قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۹
گرگان
تهران
1 |
7018 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۹
گرگان
تهران
6 |
Y97018 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۰
کیش
شیراز
1 |
7407 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۷:۵
کیش
تهران
2 |
IV045 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۰
کیش
تهران
9 |
7124 | Economy - U
Chabahar
Chabahar
MD-88
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۵:۲۰
چابهار
تهران
6 |
8761 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۹
گرگان
تهران
9 |
7018 | Economy - L
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۹
گرگان
تهران
9 |
7018 | Economy - K
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
کیش
تهران
1 |
Y97052 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-88
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۵:۲۰
چابهار
تهران
7 |
8761 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۴۰
ارومیه
تهران
6 |
5679 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
کیش
تهران
1 |
7052 | Economy - M
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۱۰
مشهد
تهران
7 |
5620 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۰
مشهد
تهران
2 |
6257 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۵
مشهد
تهران
9 |
29 | Economy - NB
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۵
شیراز
تهران
1 |
049 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۲۵
شیراز
تهران
1 |
IV6909 | Economy
پارس
پارس
CRJ 200
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۹
شیراز
تهران
4 |
4441 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۵
شیراز
تهران
4 |
049 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۵
مشهد
تهران
9 |
29 | Economy - WL
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۱۰
مشهد
تهران
7 |
5620 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۰
مشهد
تهران
9 |
5699 | Economy - F
پارس
پارس
CRJ 200
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۹
شیراز
تهران
4 |
4441 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۱۵
مشهد
تهران
5 |
5819 | Economy - HU
آتا
آتا
MD-80
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۷:۰
مشهد
تهران
7 |
5699 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۳۰
مشهد
تهران
6 |
5857 | Economy - HU
وارش
وارش
737
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۱۵
مشهد
تهران
2 |
5905 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۶:۳۰
مشهد
تهران
1 |
5841 | Economy - HU
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۶:۳۰
مشهد
تهران
4 |
5877 | Economy - HU
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
5 |
2805 | Economy - UE
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۴۵
بندرعباس
تهران
9 |
5815 | Economy - SM
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۰
مشهد
تهران
9 |
4056 | Economy - HB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۲۵
کیش
تهران
9 |
4070 | Economy - HB
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۲۵
شیراز
تهران
9 |
6909 | Economy - WL
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۱۵
بندرعباس
تهران
9 |
4018 | Economy - HB
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۵
شیراز
تهران
9 |
49 | Economy - WL
سیستمی
وارش
وارش
737-500
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۸:۳۰
چابهار
تهران
9 |
5859 | Economy - SN
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۶:۰
مشهد
تهران
2 |
6223 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۴۰
شیراز
تهران
5 |
5624 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۴۰
گرگان
تهران
9 |
633 | Economy - S
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۰
مشهد
تهران
7 |
5699 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - L
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۳۰
مشهد
تهران
4 |
5857 | Economy - HQ
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۴۰
گرگان
تهران
9 |
633 | Economy - V
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - X
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - X
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۴۰
شیراز
تهران
6 |
5624 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۶:۰
مشهد
تهران
5 |
6223 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۷:۳۰
مشهد
تهران
2 |
6257 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۰
مشهد
تهران
9 |
5699 | Economy - M
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۱۵
مشهد
تهران
5 |
5819 | Economy - HN
سیستمی
وارش
وارش
737-500
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۶:۳۰
مشهد
تهران
5 |
5841 | Economy - HN
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - V
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - V
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۳۵
رشت
تهران
9 |
845 | Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۴۰
گرگان
تهران
9 |
633 | Economy - W
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۲۵
شیراز
تهران
5 |
6909 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-82
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۲۰
قشم
تهران
6 |
8771 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۶:۰
مشهد
تهران
9 |
6223 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۰
مشهد
تهران
9 |
4056 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - M
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - Q
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - Q
آتا
آتا
MD-80
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۷:۰
مشهد
تهران
9 |
5699 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۰
مشهد
تهران
9 |
5699 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۴۰
گرگان
تهران
9 |
633 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۶:۱۵
تهران
سنندج
9 |
838 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۵:۵۰
تهران
گرگان
5 |
630 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۳۵
رشت
تهران
9 |
845 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۷:۵۰
سنندج
تهران
9 |
839 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۷:۵۵
گرگان
تهران
9 |
631 | Economy - Y
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - N
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - N
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - M
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۵
یزد
تهران
4 |
3725 | Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - Q
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - L
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - L
Chabahar
Chabahar
MD-82
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۲۰
قشم
تهران
6 |
8771 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۴:۳۵
تهران
اصفهان
9 |
5866 | Economy - MZ
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۲:۱۵
یزد
تهران
4 |
IV6951 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۱:۵۰
مشهد
تهران
9 |
5699 | Economy - Q
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - K
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - X
پویا ایر
پویا ایر
EMB 170-175
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۳:۳۰
یزد
تهران
2 |
2315 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۳:۵۵
یزد
تهران
9 |
3725 | Economy - Y
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - H
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - H
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۰
اردبیل
تهران
9 |
5634 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۰
تهران
اردبیل
3 |
5633 | Economy - Y
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۶:۴۵
اردبیل
تهران
2 |
1027 | Economy - BH
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2803 | Economy - B
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۱۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - B
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۸:۵
بندرعباس
تهران
7 |
1221 | Economy - Q
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰
مشهد
تهران
7 |
601 | Economy - R
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
پنج شنبه ۱۴ مهر - ۵:۱۵
مشهد
آبادان
5 |
4129 | Economy - L

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info