قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
وارش
وارش
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۵
ساری
کیش
1 |
VR5806 | Economy
وارش
وارش
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۵
ساری
کیش
2 |
VR5806 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۰:۴۰
مشهد
اصفهان
7 |
5649 | Economy
وارش
وارش
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۵
ساری
کیش
1 |
VR5806 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۳۰
شیراز
کیش
2 |
7406 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۵:۰
رشت
کیش
3 |
Y97137 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۱۵
اصفهان
کیش
3 |
7023 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۵:۰
رشت
کیش
2 |
7137 | Economy
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
1 |
I35685 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۱:۴۵
اصفهان
کیش
9 |
4004 | Economy - I
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۶:۳۰
اصفهان
کیش
5 |
7419 | Economy
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
3 |
I35685 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۶:۳۰
اصفهان
کیش
5 |
7419 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
1 |
630 | Economy - M
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
8 |
4005 | Economy - T
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
1 |
I35685 | Economy
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
1 |
I35685 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-82
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۷:۴۵
اصفهان
کیش
1 |
7191 | Economy
وارش
وارش
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۴۵
کیش
ساری
1 |
VR5807 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۷:۴۵
اصفهان
کیش
4 |
7191 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
8 |
630 | Economy - N
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
3 |
I35685 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - Q
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۷:۴۵
اصفهان
کیش
1 |
7191 | Economy
وارش
وارش
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۴۵
کیش
ساری
1 |
VR5807 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - X
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
3 |
I35685 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۰
اهواز
تهران
1 |
5636 | Economy - L
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۸:۵۰
تهران
شیراز
1 |
7401 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
2 |
I35691 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
2 |
QB1240 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۵۰
کرمانشاه
تهران
1 |
621 | Economy - R
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - R
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
2 |
Y97061 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
3 |
Y97061 | Economy
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
3 |
I35685 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۱۰
کیش
اصفهان
4 |
7418 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۸:۴۰
شیراز
کیش
2 |
3804 | Economy - Q
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۰
اردبیل
تهران
3 |
3711 | Economy - X
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - U
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۵۰
کرمانشاه
تهران
6 |
621 | Economy - U
قشم ایر
قشم ایر
F100
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۲:۱۵
گرگان
تهران
1 |
QB1295 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۰
اهواز
تهران
5 |
5636 | Economy - M
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
4 |
I35685 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
1 |
QB1240 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-82
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
2 |
7061 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
3 |
7061 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
1 |
Y97061 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
2 |
I35691 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
9 |
7061 | Economy - Y
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۷:۵
کرمانشاه
تهران
1 |
1290 | Economy - R
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۸:۴۰
شیراز
کیش
7 |
3804 | Economy - X
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
3 |
QB1240 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
4 |
I35691 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۲۵
اهواز
تهران
1 |
021 | Economy
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
3 |
I35685 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - S
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۵۰
کرمانشاه
تهران
9 |
621 | Economy - S
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۰
اردبیل
تهران
9 |
3711 | Economy - R
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۶:۱۰
تهران
شیراز
9 |
6283 | Economy - A
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
3 |
QB1240 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
4 |
I35691 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
3 |
Y97061 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
F100
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۲:۱۵
گرگان
تهران
2 |
QB1295 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
F100
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۲:۱۵
گرگان
تهران
3 |
QB1295 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۳۰
شیراز
کیش
3 |
7406 | Economy
آتا
آتا
MD-88
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۵۰
شیراز
کیش
3 |
I35685 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۸:۲۵
تهران
شیراز
1 |
IRZ156 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۱۰
کیش
اصفهان
4 |
7418 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۰
اهواز
تهران
5 |
5636 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - V
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۵۰
کرمانشاه
تهران
9 |
621 | Economy - V
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۳۰
شیراز
کیش
5 |
7406 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۵۰
کرمانشاه
تهران
9 |
621 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۰
تهران
کرمانشاه
4 |
620 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۳۵
تهران
گرگان
9 |
630 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۵۰
اهواز
شیراز
9 |
3891 | Economy - Y
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۷:۵
کرمانشاه
تهران
9 |
1290 | Economy - A
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۲۰
تهران
کرمانشاه
9 |
1291 | Economy - A
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۰
اردبیل
تهران
9 |
3711 | Economy - U
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۸:۴۰
شیراز
کیش
9 |
3804 | Economy - R
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
5 |
QB1240 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
2 |
Y97061 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
F100
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۶:۵۰
آبادان
مشهد
2 |
QB1309 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
3 |
I35691 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
جمعه ۱۵ اسفند - ۷:۰
تبریز
تهران
1 |
5601 | Economy - R
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۱۵
اصفهان
کیش
1 |
7023 | Economy - V
قشم ایر
قشم ایر
F100
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۶:۵۰
آبادان
مشهد
1 |
QB1309 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
4 |
I35691 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
3 |
QB1240 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
5 |
QB1240 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۳:۵۰
تهران
قشم
5 |
QB1240 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
F100
جمعه ۱۵ اسفند - ۸:۲۵
کیش
تهران
1 |
QB1245 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۳۰
شیراز
کیش
5 |
7406 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۵۰
تهران
کیش
1 |
IRZ174 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
MD-82
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۰
تهران
مشهد
4 |
IRZ170 | Economy
آتا
آتا
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۹:۰
تهران
قشم
3 |
I35691 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۱۵ اسفند - ۲۱:۴۵
شیراز
کیش
5 |
Y97061 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
بوئینگ
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۴:۱۰
اصفهان
مشهد
3 |
6959 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۱۵ اسفند - ۱۲:۴۰
اردبیل
تهران
9 |
3711 | Economy - S

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info