قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۸ آذر - ساعت
۱۸:۳۰
تهران
مشهد
5 |
6222 | Economy - Y
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۰
تبریز
مشهد
7 |
5615 | Economy - J
تابان ایر
بوئینگ
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۰:۰
تهران
مشهد
3 |
6224 | Economy - K
قشم ایر
F100
شنبه ۸ آذر - ساعت
۱۹:۳۵
آبادان
بندرعباس
1 |
QB1297 | Economy
قشم ایر
F100
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۱:۴۵
بندرعباس
تهران
2 |
1221 | Economy
قشم ایر
F100
شنبه ۸ آذر - ساعت
۱۷:۵
بندرعباس
آبادان
2 |
1296 | Economy
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۰
تبریز
مشهد
5 |
5615 | Economy - H
تابان ایر
نامشخص
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۰:۰
تهران
مشهد
2 |
6224 | Economy - Y
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۰
تهران
مشهد
3 |
5840 | Economy - LP
کاسپین ایر
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۵
تهران
تبریز
2 |
30 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626 | Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
کرمانشاه
تهران
9 |
627 | Economy - B
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۵
تهران
تبریز
3 |
30 | Economy - WB
آتا
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۰
مشهد
تهران
2 |
5699 | Economy - Y
آتا
707/720
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۰
مشهد
تهران
2 |
5699 | Economy
آتا
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۰
مشهد
تهران
7 |
5699 | Economy - Y
ساها ایر
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
تهران
بندرعباس
3 |
IRZ182 | Economy
ساها ایر
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۲۰
بندرعباس
تهران
3 |
IRZ183 | Economy
آتا
MD-80
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۰
مشهد
تهران
5 |
I35699 | Economy -
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۵
بندرعباس
تهران
6 |
4058 | Economy - B
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626 | Economy - H
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
کرمانشاه
تهران
9 |
627 | Economy - H
سیستمی
ایران ایر
A319
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۴۰
تهران
تبریز
1 |
447 | Economy - M
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۵:۰
تهران
کرمانشاه
8 |
3409 | Economy - Q
وارش
737
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۱:۳۰
بندرعباس
تهران
2 |
VR5815 | Economy
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۰
تبریز
مشهد
9 |
5615 | Economy - W
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۰
تهران
مشهد
5 |
464 | Economy - X
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵۰
یزد
تهران
9 |
293 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
کرمانشاه
تهران
9 |
627 | Economy - K
آتا
بوئینگ
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۰:۱۰
تهران
اهواز
3 |
5635 | Economy - Y
قشم ایر
F100
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۳۰
بوشهر
تهران
4 |
QB1219 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۵
بندرعباس
تهران
6 |
4058 | Economy - BF
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۳۵
تهران
ایلام
9 |
840 | Economy - B
سیستمی
ایران ایر
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۴۵
بوشهر
تهران
3 |
406 | Economy - X
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۲۰
ایلام
تهران
7 |
841 | Economy - B
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۵
تهران
تبریز
2 |
5602 | Economy - L
ساها ایر
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
تهران
بندرعباس
5 |
182 | Economy
کاسپین ایر
MD-80
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۱:۱۰
تهران
اهواز
6 |
018 | Economy
کاسپین ایر
MD-80
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۲:۵۰
اهواز
تهران
6 |
019 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۲۰
تهران
کرمانشاه
7 |
32 | Economy - ZF
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۰
مشهد
تهران
4 |
6221 | Economy - Y
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۲۵
تهران
بندرعباس
8 |
4059 | Economy - BI
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
کرمانشاه
تهران
9 |
627 | Economy - L
سیستمی
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۲۵
آبادان
تهران
9 |
7104 | Economy - V
سیستمی
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۱۰
تهران
آبادان
3 |
7105 | Economy - V
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۳۵
تهران
ایلام
9 |
840 | Economy - H
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۰
تهران
رشت
1 |
3333 | Economy - V
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۵:۰
تهران
کرمانشاه
9 |
3409 | Economy - V
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵
کرمانشاه
تهران
2 |
3408 | Economy - V
