نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور

مـبـدا: تهران
مـدت اقـامت: 8 شب و 9 روز
ساعت حرکت: 18:30
ساعت برگشت: 01:45
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
ماهان ایر ماهان ایر
برگشت: هوائی
ماهان ایر ماهان ایر
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت جمعه ۲۴ آذر

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت سه شنبه ۲۸ آذر

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت جمعه ۱ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت سه شنبه ۵ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت جمعه ۸ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت سه شنبه ۱۲ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت جمعه ۱۵ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت سه شنبه ۱۹ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

هتل های تور هند 1402 دهلی آگرا جیپور حرکـت جمعه ۲۲ دی

عکس لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

لا دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی) 4*

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) 4* | جیپور سنترال - Jaipur Central Hotel (جیپور) 4*
صبحانه
دو تخته
34,990,000 Toman
یک تخته
45,990,000 Toman
کودک با تخت
28,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کانتری این سوئیت بای رادیسون - Country Inn & Suite

کلارک شیراز آگرا - Clarks Shiraz Agra Hotel (آگرا) | ROYAL ORCHID CENTRAL
صبحانه
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
51,990,000 Toman
کودک با تخت
30,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | کرون پلازا تانک رود - Crowne Plaza Jaipur Tonk Roa
صبحانه
دو تخته
41,990,000 Toman
یک تخته
58,990,000 Toman
کودک با تخت
32,990,000 Toman
کودک بدون تخت
21,990,000 Toman

خـدمـات

 • اقامت در هتل
 • اینترنت (اینترنت در هتل)
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • راهنمای بومی
 • راهنمای فارسی زبان
 • گشت شهری (هر شهر ۱ گشت شهری با ناهار)
 • ویزا (ویزا بصورت لیبل)
بلیط رفت و برگشت مستقیم هواپیمایی ماهان به دهلی
7 شب و 8 روز اقامت هتل با صبحانه
3 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
ترانسفر زمینی بین شهرهای مقصد
3 روز گشت شهری ویژه همراه با ناهار
ویزای توریستی هند (لیبل)
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

مـدارک

 • پاسپورت (اعتبار حداقل 7 ماه)
 • شناسنامه (اصل و اسکن رنگی کلیه صفحات شناسنامه)
 • عکس رنگی (۲ قطعه 5*5 رنگی )
 • فرم مشخصات فردی
 • کارت ملی (اصل و اسکن رنگی پشت و رو)
 • کارت واکسن (کارت واکسن یا تست PCR)
ویزا توریستی هند بصورت لیبل میباشد و اعتبار ویزا به تعداد روزهای سفر داده میشود.
همینطور برای اخذ ویزا توریستی هند باید انگشت نگاری بصورت حضوری انجام شود.
همکاران ما در کارگزاری روز انگشت نگاری شما را حضوری همراهی میکنند.

توضیحـات

کارگزار مستقیم تور هند پاییز و زمستان 1402 ( مثلث طلایی)

1) ارایه کارت واکسن با حداقل تزریق دو دوز یا تست منفی PCR برای رفت و برگشت این تور الزامی میباشد.
2) روزهای پروازی هر هفته سه شنبه ها و جمعه ها میباشند.
3) پرواز چارتر و هتل ها گارانتی میباشد، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمیباشد و در صورت کنسلی به هر دلیلی سوخت کامل خواهند شد.
4) مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور اول برعهده مسافر و بعد بر عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
5) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس مانیاپرواز رویایی در این مورد پاسخگو نیست.
6) کلیه ورودیه های گشت های شهری در هندوستان به عهده خود مسافر میباشد.
7) پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد .
8) قیمت ها به تومان میباشند.
9) در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر در روزهای تعطیل و ساعت های غیر کاری با شماره 09374004586 آقای قائی تماس حاصل فرمایید.

بـرنامه سـفر

تور هند ( دهلی + آگرا + جیپور ) پاییز 1402

جهت دریافت برنامه سفر و پیگج تور هند با کارشناسان فروش ما 41691-021 , 91007949-021 در ارتباط باشید تا برای شما ارسال شود و همینطور میتوانید به سایت ما به آدرس www.maniaparvaz.com مراجعه کرده و پکیج تورهای هندوستان را در بخش تورهای خارجی - تور هند کامل مشاهده کنید.
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info