قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۰
تهران
گرگان
1 |
632 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
ATR 72
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۰
تهران
گرگان
1 |
632 | Economy - Y
سیستمی
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۲۵
تهران
اصفهان
4 |
2854 | Economy - A
سیستمی
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۲۵
تهران
اصفهان
4 |
2854 | Economy - A
ساها ایر
ساها ایر
737
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۱:۱۰
تهران
یزد
1 |
IRZ196 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۵۰
کیش
تهران
5 |
8765 | Economy
وارش
وارش
737
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۳:۵۰
کیش
تهران
4 |
5825 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۰
تهران
اهواز
1 |
4021 | Economy - VO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۰
تهران
اهواز
1 |
4021 | Economy - VO
Chabahar
Chabahar
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۵۰
کیش
تهران
1 |
IRU8765 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۰
بوشهر
تهران
1 |
3915 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۰
بوشهر
تهران
1 |
3915 | Economy - Y
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۱:۱۰
کیش
تهران
5 |
5660 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۱۰
تهران
زابل
9 |
1085 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۱۰
تهران
زابل
9 |
1085 | Economy - BH
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۳۰
قشم
تهران
5 |
6228 | Economy - FE
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۳۰
قشم
تهران
5 |
6228 | Economy - FE
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۰
کیش
تهران
7 |
4050 | Economy - NO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۰
کیش
تهران
7 |
4050 | Economy - NO
Fly Persia
Fly Persia
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۲:۴۰
کیش
تهران
4 |
7421 | Economy
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۳:۵۹
تبریز
شیراز
9 |
PA4475 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۵۰
کیش
تهران
3 |
1223 | Economy - R
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۵۰
کیش
تهران
3 |
1223 | Economy - R
Chabahar
Chabahar
MD-80
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
زاهدان
7 |
8772 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-80
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
زاهدان
5 |
IRU8772 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۰
قشم
تهران
5 |
5843 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۰
قشم
تهران
5 |
5843 | Economy - MZ
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۰
تهران
بندرعباس
2 |
6960 | Economy - J
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۸:۳۵
بندرعباس
تهران
5 |
6961 | Economy - J
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۸:۳۵
بندرعباس
تهران
5 |
6961 | Economy - J
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۰
تهران
بندرعباس
2 |
6960 | Economy - J
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-83
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۸:۳۰
بندرعباس
تهران
4 |
6961 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۹:۳۰
کیش
تهران
5 |
7020 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۴۰
تهران
کیش
6 |
7420 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۱۵
تهران
کیش
1 |
Y97081 | Economy
وارش
وارش
737
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۷:۲۰
تهران
کیش
2 |
5824 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۲۵
کیش
تهران
9 |
4070 | Economy - VO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۵۰
تهران
کیش
3 |
4051 | Economy - VO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۲۵
کیش
تهران
9 |
4070 | Economy - VO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۵۰
تهران
کیش
3 |
4051 | Economy - VO
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۰
کیش
تهران
1 |
1225 | Economy - A
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۰
کیش
تهران
5 |
5821 | Economy - MZ
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۵۰
کیش
تهران
8 |
1223 | Economy - A
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۳:۱۵
کیش
تهران
5 |
5823 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۱:۳۰
تهران
کیش
1 |
5822 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۱:۳۰
تهران
کیش
1 |
5822 | Economy - MZ
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۵۰
کیش
تهران
8 |
1223 | Economy - A
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۳:۱۵
کیش
تهران
5 |
5823 | Economy - MZ
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۵:۰
کیش
تهران
5 |
5821 | Economy - MZ
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۰
کیش
تهران
1 |
1225 | Economy - A
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۸:۵۰
تهران
کیش
5 |
5659 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۹:۳۰
مشهد
کیش
1 |
7135 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۳:۲۰
شیراز
تهران
2 |
049 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۱:۰
تهران
شیراز
3 |
048 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۳۵
اهواز
کیش
1 |
ZV4008 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۹:۰
تهران
بغداد
7 |
6678 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۰
نجف
تهران
7 |
6651 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۷:۳۰
تهران
نجف
3 |
6646 | Economy
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۵:۳۰
مشهد
نجف
6 |
6643 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۰:۴۵
بغداد
مشهد
7 |
6680 | Economy
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۷:۱۵
اصفهان
نجف
5 |
4837 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۰
نجف
تهران
7 |
6649 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۴:۰
نجف
تهران
6 |
6651 | Economy
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۰
نجف
تهران
6 |
6649 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A320
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
نجف
تهران
1 |
QBB2216 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
A320
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
نجف
تهران
1 |
QB2216 | Economy
آتا
آتا
MD-88
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۵:۳۰
مشهد
نجف
7 |
6643 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
3 |
2210 | Economy - V
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
3 |
2210 | Economy - V
قشم ایر
قشم ایر
A320
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۲۲:۴۵
تفلیس
تهران
3 |
QB2272 | Economy
ایران آسمان
ایران آسمان
737-400
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۳۰
بغداد
تهران
1 |
6569 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
2 |
2210 | Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
2 |
2210 | Economy - Q
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۹:۰
نجف
اصفهان
3 |
4836 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
3 |
2210 | Economy - N
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
3 |
2210 | Economy - N
قشم ایر
قشم ایر
A320
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۹:۰
تهران
تفلیس
1 |
QB2273 | Economy
ایران آسمان
ایران آسمان
737-400
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۳۰
بغداد
تهران
1 |
EP6569 | Business
آتا
آتا
MD-88
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۹:۳۰
نجف
مشهد
6 |
6644 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
تهران
اربیل
9 |
5060 | Economy - S
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
تهران
اربیل
9 |
5060 | Economy - S
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۴:۲۰
مسقط
مشهد
2 |
2119 | Economy - L
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۴:۲۰
مسقط
مشهد
2 |
2119 | Economy - L
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۴:۲۰
مسقط
مشهد
4 |
2119 | Economy - K
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۴:۲۰
مسقط
مشهد
4 |
2119 | Economy - K
آتا
آتا
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۳۰
تهران
استانبول
5 |
I36619 | Economy
آتا
آتا
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۳۰
تهران
استانبول
5 |
6619 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۴:۲۰
مسقط
مشهد
2 |
2119 | Economy - H
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۴:۲۰
مسقط
مشهد
2 |
2119 | Economy - H
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
شیراز
مسقط
3 |
4500 | Economy - X
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
شیراز
مسقط
3 |
4500 | Economy - X
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
شیراز
مسقط
9 |
4500 | Economy - Y
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۱۵
شیراز
مسقط
9 |
4500 | Economy - Y
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۴۰
تهران
استانبول
5 |
112 | Economy - B
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۶:۴۰
تهران
استانبول
5 |
112 | Economy - B
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
1 |
2210 | Business - Z
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
چهارشنبه ۱۹ بهمن - ۷:۱۵
تهران
دبی
1 |
2210 | Business - Z
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۸:۳۰
اربیل
تهران
9 |
5059 | Economy - S
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۸:۳۰
اربیل
تهران
9 |
5059 | Economy - S
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
سه شنبه ۱۸ بهمن - ۱۶:۴۵
دبی
تهران
9 |
062 | Economy - T

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info