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۱۰
شیراز
اصفهان
9 |
3379 | Economy - V
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۲۰
ایلام
تهران
9 |
841 | Economy - H
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۵
تهران
شیراز
9 |
232 | Economy - N
سیستمی
ایران ایر
A319
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۴۰
تهران
تبریز
9 |
447 | Economy - K
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۵
تهران
تبریز
5 |
5610 | Economy - M
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۵
تهران
تبریز
3 |
5602 | Economy - M
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۰
تهران
مشهد
7 |
5840 | Economy - SN
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۰
تهران
مشهد
4 |
VR5840 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۵
بندرعباس
تهران
8 |
4058 | Economy - D
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵۰
اهواز
تهران
6 |
5853 | Economy - SD
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
کرمانشاه
تهران
9 |
627 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۲۰
ایلام
تهران
9 |
841 | Economy - K
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۳۵
تهران
ایلام
9 |
840 | Economy - K
آتا
نامشخص
شنبه ۸ آذر - ساعت
۲۰:۱۰
تهران
اهواز
4 |
5635 | Economy - Y
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵۰
یزد
تهران
9 |
293 | Economy - Q
تابان ایر
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۰
مشهد
تهران
2 |
6221 | Economy - Y
قشم ایر
F100
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۳۰
بوشهر
تهران
2 |
1219 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۲۵
تهران
بندرعباس
5 |
4059 | Economy - DD
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۰
تهران
مشهد
9 |
464 | Economy - N
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۵
تهران
تبریز
5 |
5610 | Economy - N
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۵
تهران
تبریز
5 |
5602 | Economy - N
سیستمی
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۱۰
تهران
کرمانشاه
1 |
1291 | Economy - V
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۳۵
تهران
ایلام
9 |
840 | Economy - L
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۲۰
ایلام
تهران
9 |
841 | Economy - L
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۰
تهران
مشهد
5 |
5840 | Economy - SM
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۴:۵۵
تهران
کرمانشاه
9 |
626 | Economy - N
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۴۰
کرمانشاه
تهران
9 |
627 | Economy - N
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۵
تهران
اهواز
5 |
5852 | Economy - SB
سیستمی
کیش ایر
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۲۵
آبادان
تهران
9 |
7104 | Economy - L
سیستمی
ایران ایر
A319
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۲۰
تهران
اردبیل
3 |
495 | Economy - V
آتا
بوئینگ
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۳۰
اهواز
تهران
3 |
5628 | Economy - Y
سیستمی
ایران ایر
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۴۵
بوشهر
تهران
7 |
406 | Economy - N
سیستمی
ایران ایر
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۳۰
تهران
بوشهر
3 |
407 | Economy - N
قشم ایر
F100
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۱۵
تهران
بوشهر
1 |
QB1218 | Economy
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵
کرمانشاه
تهران
9 |
3408 | Economy - S
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۵:۰
تهران
کرمانشاه
9 |
3409 | Economy - S
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۰
تهران
رشت
4 |
3333 | Economy - S
سیستمی
ایران ایر
ATR 72
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۱۰
شیراز
اصفهان
9 |
3379 | Economy - S
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۰
تبریز
مشهد
9 |
5615 | Economy - K
سیستمی
ایران ایر
ایرباس
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۵
تهران
شیراز
9 |
232 | Economy - M
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵۰
اهواز
تهران
3 |
VR5853 | Economy
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۵
تهران
اهواز
8 |
5852 | Economy - D
سیستمی
وارش
737
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۷:۵۰
اهواز
تهران
5 |
5853 | Economy - D
سیستمی
قشم ایر
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۹:۱۰
تهران
کرمانشاه
5 |
1291 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۶:۳۵
تهران
ایلام
9 |
840 | Economy - M
سیستمی
ایران آسمان
فوکر
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۲۰
ایلام
تهران
9 |
841 | Economy - M
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۱۰:۵
تهران
تبریز
5 |
5610 | Economy - P
سیستمی
آتا
MD-83
یکشنبه ۹ آذر - ساعت
۸:۵
تهران
تبریز
5 |
5602 | Economy - P

بلیط لحظه آخری چیست؟

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی