رزرو تلفنی 021-44215105

قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.


پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
سیستمی
ایران آسمان
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۲۰
یزد
زاهدان
9 |
3956
Economy - B
سیستمی
ایران ایر
F100
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۳۵
گرگان
تهران
9 |
3359
Economy - L
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
تهران
اصفهان
2 |
6291
Economy - Y
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۴۰
تهران
اصفهان
5 |
5613
Economy - H
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۰
تهران
تبریز
4 |
5602
Economy - J
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۵
تهران
تبریز
4 |
5608
Economy - J
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۵:۲۵
تهران
تبریز
9 |
5668
Economy - J
سیستمی
تابان ایر
MD-80
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
تهران
اصفهان
9 |
6291
Economy - Q
معراج
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۱۰
تهران
کیش
1 |
2818
Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۵
تهران
رشت
9 |
844
Economy - H
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
اصفهان
4 |
3334
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۰
تهران
اصفهان
3 |
3312
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۵۰
تهران
اصفهان
1 |
222
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
اصفهان
تهران
3 |
223
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
A320
شنبه ۵ مهر - ساعت ۴:۵
تهران
تبریز
4 |
343
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۳۵
خرم آباد
تهران
1 |
320
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۴:۲۰
تهران
کرمانشاه
9 |
283
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
A319
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۰:۲۰
رشت
تهران
9 |
3330
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۲۰
تهران
ساری
9 |
3318
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۱:۱۰
بندرلنگه
شیراز
3 |
235
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۳۵
گرگان
تهران
3 |
3359
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۰
رامسر
تهران
1 |
3322
Economy - X
معراج
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۱۰
تهران
کیش
4 |
2818
Economy - Y
معراج
A320
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۱۰
تهران
کیش
1 |
JI2818
Economy
قشم ایر
F100
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۰:۴۵
اصفهان
تهران
1 |
1283
Economy
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۳:۱۵
تهران
اردبیل
8 |
3962
Economy - B
سیستمی
تابان ایر
MD-80
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۳۰
اصفهان
تهران
9 |
6290
Economy - O
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۴۰
تهران
اصفهان
9 |
5613
Economy - W
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۳۰
اصفهان
تهران
9 |
5614
Economy - W
سیستمی
تابان ایر
MD-80
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
تهران
اصفهان
9 |
6291
Economy - O
سیستمی
قشم ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۳۰
تهران
اصفهان
5 |
1282
Economy - U
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۶:۰
تهران
مراغه
3 |
3385
Economy - X
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۰
تهران
تبریز
2 |
5604
Economy - H
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۰
تهران
تبریز
9 |
5602
Economy - H
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۵:۲۵
تهران
تبریز
9 |
5668
Economy - H
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۵
تهران
تبریز
9 |
5608
Economy - H
کیش ایر
MD-82
شنبه ۵ مهر - ساعت ۶:۲۰
تهران
کیش
4 |
Y97055
Economy
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۳۰
اصفهان
تهران
2 |
6290
Economy - Y
وارش
737
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۴:۳۰
تهران
مشهد
4 |
VR5840
Economy
سیستمی
قشم ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۰
تهران
ارومیه
4 |
1277
Economy - L
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۵۰
تهران
مشهد
7 |
5698
Economy - W
سیستمی
آتا
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۴:۴۰
تهران
اردبیل
5 |
5633
Economy - W
سیستمی
آتا
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۴۰
اردبیل
تهران
5 |
5634
Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۳:۱۵
تهران
اردبیل
9 |
3962
Economy - H
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۴۵
تهران
اردبیل
8 |
3710
Economy - H
سیستمی
ایران ایر
A320
شنبه ۵ مهر - ساعت ۴:۵
تهران
تبریز
9 |
343
Economy - X
تابان ایر
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۰
تهران
کیش
5 |
6263
Economy - Y
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۶:۴۰
تهران
کیش
9 |
4051
Economy - KD
سیستمی
تابان ایر
MD-80
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
تهران
اصفهان
1 |
6291
Economy - S
سیستمی
تابان ایر
MD-80
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۳۰
اصفهان
تهران
9 |
6290
Economy - S
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۲۰
تهران
تبریز
1 |
640
Economy - H
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۳۰
اصفهان
تهران
9 |
5614
Economy - K
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۴۰
تهران
اصفهان
9 |
5613
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۵
تهران
رشت
9 |
844
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۳۰
رشت
تهران
7 |
845
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۶:۱۵
تهران
گرگان
4 |
632
Economy - K
سیستمی
قشم ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۳۰
تهران
تبریز
9 |
1273
Economy - U
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۳۰
تهران
مشهد
9 |
6222
Economy - Y
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
اصفهان
9 |
3334
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۰
تهران
اصفهان
6 |
3312
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۳۵
تهران
مشهد
7 |
468
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
اصفهان
تهران
5 |
223
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۵۰
تهران
اصفهان
9 |
222
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
A320
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۳۰
تهران
آبادان
2 |
265
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۲۰
اصفهان
تهران
5 |
3311
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۰
شیراز
اصفهان
4 |
3399
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۶:۰
تهران
مراغه
6 |
3385
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۱۰
مراغه
تهران
9 |
3384
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
A319
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۰:۲۰
رشت
تهران
9 |
3330
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۴:۲۰
تهران
کرمانشاه
9 |
283
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۳۵
خرم آباد
تهران
9 |
320
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۱:۱۰
بندرلنگه
شیراز
8 |
235
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۵۰
تهران
گرگان
3 |
3358
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۰
رامسر
تهران
9 |
3322
Economy - N
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۴۵
تهران
کیش
7 |
4071
Economy - H
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۵۰
شیراز
اصفهان
1 |
3379
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۳۵
گرگان
تهران
9 |
3359
Economy - N
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۳:۵
تهران
ارومیه
5 |
5680
Economy - K
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۸:۰
تهران
تبریز
9 |
5602
Economy - W
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۰
تبریز
تهران
2 |
5603
Economy - W
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۸:۰
تهران
تبریز
9 |
5604
Economy - W
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۵:۲۵
تهران
تبریز
6 |
5668
Economy - W
سیستمی
زاگرس ایر
بوئینگ
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۳۰
تهران
تبریز
7 |
4089
Economy - B
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۲:۵
تهران
تبریز
9 |
5608
Economy - W
زاگرس ایر
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۷:۳۰
تهران
تبریز
4 |
4089
Economy - Y
ساها ایر
737
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۳:۴۰
تهران
مشهد
4 |
170
Economy - Y
سیستمی
قشم ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۵:۰
تهران
اهواز
9 |
1210
Economy - U
سیستمی
آتا
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۵۰
تهران
مشهد
9 |
5698
Economy - K
سیستمی
تابان ایر
MD-80
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۴۵
تهران
اصفهان
1 |
6291
Economy - J
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
شنبه ۵ مهر - ساعت ۵:۱۰
تهران
اهواز
7 |
4017
Economy - B
سیستمی
آتا
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۴۰
اردبیل
تهران
5 |
5634
Economy - K
سیستمی
آتا
ایرباس
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۴:۴۰
تهران
اردبیل
6 |
5633
Economy - K
سیستمی
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۵:۲۰
تهران
اهواز
2 |
20
Economy - M
وارش
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۴:۳۰
تهران
مشهد
3 |
5840
Economy - Y
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۹:۴۰
تهران
اصفهان
9 |
5613
Economy - D
سیستمی
آتا
737-500
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۶:۳۰
اصفهان
تهران
9 |
5614
Economy - D
سیستمی
قشم ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۳:۴۵
تهران
کرمانشاه
2 |
1291
Economy - D
سیستمی
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۷:۲۰
تهران
عسلویه
3 |
14
Economy - LB
سیستمی
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۵:۱۵
عسلویه
تهران
3 |
15
Economy - LB
سیستمی
قشم ایر
فوکر
شنبه ۵ مهر - ساعت ۱۰:۴۵
اصفهان
تهران
9 |
1283
Economy - D

بلیط لحظه آخری چیست؟

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی