نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور ترکیبی دهلی آگرا گوا

مـبـدا: تهران
مـدت اقـامت: 8 شب و 9 روز
ساعت حرکت: 18:30
ساعت برگشت: 01:45
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
ماهان ایر ماهان ایر
برگشت: هوائی
ماهان ایر ماهان ایر
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت جمعه ۲۴ آذر

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت سه شنبه ۲۸ آذر

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت جمعه ۱ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت سه شنبه ۵ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت جمعه ۸ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت سه شنبه ۱۲ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت جمعه ۱۵ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت سه شنبه ۱۹ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

هتل های تور ترکیبی دهلی آگرا گوا حرکـت جمعه ۲۲ دی

عکس لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

لا نیو دهلی - Hotel LA Delhi (دهلی)

د ریتریت آگرا - The Retreat Agra Hotel (آگرا) | استرلا دومار گوا - Estrela Do Mar Beach Resort Goa
صبحانه
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
60,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس COUNTRY INN

COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ | لا کالیپسو بیچ - La calypso Goa India Hotel (گوا)
Sahibabad
صبحانه
دو تخته
58,990,000 Toman
یک تخته
71,990,000 Toman
کودک با تخت
40,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد
عکس لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

لیلا آمبیانس شاهدارا - Leela Shahdara Dehli Hotel

کریستال سارووار - Crystal Sarovar Premiere Agra Ho | هالیدی این گوا - Holiday Inn Goa India Hotel (گوا)
صبحانه
دو تخته
61,990,000 Toman
یک تخته
77,990,000 Toman
کودک با تخت
48,990,000 Toman
کودک بدون تخت
37,990,000 Toman
توضیحات: هتل گوا ساحلی میباشد

خـدمـات

 • اقامت در هتل
 • اینترنت
 • بلیط رفت و برگشت (به همراه پرواز داخلی گوا به دهلی)
 • بیمه مسافرتی (با پوشش کرونا)
 • ترانسفر (فرودگاهی و بین شهری)
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • راهنمای بومی
 • ویزا (بصورت توریستی لیبل)
 • بلیط رفت و برگشت مستقیم هواپیمایی ماهان به دهلی
 • ترانسفر زمینی بین شهرهای مقصد
 • پرواز داخلی گوا به دهلی و بالعکس
 • 2 روز گشت شهری ویژه همراه با ناهار
 • ویزای توریستی هند (لیبل)
 • راهنمای محلی
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • هتل های گوا ساحلی میباشند

مـدارک

 • پاسپورت (اعتبار حداقل 7 ماه)
 • شناسنامه (اصل و اسکن رنگی کلیه صفحات شناسنامه)
 • عکس رنگی (2 قطعه 5*5 )
 • فرم مشخصات فردی
 • کارت ملی (اصل و اسکن رنگی پشت و رو)
 • کارت واکسن (کارت واکسن یا تست PCR)
 • ویزا توریستی هند بصورت لیبل میباشد و اعتبار ویزا به تعداد روزهای سفر داده میشود.
 • همینطور برای اخذ ویزا توریستی هند باید انگشت نگاری بصورت حضوری انجام شود.
 • همکاران ما در کارگزاری روز انگشت نگاری شما را حضوری همراهی میکنند.

توضیحـات

تور دهلی آگرا گوا

2 شب دهلی، 1 شب آگرا، 4 شب گوا
7 شب و 8 روز اقامت هتل با صبحانه

1) ارائه کارت واکسن با حداقل تزریق دو دوز یا تست منفی PCR برای رفت و برگشت این تور الزامی میباشد.
2) روزهای پروازی هر هفته سه شنبه ها و جمعه ها میباشد.
3) پرواز چارتر و هتل ها گارانتی میباشد، لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمیباشد و در صورت کنسلی به هر دلیلی سوخت کامل خواهند شد.
4) مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور اول برعهده مسافر و بعد بر عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
5) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس مانیاپرواز رویایی در این مورد پاسخگو نیست.
6) کلیه ورودیه های گشت های شهری در هندوستان به عهده خود مسافر میباشد.
7) پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد .
8) قیمت ها به تومان میباشند.
9) در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر در روزهای تعطیل و ساعت های غیر کاری با شماره 09374004586 آقای قائی تماس حاصل فرمایید.
جهت دریافت برنامه سفر با کارشناسان ما 41691-021 , 91007949-021 در ارتباط باشید تا برای شما ارسال شود و همینطور میتوانید به سایت ما به آدرس www.maniaparvaz.com مراجعه کرده و پکیج تورهای هندوستان را در بخش تورهای خارجی - تور هند کامل مشاهده کنید.

بـرنامه سـفر

جهت دریافت برنامه سفر با کارشناسان ما 41691-021 , 91007949-021 در ارتباط باشید تا برای شما ارسال شود و همینطور میتوانید به سایت ما به آدرس www.maniaparvaz.com مراجعه کرده و پکیج تورهای هندوستان را در بخش تورهای خارجی - تور هندوستان کامل مشاهده کنید.
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info