قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۰
شیراز
کیش
3 |
Y97079 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۰
شیراز
کیش
4 |
7079 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۰
شیراز
کیش
9 |
7079 | Economy - N
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۵:۳۰
شیراز
کیش
9 |
7061 | Economy - V
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۰
شیراز
کیش
1 |
7079 | Economy - H
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۱۵
اصفهان
کیش
2 |
7023 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۱۵
اصفهان
کیش
2 |
Y97023 | Economy
چارتر
Chabahar
Chabahar
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۷:۲۰
مشهد
تهران
5 |
8781 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۰
کرمان
شیراز
2 |
4562 | Economy - BH
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۵:۴۵
مشهد
تهران
3 |
6255 | Economy
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۵:۴۵
مشهد
تهران
1 |
6255 | Economy
چارتر
وارش
وارش
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۴:۳۰
مشهد
تهران
4 |
5903 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۱۵
اصفهان
کیش
4 |
7023 | Economy - R
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۵:۴۵
مشهد
تهران
9 |
6255 | Economy - NO
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۵:۴۵
مشهد
تهران
2 |
6255 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۰
تهران
یزد
1 |
1023 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۳۰
تهران
یزد
1 |
1021 | Economy - BH
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۵:۵۰
تهران
یزد
4 |
862 | Economy - Y
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۴۵
بم
تهران
6 |
4576 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۵۵
تهران
بم
1 |
4577 | Economy - BH
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۶:۴۵
گرگان
تهران
1 |
631 | Economy - Y
چارتر
ساها ایر
ساها ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۵۰
مشهد
تهران
5 |
IRZ171 | Economy
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۷:۱۵
کیش
شیراز
2 |
7078 | Economy
چارتر
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۵۰
مشهد
کرمان
4 |
IV6906 | Economy
چارتر
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۴۰
مشهد
تهران
4 |
027 | Economy
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۰:۱۵
مشهد
اصفهان
3 |
6207 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۱۵
مشهد
تهران
9 |
603 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۳:۳۰
مشهد
تهران
1 |
601 | Economy - Y
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۴۰
مشهد
تهران
7 |
27 | Economy - J
چارتر
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۲۰
تهران
کیش
5 |
IV044 | Economy
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۵:۰
تهران
تبریز
9 |
5610 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۱۰
تهران
تبریز
9 |
5608 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۰
تهران
تبریز
3 |
5606 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۰:۰
تهران
تبریز
9 |
5646 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۰
تهران
تبریز
8 |
5604 | Economy - Y
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۶:۰
تهران
تبریز
5 |
5668 | Economy - Y
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۵۰
مشهد
کرمان
9 |
6906 | Economy - J
چارتر
آتا
آتا
MD-80
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۵:۳۰
تهران
ارومیه
5 |
5677 | Economy
چارتر
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۲۰
تهران
کیش
4 |
IV044 | Economy
چارتر
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۲۰
تهران
کیش
4 |
IV044 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۰:۴۵
مشهد
تهران
2 |
2805 | Economy - W
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
3 |
7055 | Economy - RB
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
2 |
7055 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۰:۴۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - O
سیستمی
معراج
معراج
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۰:۴۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - R
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۰
مشهد
تهران
6 |
6253 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۰:۴۵
مشهد
تهران
9 |
2805 | Economy - A
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۰:۴۵
مشهد
تهران
8 |
5857 | Economy - KE
سیستمی
وارش
وارش
737-500
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۴۵
مشهد
تهران
1 |
5819 | Economy - KE
چارتر
آتا
آتا
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۱۰
بندرعباس
تهران
5 |
I35682 | Economy
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۰
مشهد
تهران
9 |
6253 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۴:۴۰
بندرعباس
تهران
9 |
2647 | Economy - RB
چارتر
Chabahar
Chabahar
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۴۵
تهران
قشم
4 |
8770 | Economy
چارتر
Chabahar
Chabahar
MD-80
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۵:۲۵
تهران
زاهدان
5 |
8772 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۶:۱۵
تهران
قشم
2 |
1240 | Economy - A
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۴۵
بندرعباس
تهران
6 |
4018 | Economy - LE
سیستمی
معراج
معراج
A319
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۱۵
مشهد
اردبیل
8 |
2875 | Economy - A
سیستمی
معراج
معراج
A319
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۰
اردبیل
مشهد
9 |
2874 | Economy - A
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۱۵
تهران
بندرعباس
7 |
644 | Economy - Y
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۴۰
تهران
جاسک
9 |
6956 | Economy - J
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۰
تهران
کیش
2 |
7081 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۴:۴۰
بندرعباس
تهران
9 |
2647 | Economy - BB
چارتر
وارش
وارش
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۷:۲۰
تهران
کیش
4 |
5824 | Economy
چارتر
آتا
آتا
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۱۰
مشهد
اصفهان
1 |
5649 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۴:۴۰
بندرعباس
تهران
9 |
2647 | Economy - M
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۳۰
اصفهان
مشهد
1 |
6208 | Economy
چارتر
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۳۰
اصفهان
مشهد
4 |
6208 | Economy
چارتر
Fly Persia
Fly Persia
737
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۳۰
شیراز
مشهد
6 |
FP7442 | Economy
چارتر
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۱۵
شیراز
مشهد
1 |
ZV4110 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A320
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۴:۱۵
کیش
تهران
2 |
2819 | Economy - A
چارتر
کیش ایر
کیش ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۰
تهران
کیش
2 |
Y97081 | Economy
چارتر
آتا
آتا
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۳۰
تهران
بندرعباس
5 |
I35681 | Economy
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۶:۲۰
تهران
کیش
3 |
7055 | Business - C
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۵:۳۵
تهران
بندرعباس
9 |
5816 | Economy - KE
سیستمی
وارش
وارش
737-500
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۴۵
بندرعباس
تهران
1 |
5815 | Economy - KE
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۴۵
بندرعباس
تهران
9 |
4018 | Economy - VO
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۰:۵
تهران
بندرعباس
7 |
4019 | Economy - VO
چارتر
آتا
آتا
MD-80
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۱۰
بندرعباس
تهران
6 |
I35682 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737-500
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۵:۰
تهران
چابهار
1 |
5858 | Economy - KE
سیستمی
وارش
وارش
737-500
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۴:۱۰
مشهد
اهواز
1 |
5810 | Economy - KE
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۱:۳۰
تهران
یزد
4 |
3744 | Business - D
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۳:۳۰
یزد
تهران
5 |
3745 | Business - D
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۵:۳۰
یزد
مشهد
2 |
619 | Business - D
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۳:۳۰
مشهد
تهران
2 |
601 | Business - D
سیستمی
معراج
معراج
A320
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۲:۰
اردبیل
مشهد
9 |
2874 | Business - Z
سیستمی
معراج
معراج
A320
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۱۵
مشهد
اردبیل
7 |
2875 | Business - Z
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۱۵
تهران
دبی
9 |
2210 | Economy - Q
چارتر
قشم ایر
قشم ایر
A320
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۷:۳۰
تهران
آنکارا
4 |
QB2263 | Economy
چارتر
قشم ایر
قشم ایر
A320
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۷:۳۰
تهران
آنکارا
4 |
2263 | Economy
سیستمی
وارش
وارش
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۸:۰
ساری
نجف
8 |
6819 | Economy - R
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۱۵
تهران
دبی
9 |
2210 | Economy - N
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۱۵
قشم
دبی
4 |
2200 | Economy - L
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۹:۰
تهران
استانبول
9 |
120 | Economy - X
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۰:۱۵
شیراز
مسقط
5 |
4500 | Economy - L
چارتر
قشم ایر
قشم ایر
A320
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۶:۱۵
نجف
تهران
4 |
QBB2216 | Economy
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۰:۱۵
شیراز
مسقط
9 |
4500 | Economy - M
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
A320
یکشنبه ۲۱ خرداد - ۷:۱۵
تهران
دبی
9 |
2210 | Economy - M
چارتر
Flydubai
Flydubai
737
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۳:۵۹
تهران
دبی
9 |
1930 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
A310
شنبه ۲۰ خرداد - ۱۷:۰
تهران
دبی
1 |
065 | Economy - V
سیستمی
پارس
پارس
CRJ 200
شنبه ۲۰ خرداد - ۲۰:۱۵
شیراز
مسقط
9 |
4500 | Economy - N

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

محل تبلیغات شما

  • تبلیغات بنری گردشگری و اصناف مرتبط با آن
  • این جایگاه مناسب شماست اگر به فروش بیشتر فکر می کنید


امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info