قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
آتا
آتا
737
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۷:۴۰
مشهد
یزد
1 |
I35715 | Economy
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۷:۲۰
تهران
بوشهر
1 |
I35687 | Economy
ایران ایر
ایران ایر
ATR 42 / ATR 72
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۲:۴۰
ساری
تهران
5 |
3319 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۳۰
کیش
ساری
2 |
7098 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۱۵
تهران
بوشهر
6 |
IRZ172 | Economy
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۱۵
تهران
بوشهر
6 |
IRZ172 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۳۰
کیش
ساری
9 |
7098 | Economy - U
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۱۵
تهران
بوشهر
4 |
172 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
2 |
845 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - Q
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۵
تهران
بوشهر
3 |
QB1218 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۰
اردبیل
تهران
1 |
1065 | Economy - BH
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۵
تهران
بوشهر
3 |
QB1218 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - X
معراج
معراج
A320
پنج شنبه ۷ مرداد - ۱۰:۱۵
تهران
کیش
5 |
JI2820 | Economy
وارش
وارش
MD-80
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۳۰
تهران
کیش
3 |
5820 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۵۵
تهران
کیش
1 |
Y97053 | Economy
وارش
وارش
MD-82
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۳۰
تهران
کیش
2 |
VA5820 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۵۵
تهران
کیش
3 |
7053 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
2 |
7055 | Economy
وارش
وارش
MD-88
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۳۰
تهران
کیش
4 |
5820 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۳۰
تهران
بوشهر
2 |
3914 | Economy - H
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - R
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۵
تهران
بوشهر
6 |
1218 | Economy - N
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۵۵
تهران
کیش
4 |
7053 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۵۵
تهران
کیش
2 |
7053 | Economy
وارش
وارش
737
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۵
تهران
مشهد
2 |
5818 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۵۵
تهران
کیش
4 |
7053 | Economy
آتا
آتا
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۲۰
تهران
مشهد
1 |
5698 | Economy
آتا
آتا
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۲۰
تهران
مشهد
3 |
5698 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۳۰
تبریز
تهران
3 |
2824 | Economy - L
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۳۰
کیش
ساری
4 |
7098 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
1 |
7055 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
1 |
Y97055 | Economy
وارش
وارش
737
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۳۰
تهران
کیش
4 |
VR5820 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۱۵
تهران
مشهد
5 |
024 | Economy
آتا
آتا
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۰
مشهد
تهران
2 |
5699 | Economy
آتا
آتا
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۰
مشهد
تهران
2 |
5699 | Economy
آتا
آتا
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۰
مشهد
تهران
2 |
5699 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - U
وارش
وارش
MD-80
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۵
تهران
مشهد
4 |
VR5818 | Economy
وارش
وارش
MD-82
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۵
تهران
مشهد
4 |
VR5818 | Economy
وارش
وارش
MD-82
پنج شنبه ۷ مرداد - ۲:۱۵
مشهد
تهران
6 |
VR5879 | Economy
وارش
وارش
737
پنج شنبه ۷ مرداد - ۲:۳۰
مشهد
تهران
6 |
VR5879 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
2 |
7055 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۲۵
مشهد
یزد
6 |
6952 | Economy
Fly Persia
Fly Persia
737
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۲:۵۰
ارومیه
تهران
3 |
7435 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۱۵
تهران
مشهد
4 |
024 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
2 |
7055 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۱۰:۵
تهران
کیش
4 |
4015 | Economy - X
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۱۵
تهران
مشهد
3 |
600 | Economy - K
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۲۵
مشهد
یزد
5 |
6952 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
پنج شنبه ۷ مرداد - ۱۰:۱۵
تهران
کیش
1 |
2820 | Economy - X
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
1 |
7055 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
737-300
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۰
تبریز
تهران
7 |
5667 | Economy - P
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۰
تبریز
تهران
1 |
5609 | Economy - P
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۳۰
تبریز
تهران
3 |
2824 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۳۰
تهران
بوشهر
5 |
3914 | Economy - K
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۰
تهران
اهواز
2 |
5635 | Economy - F
معراج
معراج
A320
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۰
مشهد
تهران
5 |
JI2803 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۳۰
کیش
ساری
5 |
Y97098 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۳۰
کیش
ساری
5 |
7098 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - S
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۵۵
تهران
کیش
2 |
7053 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۳۰
تبریز
تهران
3 |
2824 | Economy - H
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۱۵
تهران
مشهد
3 |
600 | Economy - L
سیستمی
آتا
آتا
737-300
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۰
تبریز
تهران
8 |
5667 | Economy - Q
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۰
تبریز
تهران
3 |
5609 | Economy - Q
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - V
ساها ایر
ساها ایر
MD-82
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۲۰
تهران
مشهد
4 |
IRZ162 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۱۵
شیراز
تهران
3 |
6282 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۴۵
تهران
مشهد
5 |
4091 | Economy - ZF
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۳۰
مشهد
تهران
8 |
4090 | Economy - ZF
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۰
تهران
اهواز
9 |
5635 | Economy - L
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۶:۵۰
ارومیه
تهران
3 |
5679 | Economy - P
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
نامشخص
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۳:۳۰
شیراز
مشهد
3 |
3850 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۳۰
تهران
بوشهر
5 |
3914 | Economy - L
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۵
تهران
بوشهر
9 |
1218 | Economy - K
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۵
بوشهر
تهران
1 |
1219 | Economy - K
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۱۰
تهران
اهواز
1 |
QB1210 | Economy
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۱۰
تهران
اهواز
5 |
QB1210 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
پنج شنبه ۷ مرداد - ۱۰:۱۵
تهران
کیش
1 |
2820 | Economy - V
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
نامشخص
پنج شنبه ۷ مرداد - ۵:۱۰
تهران
اهواز
3 |
1210 | Economy - Q
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۶:۰
مشهد
تهران
2 |
5699 | Economy - L
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۲۰
تهران
مشهد
1 |
5698 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۶:۳۰
تهران
عسلویه
2 |
822 | Economy - K
سیستمی
معراج
معراج
A320
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۰:۳۰
تبریز
تهران
3 |
2824 | Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
چهارشنبه ۶ مرداد - ۱۸:۵۰
رشت
تهران
6 |
845 | Economy - W
ساها ایر
ساها ایر
737
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۲۰
تهران
مشهد
4 |
IRZ162 | Economy
ایران ایر
ایران ایر
ATR 42 / ATR 72
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۳۵
دزفول
تهران
1 |
3414 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
737-300
پنج شنبه ۷ مرداد - ۷:۰
تبریز
تهران
9 |
5667 | Economy - B
سیستمی
ساها ایر
ساها ایر
737
پنج شنبه ۷ مرداد - ۹:۲۰
تهران
مشهد
3 |
162 | Economy - WM
سیستمی
آتا
آتا
737-300
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۰
تبریز
تهران
2 |
5609 | Economy - B
آتا
آتا
MD-80
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۵۰
شیراز
تهران
5 |
I35624 | Economy
آتا
آتا
MD-82
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۵۰
شیراز
تهران
9 |
I35624 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
چهارشنبه ۶ مرداد - ۲۱:۱۵
شیراز
تهران
4 |
6282 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
پنج شنبه ۷ مرداد - ۸:۱۰
کیش
تهران
1 |
7128 | Economy

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info