رزرو تلفنی 021-26654632

قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

تور استانبول 5 شب و 6 روز هوایی فضا گشت

از تومان

تور استانبول و آنتالیا ترکیبی ایران ایر و سان اکسپرس کاروان هوایی 2000

از تومان

مرجع فروش بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.
تغییر نتایج جستجو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا تاریخ
شماره پرواز
وارش
737
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
4 |
VR5823
Economy -
وارش
MD-82
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
6 |
5823
Economy -
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
1 |
7052
Economy - Y
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
1 |
7052
Economy - Y
کیش ایر
MD-82
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
3 |
7052
Economy -
کیش ایر
MD-82
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
کیش
تهران
5 |
7080
Economy
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
1 |
7052
Economy - Y
کیش ایر
MD-82
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
کیش
تهران
1 |
Y97080
Economy
کاسپین ایر
بوئینگ
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۵
کیش
تهران
6 |
6985
Economy - Y
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
کیش
تهران
1 |
7080
Economy - Y
کیش ایر
MD-80
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۴۵
کیش
تهران
5 |
Y97124
Economy
قشم ایر
MD-82
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۵
کیش
تهران
3 |
1317
Economy -
قشم ایر
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۵
کیش
تهران
4 |
QB1317
Economy -
کیش ایر
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۰
کیش
تهران
4 |
7014
Economy -
کیش ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۰
کیش
تهران
9 |
7014
Economy - Y
معراج
A320
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
کیش
تهران
7 |
JI2821
Economy -
معراج
A320
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
کیش
تهران
7 |
2821
Economy
کیش ایر
MD-82
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۰
کیش
تهران
7 |
Y97014
Economy
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۵
کیش
تهران
3 |
6985
Economy - U
سیستمی
ایران ایرتور
A300-600
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۱:۱۵
کیش
تهران
6 |
997
Economy - V31
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
ارومیه
3 |
5675
Economy - J
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
ارومیه
5 |
5675
Economy - H
کاسپین ایر
737
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۱:۱۰
یزد
تهران
3 |
6951
Economy
سیستمی
زاگرس ایر
MD-82
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۱۰
کیش
تهران
9 |
4070
Economy - VF
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
یزد
تهران
7 |
3725
Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۵:۵
تهران
یزد
8 |
862
Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۰
رشت
تهران
3 |
845
Economy - H
سیستمی
ایران ایر
A321-100/200
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۳:۰
اصفهان
تهران
9 |
253
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
MD-80
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۰
اصفهان
تهران
9 |
255
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
A320
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۵:۱۵
تهران
تبریز
9 |
447
Economy - L
معراج
A320
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۳۵
تهران
تبریز
2 |
2825
Economy - Y
معراج
A320
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۳۵
تهران
تبریز
5 |
JI2825
Economy
سیستمی
ایران آسمان
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۹:۴۵
تهران
اردبیل
1 |
3710
Economy - H
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
ارومیه
5 |
5675
Economy - W
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۴۵
تهران
تبریز
9 |
5668
Economy - H
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۵۰
تهران
تبریز
9 |
5602
Economy - H
تابان ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۳۰
قشم
تهران
5 |
6294
Economy - Y
کاسپین ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۴:۵۵
تهران
اصفهان
5 |
0034
Economy - Y
سیستمی
قشم ایر
فوکر
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۵۵
تهران
ارومیه
9 |
1277
Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۵:۵
تهران
یزد
9 |
862
Economy - H
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۰
یزد
تهران
9 |
3725
Economy - H
سیستمی
ایران ایرتور
A300-600
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۲۰
تهران
تبریز
3 |
978
Economy - M61
سیستمی
ایران ایر
A320
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۲:۵
تبریز
تهران
9 |
446
Economy - X
سیستمی
وارش
737-500
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۱:۴۵
اصفهان
تهران
9 |
5867
Economy - J
سیستمی
آتا
737
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۱:۳۰
اصفهان
تهران
9 |
5614
Economy - D
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۹:۳۰
تهران
اصفهان
1 |
5613
Economy - D
سیستمی
ایران آسمان
MD-80
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۳:۰
آبادان
تهران
9 |
3751
Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۴۵
گرگان
تهران
2 |
633
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۰
