قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۴۰
یزد
کیش
2 |
Y97121 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
5 |
Y97022 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۴۰
یزد
کیش
9 |
7121 | Economy - M
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۴۰
یزد
کیش
9 |
7121 | Economy - M
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
3 |
7022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
4 |
Y97022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۱:۰
مشهد
کیش
6 |
Y97135 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۳۰
کیش
تهران
1 |
7080 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۳۰
کیش
تهران
4 |
7080 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
2 |
7022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-83
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
9 |
7022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۳۰
کیش
تهران
4 |
7080 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۳۰
کیش
تهران
1 |
7080 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۳:۰
کیش
تهران
9 |
70521 | Economy - M
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۳:۰
کیش
تهران
9 |
70521 | Economy - M
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
4 |
7022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
4 |
7022 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۱:۳۵
شیراز
عسلویه
2 |
186 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۱۵
کیش
اصفهان
4 |
7112 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۸:۰
کیش
مشهد
4 |
Y97134 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۶:۵۰
تهران
کیش
9 |
4051 | Economy - HB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۱:۴۵
اصفهان
کیش
9 |
4004 | Economy - HB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - HB
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۵۰
مشهد
یزد
3 |
6952 | Economy - WL
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۵۰
مشهد
یزد
3 |
6952 | Economy - WL
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۵۰
مشهد
یزد
4 |
IV6952 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۱۵
تهران
کیش
8 |
5820 | Economy - SM
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۱۵
تهران
کیش
8 |
5820 | Economy - SM
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۱۵
کیش
اصفهان
5 |
7112 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۴۵
ساری
کیش
8 |
5806 | Economy - SR
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۴۵
ساری
کیش
8 |
5806 | Economy - SR
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
کیش
ساری
9 |
5807 | Economy - SR
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
کیش
ساری
9 |
5807 | Economy - SR
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۸:۰
کیش
مشهد
5 |
7134 | Economy - N
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۱۵
کیش
اصفهان
9 |
7112 | Economy - B
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۱۵
کیش
اصفهان
9 |
7112 | Economy - B
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۸:۰
کیش
مشهد
5 |
7134 | Economy - N
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
کیش
ساری
9 |
5807 | Economy - SN
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
کیش
ساری
9 |
5807 | Economy - SN
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۱۵
تهران
کیش
4 |
5820 | Economy - SD
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۱۵
تهران
کیش
4 |
5820 | Economy - SD
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۱:۰
ساری
بندرعباس
6 |
5826 | Economy - SQ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۱:۰
ساری
بندرعباس
6 |
5826 | Economy - SQ
آتا
آتا
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۳:۰
مشهد
تبریز
4 |
5616 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
4050 | Economy - K
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۳:۰
تهران
کیش
4 |
JI2818 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۱:۱۵
گرگان
تهران
3 |
631 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۱:۱۵
گرگان
تهران
3 |
631 | Economy - Y
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
تهران
کیش
3 |
7053 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۳۰
تهران
کیش
3 |
7021 | Economy
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۳:۰
تهران
کیش
5 |
JI2818 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۳۰
کیش
تهران
6 |
7052 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۳۰
کیش
تهران
6 |
7080 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۳۰
تهران
کیش
9 |
7021 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
2 |
7055 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۳۵
ایلام
تهران
1 |
841 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۵:۵۰
تهران
ایلام
1 |
840 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۳ خرداد - ۵:۵۰
تهران
ایلام
1 |
840 | Economy - Y
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۱:۳۰
رفسنجان
تهران
9 |
5899 | Economy - HY
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۱:۳۰
رفسنجان
تهران
9 |
5899 | Economy - HY
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
3 |
7055 | Economy - H
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۳۰
تهران
کیش
6 |
7021 | Economy - H
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
تهران
کیش
7 |
7053 | Economy - H
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۳۰
تهران
کیش
6 |
7021 | Economy - H
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۵
تهران
کیش
7 |
7053 | Economy - H
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۵
کیش
تهران
3 |
1225 | Economy - K
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۵
کیش
تهران
3 |
1225 | Economy - K
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۰:۳۰
یزد
کیش
7 |
7121 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۵
تهران
اصفهان
3 |
5904 | Economy - MQ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۵
تهران
اصفهان
3 |
5904 | Economy - MQ
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۰:۰
مشهد
اهواز
5 |
ZV4113 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۰
شهرکرد
تهران
9 |
4581 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۳۵
تهران
شهرکرد
2 |
4580 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۷:۳۵
تهران
شهرکرد
2 |
4580 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۴۰
شهرکرد
تهران
9 |
4581 | Economy - BH
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۵
تهران
اصفهان
9 |
5904 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۵
تهران
اصفهان
9 |
5904 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۳:۴۵
اصفهان
تهران
9 |
5867 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۳ خرداد - ۳:۴۵
اصفهان
تهران
9 |
5867 | Economy - MZ
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۳ خرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
6 |
7055 | Economy - B
آتا
آتا
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۶:۰
مشهد
ارومیه
6 |
5663 | Economy
آتا
آتا
MD-83
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۳:۰
مشهد
تبریز
5 |
I35616 | Economy
آتا
آتا
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۳:۰
مشهد
تبریز
5 |
5616 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۱۰
بندرعباس
تهران
5 |
4018 | Economy - KK
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۱:۵۰
قشم
تهران
9 |
4034 | Economy - KK
آتا
آتا
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۳:۰
مشهد
تبریز
5 |
5616 | Economy
پویا ایر
پویا ایر
نامشخص
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۲:۰
تبریز
مشهد
5 |
2332 | Economy
آتا
آتا
MD-83
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۰:۰
تبریز
مشهد
5 |
I35615 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-83
سه شنبه ۳ خرداد - ۹:۰
کیش
اصفهان
4 |
7022 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۰:۳۰
تهران
کیش
9 |
7081 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۰:۳۰
یزد
کیش
7 |
7121 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۰:۰
تبریز
مشهد
1 |
5615 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۴۵
بندرعباس
تهران
9 |
7088 | Economy - B
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۴۵
بندرعباس
تهران
9 |
7088 | Economy - B
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۵
بندرعباس
تهران
4 |
5815 | Economy - HN
سیستمی
وارش
وارش
737-500
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۵
بندرعباس
تهران
4 |
5815 | Economy - HN
آتا
آتا
MD-82
سه شنبه ۳ خرداد - ۱۰:۰
تبریز
مشهد
2 |
5615 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۵
کیش
تهران
5 |
1225 | Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۲:۵
کیش
تهران
5 |
1225 | Economy - Q
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
دوشنبه ۲ خرداد - ۲۳:۴۰
مشهد
تهران
1 |
6925 | Economy - RE

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info