رزرو تلفنی 021-26654632

قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

تور نوروزی کازان روسیه پرواز آتا لیانا پرواز

از تومان

تور آنتالیا ویژه نوروز پرواز ماهان ایر ریما گشت

از تومان

مرجع فروش بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.
تغییر نتایج جستجو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا تاریخ
شماره پرواز
تابان ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۰
تهران
اهواز
9 |
6245
Business - B
تابان ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۳۰
تهران
مشهد
9 |
6222
Business - B
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۳:۳۰
تهران
مشهد
5 |
964
Economy - V11
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۲:۵۰
تهران
مشهد
9 |
22
Economy - F
تابان ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۳۰
تهران
مشهد
5 |
6222
Economy - Y
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۴۵
تهران
مشهد
2 |
994
Economy - V21
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۱۵
تهران
اهواز
4 |
988
Economy - V21
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۳۵
تهران
مشهد
4 |
968
Economy - V21
سیستمی
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۳۰
تهران
مشهد
2 |
6222
Economy - U
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۷:۰
تهران
اهواز
9 |
20
Economy - A
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۱۵
تهران
اهواز
5 |
2616
Economy - J
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۵۵
تهران
اهواز
9 |
2618
Economy - J
سیستمی
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۰
تهران
اهواز
8 |
6245
Economy - O
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۶:۳۰
تهران
کرمانشاه
9 |
1291
Economy - L
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۱۵
تهران
اهواز
9 |
2616
Economy - I
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۴:۳۵
تهران
تبریز
9 |
1273
Economy - L
سیستمی
آتا
737
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۰
تهران
تبریز
9 |
5604
Economy - J
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۵۵
تهران
شیراز
4 |
984
Economy - V61
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۷:۲۵
تهران
تبریز
4 |
936
Economy - V61
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۵۵
تهران
اهواز
9 |
2618
Economy - V
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۱۵
تهران
اهواز
9 |
2616
Economy - V
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۲۰
تهران
ارومیه
9 |
1277
Economy - L
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۴۰
تهران
آبادان
9 |
1216
Economy - L
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۷:۴۵
تهران
عسلویه
9 |
14
Economy - V
سیستمی
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۰
تهران
تبریز
6 |
5604
Economy - H
تابان ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۰
اهواز
تهران
9 |
6246
Business - B
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۵:۳۵
تهران
اصفهان
9 |
1280
Economy - N
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۶:۳۰
تهران
کرمانشاه
9 |
1291
Economy - N
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۳:۳۰
تهران
گرگان
9 |
1294
Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
737
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626
Economy - B
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۵:۳۰
تهران
بندرعباس
5 |
912
Economy - M21
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۳۰
تهران
بندرعباس
9 |
6960
Economy - A
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۶:۰
تهران
کرمانشاه
9 |
3411
Economy - L
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۷:۲۵
تهران
تبریز
4 |
936
Economy - M26
سیستمی
ایران آسمان
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۵:۵۵
تهران
ایلام
9 |
840
Economy - B
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۴۵
تبریز
تهران
3 |
937
Economy - M36
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۴:۳۰
تهران
بیرجند
5 |
8074
Economy - M36
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۴:۳۵
تهران
تبریز
3 |
1273
Economy - N
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۳۰
تبریز
تهران
1 |
1272
Economy - N
سیستمی
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۰
تبریز
تهران
4 |
5603
Economy - W
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۰
اهواز
تهران
2 |
21
Economy - L
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۲:۰
تهران
بندرعباس
9 |
1220
Economy - L
سیستمی
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۰
اهواز
تهران
9 |
6246
Economy - J
سیستمی
ایران آسمان
737
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۰
تهران
اهواز
9 |
832
Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۱۵
اهواز
تهران
9 |
833
Economy - B
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۵:۳۰
تهران
اصفهان
2 |
3312
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۲۰
اصفهان
تهران
5 |
3313
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۴۰
تبریز
تهران
9 |
444
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۴۰
تهران
تبریز
9 |
445
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۰:۵۵
اهواز
تهران
9 |
310
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۴:۰
تهران
اهواز
9 |
311
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۷:۳۰
اصفهان
شیراز
9 |
3378
Economy - X
تابان ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۷:۰
مشهد
تهران
9 |
6221
Business - B
سیستمی
ماهان ایر
A310
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۳:۱۵
تهران
عسلویه
9 |
1018
Economy - N
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۱۵
مشهد
اهواز
5 |
952
Economy - M51
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۰:۲۵
ارومیه
تهران
9 |
1276
Economy - N
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۲۰
تهران
ارومیه
9 |
1277
Economy - N
سیستمی
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۰
تبریز
تهران
9 |
5603
Economy - K
سیستمی
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۰
تهران
تبریز
9 |
5604
Economy - K
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۴۵
تبریز
تهران
4 |
937
Economy - M61
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۵
اهواز
تهران
9 |
2617
Economy - N
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۰
اهواز
تهران
6 |
21
Economy - K
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۴۰
تهران
آبادان
4 |
1216
Economy - N
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۷:۲۰
اصفهان
تهران
9 |
1281
Economy - K
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۲:۱۵
تبریز
شیراز
3 |
910
Economy - M71
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۱۵
مشهد
بندرعباس
4 |
944
Economy - M71
سیستمی
ایران آسمان
A320
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۲:۱۵
تهران
مشهد
9 |
602
Economy - B
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۲۵
شیراز
اصفهان
4 |
3379
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۲۰
اصفهان
تهران
9 |
3313
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۵:۳۰
تهران
اصفهان
9 |
3312
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
A320
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۴۰
تهران
شیراز
2 |
426
Economy - L
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۴:۳۰
تهران
بیرجند
5 |
8074
Economy - M86
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۹:۱۵
شیراز
تبریز
4 |
911
Economy - M91
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۰
اهواز
تهران
1 |
2619
Economy - Y
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۵
اهواز
تهران
9 |
2617
Economy - Y
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۴:۳۰
شیراز
تهران
4 |
985
Economy - M96
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۲:۱۵
تبریز
شیراز
4 |
910
Economy - M96
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۲۵
شیراز
اصفهان
9 |
3379
Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۰
تهران
زاهدان
6 |
850
Economy - B
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۱۵
کرمانشاه
تهران
9 |
1290
Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۳:۳۰
تهران
گرگان
9 |
1294
Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۲:۰
تهران
بندرعباس
9 |
1220
Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۴۰
شیراز
تهران
4 |
3778
Economy - H
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۰
اهواز
تهران
1 |
2619
Economy - S
سیستمی
ایران ایر
A320
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۴۰
تهران
شیراز
9 |
426
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
A320
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۲:۵
شیراز
تهران
1 |
427
Economy - X
سیستمی
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۳:۱۵
تهران
قشم
9 |
1240
Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۵۰
مشهد
تهران
9 |
603
Economy - H
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۱:۰
مشهد
تهران
3 |
969
Economy - M116
سیستمی
ایران ایرتور
MD-82
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۹:۱۵
شیراز
تبریز
4 |
911
Economy - M126
سیستمی
ایران آسمان
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۱:۴۰
شیراز
تهران
9 |
3778
Economy - K
سیستمی
ایران ایر
A320
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۲:۵
شیراز
تهران
6 |
427
Economy - N
سیستمی
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۲۰:۰
تبریز
تهران
9 |
5603
Economy - F
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۰
تهران
زاهدان
9 |
850
Economy - H
سیستمی
کارون ایر
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۹:۰
اهواز
تهران
9 |
2619
Economy - P
سیستمی
کارون ایر
MD-80
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۶:۵
اهواز
تهران
9 |
2617
Economy - P
سیستمی
ایران آسمان
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۸:۲۰
گرگان
زاهدان
5 |
638
Economy - H
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۵:۵
مشهد
تهران
2 |
23
Economy - H
سیستمی
ایران ایرتور
MD-83
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۸:۵
تهران
چابهار
9 |
8006
Economy - H31
سیستمی
ایران ایر
F100
سه شنبه ۱۲ فروردین - ساعت ۱۵:۵۰
تهران
اردبیل
2 |
497
Economy - Q

بلیط لحظه آخری چیست؟

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی