قیمت

ساعت

هواپیما

ایرلاین

بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری تفاوتی با بلیط های عادی ندارد در واقع بلیط لحظه آخری زمان کمتری تا پرواز هواپیما دارد این تنها تفاوت است بلیط لحظه آخری های هالیدی تمامی پرواز هایی که تا 24 ساعت آینده در تمامی مسیر های پروازی وجود دارد را نمایش می دهد.
بلیط لحظه آخری در اکثر مواقع از نظر قیمت تمام شده از بلیط های عادی ارزان تر است البته غیر از تعطیلات که باعث گران شدن بلیط لحظه آخری می شود
لیست زیر تمامی بلیط های لحظه آخری موجود در تمامی ایرلاین ها را به شما نمایش می دهد.

تغـییر جستجـو
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ پرواز
پرواز از Loader
پرواز به Loader
تاریخ رفت
برگشت
پرواز از Loader
پرواز به Loader
از تاریخ
تا
شماره پرواز
Chabahar
Chabahar
MD-88
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۵:۴۵
کیش
تهران
3 |
8765 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۳۰
مشهد
تهران
6 |
6221 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۳۰
کیش
تهران
4 |
6298 | Economy
Chabahar
Chabahar
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۵:۴۵
کیش
تهران
4 |
IRU8765 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۵:۴۵
مشهد
تهران
5 |
5630 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۷:۰
مشهد
تهران
6 |
5620 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۳۰
مشهد
ساری
2 |
6972 | Economy - N
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۶:۰
تهران
آبادان
7 |
5695 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۵۰
آبادان
تهران
7 |
5696 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۳۰
مشهد
تهران
6 |
6221 | Economy
وارش
وارش
737
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۳۰
مشهد
تهران
5 |
5903 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۶:۰
تهران
آبادان
8 |
5695 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۵۰
آبادان
تهران
7 |
5696 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۶:۰
تهران
بوشهر
6 |
5687 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
4 |
ZV4106 | Economy
تابان ایر
تابان ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۳۰
کیش
تهران
2 |
6298 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-83
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۳۰
مشهد
تهران
5 |
6221 | Economy - OO
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۱:۱۵
کیش
مشهد
3 |
7134 | Economy
سیستمی
تابان ایر
تابان ایر
MD-83
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۳۰
مشهد
تهران
8 |
6221 | Economy - OE
معراج
معراج
A320
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۴۵
کیش
مشهد
5 |
JI2852 | Economy
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
5 |
ZV4106 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
A320
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۵۰
کیش
مشهد
6 |
4106 | Economy - HB
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۹:۳۰
کیش
اصفهان
9 |
4005 | Economy - HB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۱۵ آذر - ۶:۱۵
تهران
آبادان
9 |
7105 | Economy - K
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۱۰
آبادان
تهران
9 |
7104 | Economy - K
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۰
کیش
تهران
9 |
4050 | Economy - HB
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
A321-100/200
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۱:۱۵
کیش
مشهد
9 |
7134 | Economy - Q
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۵:۰
کیش
تهران
9 |
5821 | Economy - SM
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۲۵
کیش
تهران
9 |
4070 | Economy - HB
وارش
وارش
737
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۱۵
کیش
تهران
5 |
5825 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۶:۰
تهران
بوشهر
7 |
5687 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۰
تهران
آبادان
7 |
1216 | Economy - N
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۰
تهران
بوشهر
9 |
1218 | Economy - N
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
بوشهر
تهران
9 |
1219 | Economy - N
وارش
وارش
737
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۱۵
مشهد
تهران
7 |
5905 | Economy
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۴۵
کیش
تهران
7 |
JI2819 | Economy
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۹:۳۰
کیش
تهران
1 |
7020 | Economy
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
بوشهر
تهران
9 |
1219 | Economy - K
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۰
تهران
آبادان
5 |
1216 | Economy - K
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۰
تهران
بوشهر
9 |
1218 | Economy - K
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
MD-88
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۹:۳۰
کیش
تهران
2 |
7020 | Economy - K
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
گرگان
تهران
3 |
4441 | Economy
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۲۵
تهران
گرگان
3 |
4440 | Economy
پارس
پارس
CRJ 200
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
گرگان
تهران
9 |
4441 | Economy
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۳۰
اهواز
شیراز
1 |
4563 | Economy - BH
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۰
قشم
اصفهان
9 |
5868 | Economy - HY
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۵۰
مشهد
تهران
6 |
027 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۵۵
مشهد
تهران
2 |
IV6925 | Economy
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۵۵
مشهد
تهران
3 |
IV6925 | Economy
آتا
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۵ آذر - ۶:۰
تهران
ارومیه
4 |
5677 | Economy
وارش
وارش
737
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۱۵
مشهد
تهران
6 |
5905 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۸:۳۰
بوشهر
تهران
6 |
5688 | Economy
سیستمی
زاگرس ایر
زاگرس ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۶:۲۰
مشهد
تهران
9 |
4090 | Economy - KO
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۴۰
اردبیل
تهران
3 |
3711 | Economy - V
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
بوشهر
تهران
9 |
1219 | Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۰
تهران
بوشهر
9 |
1218 | Economy - Q
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۰
تهران
آبادان
5 |
1216 | Economy - Q
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۵:۴۰
مشهد
تهران
7 |
5730 | Economy
پویا ایر
پویا ایر
EMB 170-175
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۰
مشهد
گرگان
2 |
02339 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۴۵
کیش
تهران
1 |
2819 | Economy - X
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۴۵
کیش
تهران
7 |
JI2819 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۴۰
اردبیل
تهران
7 |
3711 | Economy - W
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۷:۳۵
تهران
شهرکرد
1 |
4580 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۹:۴۵
شهرکرد
تهران
9 |
4581 | Economy - BH
کاسپین ایر
کاسپین ایر
737
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۳۰
یزد
تهران
3 |
IV6951 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۲۵
مشهد
اصفهان
4 |
5649 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۴۵
کیش
تهران
1 |
2819 | Economy - V
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۰
تهران
آبادان
5 |
1216 | Economy - M
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
بوشهر
تهران
9 |
1219 | Economy - M
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۰
تهران
بوشهر
9 |
1218 | Economy - M
ساها ایر
ساها ایر
737
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۹:۱۰
یزد
تهران
5 |
197 | Economy
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۳۰
یزد
تهران
2 |
6951 | Economy - J
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۴۵
کیش
شیراز
5 |
7060 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۴۰
اردبیل
تهران
9 |
3711 | Economy - Y
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۱۰
تهران
اردبیل
8 |
3710 | Economy - Y
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۰
اردبیل
تهران
9 |
4537 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۸:۱۵
اردبیل
تهران
1 |
1027 | Economy - BH
سیستمی
کیش ایر
کیش ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۳:۴۵
کیش
شیراز
1 |
7060 | Economy - RR
کاسپین ایر
کاسپین ایر
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۵۰
مشهد
تهران
4 |
027 | Economy
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۵:۴۰
مشهد
تهران
7 |
5730 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۴۵
کیش
تهران
1 |
2819 | Economy - Q
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۵۰
مشهد
تهران
9 |
27 | Economy - Z
سیستمی
کاسپین ایر
کاسپین ایر
نامشخص
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۵۵
مشهد
تهران
9 |
6925 | Economy - Z
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۰
تهران
بوشهر
7 |
1218 | Economy - V
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۴:۱۵
بوشهر
تهران
4 |
1219 | Economy - V
سیستمی
قشم ایر
قشم ایر
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۰
تهران
آبادان
5 |
1216 | Economy - V
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۶:۱۵
کرمان
کیش
1 |
4594 | Economy - BH
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۸:۱۵
کیش
کرمان
7 |
4595 | Economy - BH
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۵:۳۰
اهواز
تهران
7 |
831 | Economy - V
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۸:۱۰
آبادان
مشهد
6 |
5666 | Economy
سیستمی
معراج
معراج
A319
سه شنبه ۱۵ آذر - ۲۰:۴۵
کیش
تهران
1 |
2819 | Economy - N
کیش ایر
کیش ایر
بوئینگ
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۶:۴۵
رشت
مشهد
1 |
7187 | Economy
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
سه شنبه ۱۵ آذر - ۵:۱۵
اهواز
تهران
9 |
2643 | Economy - KD
سیستمی
ماهان ایر
ماهان ایر
MD-82
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۱:۱۰
طبس
تهران
9 |
1028 | Economy - BH
آتا
آتا
MD-80
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۰:۲۵
مشهد
اصفهان
5 |
5649 | Economy
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۵:۳۰
اهواز
تهران
9 |
831 | Economy - W
سیستمی
وارش
وارش
737-500
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۲:۳۰
مشهد
ساری
9 |
5802 | Economy - MZ
سیستمی
ایران آسمان
ایران آسمان
فوکر
سه شنبه ۱۵ آذر - ۱۹:۳۰
مشهد
ساری
9 |
3972 | Economy - Y
سیستمی
کارون ایر
کارون ایر
737-300
سه شنبه ۱۵ آذر - ۵:۱۵
اهواز
تهران
9 |
2643 | Economy - ED
سیستمی
آتا
آتا
MD-83
سه شنبه ۱۵ آذر - ۶:۰
تبریز
تهران
8 |
5601 | Economy - Y

بلیط لحظه آخری و خرید بلیط هواپیما لحظه آخری

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ های بالای پروازها، ترجیح اکثر مردم به خرید بلیط لحظه آخری یا پروازهای با نرخهای مناسب تر و طبیعتا پایین تر هست تا بتوانند سفر خود را مدیریت کنند. از این رو برخی از بلیط ها تحت عنوان بلیط لحظه آخری در سیستمهای فروش به مسافر نمایش داده میشوند. این بلیط های لحظه آخری پروازهایی هستند که مدت زمان باقی مانده به پرواز معمولا کمتر از یک روز میباشد و آژانس ها بعلت اینکه در واپسین لحظات پرواز قصد فروش تمامی بلیطهای خود را دارند با نمایش نرخهای مناسب اقدام به فروش بلیطهای خود در مسیرهای مختلف میکنند. این به این معنا نیست که همیشه بلیطی که به پرواز مانده باید ارزانتر از بقیه بلیطها به فروش برود. گاهی برعکس این موضوع رخ میدهد. که این بستگی به سیاست ایرلاین و چارتر کننده پرواز دارد. بلیط لحظه آخری در آخرین لحظات مانده به پرواز صادر میشود و مسافرها با خرید بلیط لحظه آخری گاهی تا 50% تخفیف برخوردار میشوند. "وب سایت های هالیدی"  بعنوان یکی از جامعترین سایتهای فروش بلیط هواپیما ارزان همواره نمایش دهنده تمامی بلیط های لحظه آخری به مسافران گرامی میباشد و همواره مناسبترین نرخ پروازی را در اختیار مسافران قرار میدهد.

بلیط های لحظه آخری

ارزان ترین بلیط هواپیما لحظه آخری

بلیط لحظه آخری معمولا توسط وب سایتهای فروش آنلاین بلیط و یا توسط آژانسهای ارائه دهنده پرواز به مسافران اطلاع رسانی میشود.در وب سایت های فروش آنلاین بلیط هواپیما معمولا همیشه بلیط های لحظه آخری در مسیرهای مورد نظر مسافر با درج مبدا و مقصد و تاریخ پرواز به نمایش گذاشته میشود. در وب سایت های هالیدی علاوه بر چک کردن آنلاین مسافران گرامی جهت رزرو تمامی بلیط های لحظه آخری در تمامی مسیرها ، ارزانترین پروازها تا 2 روز آینده را نیز در صفحه اصلی سایت های هالیدی برای اطلاع مسافران به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از سایت های هالیدی لینک بلیط لحظه آخری قرار داده شده است که مسافر با کلیک بر روی آن به تمامی پروازهای لحظه آخری دسترسی پیدا میکند و میتوانند به آسانترین روش به صورت آنلاین تنها در چند دقیقه بلیط خود را رزرو کنند و لذت یک خرید کاملا آسان و مطمئن را همراه با پشتیبانی 24 ساعته راتجربه کنند.در برخی از مواقع مسافران محترم بر این باور هستند که بلیط لحظه آخری به این معنا هست که در فرودگاه و پای پرواز به فروش میرسد. درصورتیکه بلیط لحظه آخری به این معنا نیست. 

بلیط لحظه آخری

بهترین زمان رزرو بلیط لحظه آخری

بلیط لحظه آخری


بسته به زمان پرواز بین 1 تا 24 ساعت قبل و با توجه به پر شدن صندلی های هواپیما چارتر کننده پرواز تصمیم به ارزان کردن بلیط جهت فروش آن می کند و به این صورت نام آن بلیط لحظه آخری می شود.
بلیط های آخرین لحظه قیمت ارزان و تعداد محدود دارد البته توجه کنید همیشه بلیط لحظه آخری ارزان قیمت نیست به عنوان مثال در نوروز هر چه به زمان پرواز نزدیک می شوید قیمت آن بیشتر میگردد. پروازهایی که در زیر مشاهده می کنید ارزانترین بلیط ها در مسیرهای مختلف که اصطلاحا بلیط لحظه آخری است نمایش داده شده. برخی از کاربران بر این باورند که بلیط لحظه آخری با بلیط های دیگر تفاوت دارد و هر زمانی می توانند اقدام به خرید این دسته از بلیط ها کنند.
باید توجه کنید فقط در مسیرهای پر تقاضا بلیط لحظه آخری ارائه میشود و در دیگر مسیرهای پروازی بلیط چارتر به نرخ مصوب فروخته میشود.
فروش بلیط لحظه آخری به چارترکننده مسیر پروازی ارتباط داشته به این دلیل که چارتر کننده قبلا هزینه بلیط ها را پرداخته است و بسته به زمان پرواز و تعداد بلیط های مانده در دست چارتر کننده تصمیم به ارزان کردن بلیط یا فروش بلیط لحظه آخری نماید.
نکته آخر: بلیط سیستمی نرخ ثابتی داشته و توسط ایرلاین فروخته میشود در صورتی که بلیط چارتر توسط چارتر کننده(آژانس مسافرتی) ارائه میشود.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info