قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
چارتر
آتا
آتا
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۵:۳۰
تهران
اهواز
5 |
5695 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۱۵
تهران
کیش
2 |
7053 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۴۵
تهران
کیش
1 |
Y97115 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۴۵
تهران
کیش
4 |
7115 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۱۵
تهران
کیش
2 |
7053 | Economy - N
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۱۵
تهران
کیش
6 |
Y97053 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۵۰
مشهد
بوشهر
5 |
6992 | Economy - PB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۷:۴۵
تهران
کیش
8 |
7081 | Economy - H
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۲۵
تهران
قشم
3 |
6936 | Economy - P
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۵۰
مشهد
بوشهر
7 |
6992 | Economy - P
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۵۰
مشهد
بوشهر
3 |
6992 | Economy - HF
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۲۵
تهران
قشم
9 |
6936 | Economy - H
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۲۵
تهران
قشم
7 |
6936 | Economy - X
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۲۵
تهران
قشم
9 |
6936 | Economy - SF
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۵۰
مشهد
بوشهر
6 |
6992 | Economy - SF
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۰
بوشهر
مشهد
3 |
6993 | Economy - SF
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۲۵
تهران
قشم
7 |
6936 | Economy - NB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۱:۵۵
تهران
کیش
9 |
4051 | Economy - B
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۰
مشهد
آبادان
9 |
4129 | Economy - B
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۹:۰
تهران
قشم
9 |
4035 | Economy - B
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۱:۳۰
مشهد
کیش
9 |
4107 | Economy - B
چارتر
آتا
آتا
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۵:۴۰
تهران
یزد
3 |
5672 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۰
بوشهر
مشهد
2 |
6993 | Economy - NF
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۵۰
مشهد
بوشهر
2 |
6992 | Economy - NF
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۱۵
تهران
کیش
2 |
7027 | Business
چارتر
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۹:۴۰
تهران
اهواز
3 |
5627 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۱۵
تهران
کیش
2 |
Y97027 | Business
چارتر
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۴۰
یزد
تهران
3 |
5671 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۰
بوشهر
مشهد
7 |
6993 | Economy - N
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۱۰
تهران
شیراز
9 |
158 | Economy - V
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۰:۰
آبادان
مشهد
9 |
4128 | Economy - H
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۴۵
تهران
بندرعباس
9 |
7089 | Economy - RQ
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۲۵
تهران
شیراز
3 |
3771 | Economy - V
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۷:۴۵
تهران
کیش
1 |
Y97081 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۱۵
تهران
کیش
5 |
Y97053 | Economy
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۱۰
تهران
شیراز
9 |
158 | Economy - WF
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۰
ساری
مشهد
1 |
5805 | Economy - KI
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۲۵
تهران
شیراز
3 |
3771 | Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۵۰
نوشهر
مشهد
2 |
605 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۳:۵۰
مشهد
نوشهر
9 |
604 | Economy - Y
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۰
مشهد
آبادان
2 |
4129 | Economy - HB
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۱۰
تهران
شیراز
9 |
158 | Economy - WH
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۵۰
تهران
بندرعباس
5 |
6960 | Economy - Q
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۰
تهران
بندرعباس
6 |
5814 | Economy - MP
چارتر
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۶:۴۰
تهران
یزد
3 |
5670 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۴۵
اصفهان
کیش
1 |
7023 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۴۵
اصفهان
کیش
1 |
Y97023 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۰
تهران
بندرعباس
7 |
5814 | Economy - MQ
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۴:۴۰
تبریز
مشهد
8 |
5615 | Economy - H
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۲۵
تهران
بندرعباس
1 |
4019 | Economy - HH
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۴۵
اصفهان
کیش
1 |
7023 | Economy - RR
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۴۰
تهران
مشهد
5 |
1037 | Economy - L
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۲:۵۵
شیراز
تهران
9 |
159 | Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۲۵
تهران
شیراز
3 |
3771 | Economy - Y
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۱:۳۰
قشم
تهران
9 |
6294 | Economy - IO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۶:۵۵
تهران
شیراز
9 |
4011 | Economy - HK
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۰
تبریز
تهران
7 |
5639 | Economy - O
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۵:۴۰
تهران
تبریز
3 |
5610 | Economy - O
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۲:۰
تهران
تبریز
6 |
5604 | Economy - O
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۳:۴۰
تهران
تبریز
3 |
5640 | Economy - O
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۷:۵۰
مشهد
زاهدان
6 |
6922 | Economy - J
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۱:۵۰
رشت
شیراز
1 |
3941 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۹:۴۰
شیراز
رشت
7 |
3940 | Economy - Y
چارتر
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۴۰
تهران
اهواز
5 |
5635 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۴۵
تهران
کیش
4 |
Y97115 | Business
چارتر
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۱:۴۰
اهواز
تهران
5 |
5628 | Economy
چارتر
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۴۵
تهران
مشهد
1 |
5629 | Economy
چارتر
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۴۰
تهران
اهواز
5 |
5635 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۰
ساری
مشهد
9 |
5805 | Economy - KF
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۴:۰
تهران
مشهد
1 |
6254 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۶:۱۵
مشهد
تهران
1 |
6253 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۰:۵۵
ارومیه
مشهد
1 |
869 | Economy - W
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۲:۵۵
شیراز
تهران
9 |
159 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۹:۳۰
تهران
اهواز
3 |
5673 | Economy - O
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۹:۰
تهران
شیراز
3 |
5611 | Economy - O
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۵:۳۰
تهران
اهواز
2 |
5695 | Economy - O
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۰:۳۰
اصفهان
تهران
6 |
5867 | Economy - IE
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۳۰
تهران
اصفهان
9 |
5866 | Economy - IE
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۴۵
مشهد
تهران
5 |
6255 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۷:۳۰
مشهد
تبریز
9 |
5616 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۱:۴۵
رشت
بندرعباس
9 |
647 | Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۸:۵۰
بندرعباس
رشت
9 |
646 | Economy - W
چارتر
آتا
آتا
MD-82
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۸:۴۰
یزد
تهران
4 |
5669 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۵۰
قشم
تهران
1 |
1241 | Economy - A
چارتر
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۲:۳۵
مشهد
تهران
5 |
5620 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۶:۴۰
تهران
یزد
4 |
5670 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۷:۴۰
یزد
تهران
4 |
5671 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۵:۵۰
تهران
یزد
3 |
5672 | Economy - Y
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۶:۴۰
تهران
جاسک
9 |
6956 | Economy - J
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۶:۱۵
تهران
بندرعباس
2 |
644 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۸:۲۰
مشهد
ارومیه
9 |
868 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۰:۵۵
ارومیه
مشهد
9 |
869 | Economy - Y
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۲۱:۱۰
بوشهر
تهران
1 |
173 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۷:۳۰
مشهد
تبریز
9 |
5616 | Economy - N
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۴۵
مشهد
تهران
1 |
6255 | Economy
چارتر
وارش
وارش
737
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۹:۱۵
شیراز
تهران
1 |
5837 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۴:۴۰
تبریز
مشهد
5 |
5615 | Economy - P
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۷:۳۰
مشهد
تبریز
9 |
5616 | Economy - P
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۵:۵۵
تهران
تبریز
9 |
5668 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
737-300
یکشنبه ۲ اردیبهشت - ۱۲:۰
تهران
تبریز
9 |
5604 | Economy - Y

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

محل تبلیغات شما

  • تبلیغات بنری گردشگری و اصناف مرتبط با آن
  • این جایگاه مناسب شماست اگر به فروش بیشتر فکر می کنید


امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info