قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۴۵
کیش
اصفهان
9 |
Y97122 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۱۰
کیش
اصفهان
1 |
IRZ152 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۱۰
کیش
اصفهان
9 |
IRZ152 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۴۵
کیش
اصفهان
8 |
7122 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۱۰
کیش
تهران
9 |
IV6985 | Economy
آتا
آتا
MD-80
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۰
کیش
تهران
4 |
I35660 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۳:۴۵
کیش
تهران
2 |
Y97080 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۱۰
کیش
تهران
9 |
IV6985 | Economy
آتا
آتا
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۴۰
کیش
تهران
5 |
5660 | Economy
آتا
آتا
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
I35742 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۴۵
کیش
اصفهان
9 |
Y97122 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۲۵
کیش
تهران
7 |
IRZ177 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۲۵
کیش
تهران
4 |
177 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۱۰
کیش
تهران
9 |
IV6985 | Economy
وارش
وارش
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۵۰
کیش
تهران
3 |
VR5823 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۲۵
کیش
تهران
4 |
177 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۰
کیش
اصفهان
9 |
7112 | Economy - U
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۰
کیش
اصفهان
9 |
7112 | Economy - U
وارش
وارش
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۱۵
کیش
تهران
9 |
VR5813 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
کیش
مشهد
5 |
7134 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۲۵
کیش
تهران
7 |
IRZ177 | Economy
آتا
آتا
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۴۰
کیش
تهران
5 |
I35660 | Economy
آتا
آتا
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۴۰
کیش
تهران
4 |
5660 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۰
کیش
تهران
9 |
7052 | Economy - U
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۰
کیش
تهران
9 |
7052 | Economy - U
ساها ایر
ساها ایر
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۴۵
کیش
تهران
9 |
IRZ175 | Economy
آتا
آتا
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۴:۰
کیش
تهران
1 |
I35742 | Economy
آتا
آتا
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
I35742 | Economy
وارش
وارش
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۵۰
کیش
تهران
6 |
VR5823 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
کیش
مشهد
5 |
7134 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۴۵
کیش
تهران
7 |
IRZ175 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۵۰
کیش
شیراز
9 |
7407 | Economy
آتا
آتا
MD-82
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۱:۵۰
ارومیه
تهران
5 |
5679 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
6 |
ZV4106 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
کیش
مشهد
4 |
7134 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
کیش
مشهد
4 |
7134 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
4 |
ZV4106 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۵۰
کیش
تهران
9 |
5823 | Economy - SM
سیستمی
وارش
وارش
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۱۵
کیش
تهران
9 |
5813 | Economy - SM
سیستمی
وارش
وارش
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۱۵
کیش
تهران
9 |
5813 | Economy - SM
سیستمی
وارش
وارش
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۵۰
کیش
تهران
9 |
5823 | Economy - SM
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۴ فروردین - ۸:۳۵
کیش
شیراز
3 |
179 | Economy - HB
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۴۵
کیش
تهران
1 |
175 | Economy - HB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
4050 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۵
کیش
تهران
9 |
4002 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
9 |
4106 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
9 |
4106 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۵
کیش
تهران
9 |
4002 | Economy - O
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
4050 | Economy - O
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
جمعه ۴ فروردین - ۸:۳۵
کیش
شیراز
7 |
179 | Economy - L
وارش
وارش
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۴۵
قشم
تهران
4 |
5919 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
کیش
شیراز
4 |
1214 | Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
کیش
شیراز
4 |
1214 | Economy - Q
Fly Persia
Fly Persia
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۰:۳۰
آبادان
تهران
5 |
7435 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۳:۱۰
مشهد
تهران
6 |
IV029 | Economy
سیستمی
Fly Persia
Fly Persia
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۰:۳۰
آبادان
تهران
7 |
7435 | Economy - N
Chabahar
Chabahar
MD-88
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۳:۴۰
مشهد
تهران
7 |
8767 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۴۰
مشهد
تهران
6 |
6991 | Economy - QB
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۴۰
مشهد
تهران
5 |
6991 | Economy - QB
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
کیش
شیراز
5 |
1214 | Economy - M
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
کیش
شیراز
5 |
1214 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۸:۱۰
ایلام
تهران
1 |
841 | Economy - Y
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
کیش
شیراز
6 |
1214 | Economy - A
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۴۵
استانبول
تهران
5 |
QB2214 | Economy
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
جمعه ۴ فروردین - ۶:۳۰
شیراز
تهران
2 |
4407 | Economy - E
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
جمعه ۴ فروردین - ۶:۳۰
شیراز
تهران
2 |
4407 | Economy - E
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۵۵
قشم
تهران
5 |
IV6937 | Economy
آتا
آتا
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۶:۰
مشهد
آبادان
6 |
5665 | Economy
آتا
آتا
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۸:۵۰
آبادان
مشهد
5 |
5666 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
کیش
مشهد
1 |
7134 | Economy - Y
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
کیش
مشهد
1 |
7134 | Economy - Y
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
قشم
تهران
9 |
4034 | Economy - EH
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
قشم
تهران
9 |
4034 | Economy - EH
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
استانبول
تهران
7 |
QB2212 | Economy
ایران ایر
ایران ایر
A300-600
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۳۰
استانبول
تهران
5 |
IR718 | Economy
ایران ایر
ایران ایر
A300-600
جمعه ۴ فروردین - ۱۳:۳۰
استانبول
تهران
6 |
718 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
استانبول
تهران
7 |
2212 | Economy
سیستمی
Fly Persia
Fly Persia
737-300
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۵۰
قشم
تهران
3 |
7431 | Economy - M
وارش
وارش
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۴۵
قشم
تهران
5 |
5919 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-88
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۳:۴۰
مشهد
تهران
5 |
8767 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A300-600
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
استانبول
تهران
7 |
2212 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
ERJ 145
جمعه ۴ فروردین - ۷:۴۰
تهران
دزفول
9 |
5700 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
ERJ 145
جمعه ۴ فروردین - ۹:۳۰
دزفول
تهران
8 |
5701 | Economy - Y
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۴۰
شیراز
تهران
5 |
1088 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۱۱:۴۰
شیراز
تهران
3 |
1088 | Economy - BH
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
شیراز
تهران
9 |
3772 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
جمعه ۴ فروردین - ۱۲:۳۰
شیراز
تهران
9 |
3772 | Economy - Y
Chabahar
Chabahar
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۷:۱۵
تهران
زاهدان
5 |
8772 | Economy
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
جمعه ۴ فروردین - ۶:۳۰
شیراز
تهران
9 |
4407 | Economy - H
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
جمعه ۴ فروردین - ۶:۳۰
شیراز
تهران
9 |
4407 | Economy - H
Chabahar
Chabahar
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۱۰:۰
زاهدان
تهران
1 |
8773 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
جمعه ۴ فروردین - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - VO
آتا
آتا
737
جمعه ۴ فروردین - ۹:۰
مشهد
تهران
6 |
I35620 | Economy
آتا
آتا
MD-82
جمعه ۴ فروردین - ۶:۴۵
تهران
مشهد
6 |
5619 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۰
مشهد
تهران
5 |
1080 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۲:۰
مشهد
تهران
5 |
1080 | Economy - BH
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۳ فروردین - ۲۱:۰
مشهد
تهران
9 |
603 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
جمعه ۴ فروردین - ۵:۳۰
تهران
مشهد
1 |
602 | Economy - Y

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info