قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
کیش
تبریز
6 |
7118 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
کیش
تبریز
6 |
7118 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
اصفهان
کیش
4 |
5654 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
مشهد
3 |
ZV4106 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
مشهد
3 |
ZV4106 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
3 |
5653 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۳۰
بوشهر
تهران
6 |
IRZ173 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۲۰
بوشهر
تهران
3 |
5873 | Economy - SS
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۱۵
اصفهان
کیش
3 |
7023 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
5 |
5653 | Economy - D
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
5 |
5704 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۳۰
بوشهر
تهران
4 |
IRZ173 | Economy
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
4 |
5704. | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
3 |
5704 | Economy - P
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
مشهد
4 |
4106 | Economy - I
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
اصفهان
کیش
5 |
5654 | Economy - E
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
3 |
5653 | Economy - E
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
9 |
5634 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۹:۲۵
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - X
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
5 |
.5634 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
2 |
5704 | Economy - Q
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
کیش
تبریز
7 |
7118 | Economy - M
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
تهران
4 |
6264 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۳۰
اهواز
تبریز
9 |
5676 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۰
تبریز
اهواز
9 |
5675 | Economy
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
قشم
مشهد
1 |
5684 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۶:۳۰
کیش
تهران
4 |
045 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
نامشخص
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
مشهد
2 |
4106 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۴۵
شیراز
عسلویه
2 |
125 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
6 |
5634 | Economy - P
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
اصفهان
کیش
4 |
5654 | Economy - A
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
4 |
5653 | Economy - A
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
مشهد
4 |
4106 | Economy - XY
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
2 |
5704 | Economy - B
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۳۰
مشهد
ساری
3 |
5637 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
اصفهان
کیش
1 |
I35654 | Economy
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۰
تبریز
اهواز
5 |
5675. | Economy
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۳۰
اهواز
تبریز
5 |
5676. | Economy
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
2 |
5634 | Economy - Q
آتا
آتا
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۹:۴۰
بوشهر
تهران
6 |
I35688 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۰
کیش
مشهد
5 |
4106 | Economy - U
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۴:۵
تهران
کرمان
9 |
4043 | Economy - XI
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
3 |
5704 | Economy - V
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
تهران
تبریز
3 |
5608 | Economy - N
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۳۰
تهران
تبریز
2 |
2825 | Economy - L
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
4 |
5653 | Economy - F
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
اصفهان
کیش
5 |
5654 | Economy - F
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۷:۴۵
تهران
شهرکرد
9 |
4542 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۹:۴۰
شهرکرد
تهران
9 |
4543 | Economy - BH
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۷:۵۰
کیش
یزد
4 |
6955 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۳۰
مشهد
ساری
6 |
5637 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
رشت
تهران
7 |
5705 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۳۵
اصفهان
کیش
2 |
6977 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۳۰
اهواز
تبریز
6 |
5676 | Economy - E
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۰
تبریز
اهواز
9 |
5675 | Economy - E
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
1 |
5634 | Economy - B
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
4 |
5704 | Economy - O
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۳:۵۹
شیراز
تهران
6 |
IRZ157 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۶:۴۰
کیش
شیراز
8 |
7407 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
تهران
تبریز
3 |
5608 | Economy - P
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۳۰
تهران
تبریز
9 |
2825 | Economy - K
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۷:۵۰
کیش
یزد
9 |
6955 | Economy - W
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۹:۴۰
بوشهر
تهران
5 |
5688 | Economy - A
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
رشت
تهران
5 |
5705. | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۴:۵
تهران
کرمان
9 |
4043 | Economy - Z
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
اصفهان
کیش
5 |
5654 | Economy - L
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
6 |
5653 | Economy - L
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۳:۱۰
کیش
تهران
3 |
JI2821 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۶:۵۵
اردبیل
تهران
9 |
1065 | Economy - BH
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
4 |
5634 | Economy - V
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
رشت
تهران
3 |
5705 | Economy - R
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
4 |
5704 | Economy - R
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۰
تبریز
اهواز
7 |
5675 | Economy - A
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۳۰
اهواز
تبریز
3 |
5676 | Economy - A
Fly Persia
Fly Persia
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۶:۴۰
کیش
شیراز
5 |
7407 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۳:۵۹
شیراز
تهران
5 |
IRZ157 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۳:۵۹
شیراز
تهران
6 |
IRZ157 | Economy
معراج
معراج
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۳:۱۰
کیش
تهران
2 |
2821 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۳۰
تهران
تبریز
9 |
2825 | Economy - H
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۰
تهران
تبریز
4 |
5608 | Economy - Q
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
اصفهان
کرمان
2 |
4561 | Economy - BH
سیستمی
وارش
وارش
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۵:۴۵
کیش
تهران
3 |
5823 | Economy - SB
آتا
آتا
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۰
شیراز
تهران
2 |
I35624 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۲۰
کیش
تهران
3 |
I35660 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۸:۲۰
بوشهر
تهران
2 |
IV6901 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۸:۲۰
بوشهر
تهران
3 |
IV6901 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
نامشخص
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۴:۱۵
تبریز
کیش
3 |
7119 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۴:۳۰
شیراز
تهران
4 |
6296 | Economy - YF
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۹:۴۰
بوشهر
تهران
5 |
5688 | Economy - F
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
رشت
تهران
3 |
5705 | Economy - S
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۰:۴۰
تهران
رشت
4 |
5704 | Economy - S
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۲:۰
اردبیل
تهران
2 |
5634 | Economy - O
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۸:۲۰
بوشهر
تهران
4 |
6901 | Economy - N
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۵۵
تهران
اصفهان
4 |
6994 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۳:۲۰
کیش
اصفهان
3 |
5653 | Economy - M
سیستمی
معراج
معراج
A319
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۳۰
تهران
تبریز
9 |
2825 | Economy - B
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۱:۳۰
اصفهان
کیش
9 |
4004 | Economy - ZI
آتا
آتا
MD-82
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۲۰
کیش
تهران
4 |
I35660 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
MD-88
چهارشنبه ۵ آبان - ۱۶:۴۰
کیش
شیراز
5 |
7407 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۵ آبان - ۲۲:۰
شیراز
تهران
5 |
I35624 | Economy

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info