
تابان ایر تابان ایر BAe
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۰
× ۸
6256
188,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  کرمان چارتر
جمعه ۲۹ دی
۹:۰
× ۱
7170
188,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
اهواز  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۵
× ۹
3827
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۹
3824
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  اهواز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۰
× ۷
3826
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
آبادان  -  شیراز سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۳۵
× ۹
3821
180,800
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کرمان  -  مشهد سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۸:۰
× ۹
1077
181,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۷:۲۰
× ۹
621
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  بندرعباس سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۶:۱۵
× ۴
644
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۹
833
181,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
گرگان  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۱۰
× ۹
633
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  گرگان سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۵
× ۹
634
181,900
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بندرعباس  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۱۰
× ۹
4592
181,900
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
بندرعباس  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۰:۳۰
× ۶
7088
181,900
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
تهران  -  بندرعباس سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۱۷:۴۵
× ۵
7089
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۲:۳۰
× ۹
627
181,900
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
بندرعباس  -  تهران سیستمی
پنج شنبه ۲۸ دی
۲۱:۰
× ۹
4038
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
جمعه ۲۹ دی
۵:۴۵
× ۹