رشت
تهران
3 |
845
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۸:۳۵
تهران
رشت
9 |
844
Economy - K
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۲:۰
تهران
تبریز
9 |
5608
Economy - W
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۰
تبریز
تهران
9 |
5607
Economy - W
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۵۰
تهران
تبریز
9 |
5602
Economy - W
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۴۵
تهران
تبریز
9 |
5668
Economy - W
سیستمی
ایران آسمان
737-400
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۲:۲۰
شیراز
تهران
4 |
847
Economy - B
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
ارومیه
2 |
5675
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۹:۴۵
تهران
اردبیل
7 |
3710
Economy - K
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۵
تهران
خوی
9 |
3305
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۴۵
رشت
تهران
2 |
3332
Economy - N
سیستمی
ایران ایر
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۵۵
تهران
خرم آباد
9 |
321
Economy - N
سیستمی
ایران ایرتور
A300-600
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۲۰
تهران
تبریز
4 |
978
Economy - M81
تابان ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۳۰
قشم
تهران
1 |
6294
Economy - Y
سیستمی
ایران ایر
A320
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۲۰
تبریز
اصفهان
9 |
448
Economy - L
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۱۰
یزد
تهران
9 |
3429
Economy - N
سیستمی
وارش
737-500
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۱:۴۵
اصفهان
تهران
9 |
5867
Economy - H
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۰
تبریز
تهران
9 |
5607
Economy - K
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۲:۰
تهران
تبریز
9 |
5608
Economy - K
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۴۵
تهران
تبریز
9 |
5668
Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۷:۳۵
کرمانشاه
تهران
1 |
627
Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۴۵
گرگان
تهران
9 |
633
Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۸:۳۵
تهران
رشت
9 |
844
Economy - L
معراج
A320
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۱۵
تبریز
تهران
4 |
JI2824
Economy
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۵۵
تهران
یزد
2 |
5625
Economy - K
سیستمی
وارش
737-300
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۳۰
کیش
تهران
3 |
5823
Economy - YY
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۲:۴۵
رشت
تهران
3 |
3332
Economy - M
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۵
گرگان
تهران
9 |
3359
Economy - M
سیستمی
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۰:۵
کیش
تهران
2 |
1317
Economy - N
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۲۵
تهران
یزد
6 |
6950
Economy - X
سیستمی
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۷:۵۰
کرمانشاه
تهران
1 |
1290
Economy - Q
سیستمی
وارش
737-500
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۹:۴۵
بوشهر
تهران
2 |
5873
Economy - MN
سیستمی
ایران آسمان
737-400
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۲:۲۰
شیراز
تهران
9 |
847
Economy - H
سیستمی
آتا
MD-83
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۵۵
تهران
یزد
9 |
5625
Economy - D
سیستمی
کیش ایر
MD-82
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۳۰
آبادان
تهران
9 |
7104
Economy - M
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۹:۳۰
تهران
اصفهان
8 |
5613
Economy - A
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۸:۱۵
اردبیل
تهران
9 |
3400
Economy - M
تابان ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۳۰
قشم
تهران
1 |
6294
Economy - Y
کاسپین ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۰:۲۵
تهران
یزد
2 |
6950
Economy - Y
کاسپین ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۹:۲۵
کیش
مشهد
3 |
6945
Economy - Y
قشم ایر
فوکر
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۰
قشم
تهران
2 |
1241
Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
F100
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۷:۳۵
کرمانشاه
تهران
1 |
627
Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
F100
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۱۵
تهران
گرگان
2 |
632
Economy - M
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۲۱:۱۰
یزد
تهران
5 |
6951
Economy - S
سیستمی
ایران ایر
A320
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۹:۴۰
اصفهان
تبریز
4 |
449
Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۷:۵۰
تهران
یزد
3 |
3426
Economy - M
سیستمی
ایران ایر
A300
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۱۰
تهران
یزد
4 |
292
Economy - M
سیستمی
ماهان ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۹:۱۰
اصفهان
تبریز
9 |
4560
Economy - W
سیستمی
ماهان ایر
نامشخص
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۱۱:۵۰
تبریز
اصفهان
9 |
4561
Economy - W
کاسپین ایر
737
یکشنبه ۶ بهمن - ساعت ۱۹:۱۰
تهران
یزد
3 |
6950
Economy
سیستمی
آتا
737
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۰
ارومیه
تهران
2 |
5678
Economy - E
کاسپین ایر
بوئینگ
دوشنبه ۷ بهمن - ساعت ۶:۴۵
تهران
کیش
3 |
044
Economy - Y

بلیط لحظه آخری چیست؟

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی