نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

آفر ویژه تور 4 روزه استانبول

مـبـدا: تهران
مقـصـد: استانبول
مـدت اقـامت: 3 شب و 4 روز
ساعت حرکت: 19:00
ساعت برگشت: 12:45
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
برگشت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های آفر ویژه تور 4 روزه استانبول حرکـت جمعه ۱ تیر

عکس GORUR

GORUR

صبحانه
دو تخته
14,300,000 Toman
یک تخته
18,280,000 Toman
کودک با تخت
14,000,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس GRAND DENIZ

GRAND DENIZ

صبحانه
دو تخته
16,080,000 Toman
یک تخته
18,460,000 Toman
کودک با تخت
15,530,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس FIDE

FIDE

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
16,900,000 Toman
یک تخته
20,100,000 Toman
کودک با تخت
15,530,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس ORIELLA

ORIELLA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
16,900,000 Toman
یک تخته
20,100,000 Toman
کودک با تخت
15,530,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس BALI STAR

BALI STAR

صبحانه
دو تخته
17,360,000 Toman
یک تخته
21,020,000 Toman
کودک با تخت
15,530,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس CUMBALI PLAZA

CUMBALI PLAZA

صبحانه
دو تخته
17,630,000 Toman
یک تخته
21,570,000 Toman
کودک با تخت
15,710,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس NEW CITY

NEW CITY

صبحانه
دو تخته
17,730,000 Toman
یک تخته
21,750,000 Toman
کودک با تخت
15,530,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس ISTANBUL DORA

ISTANBUL DORA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
18,730,000 Toman
یک تخته
23,760,000 Toman
کودک با تخت
17,360,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
18,730,000 Toman
یک تخته
23,760,000 Toman
کودک با تخت
17,360,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس STYLE SISILI

STYLE SISILI

صبحانه
دو تخته
19,370,000 Toman
یک تخته
25,050,000 Toman
کودک با تخت
15,530,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
19,650,000 Toman
یک تخته
25,600,000 Toman
کودک با تخت
15,710,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس TAXIM EXPRESS

TAXIM EXPRESS

صبحانه
دو تخته
20,560,000 Toman
یک تخته
27,420,000 Toman
کودک با تخت
16,440,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس LION

LION

صبحانه
دو تخته
20,650,000 Toman
یک تخته
27,610,000 Toman
کودک با تخت
17,180,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
20,470,000 Toman
یک تخته
27,240,000 Toman
کودک با تخت
16,630,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس THE CENTRAL PALACE

THE CENTRAL PALACE

Taksim
صبحانه
دو تخته
21,750,000 Toman
یک تخته
29,800,000 Toman
کودک با تخت
17,360,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس MURAKANA PERA

MURAKANA PERA

صبحانه
دو تخته
22,480,000 Toman
یک تخته
31,270,000 Toman
کودک با تخت
17,360,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس GRAND CEVAHIR

GRAND CEVAHIR

Adıvar
صبحانه
دو تخته
23,490,000 Toman
یک تخته
31,450,000 Toman
کودک با تخت
16,440,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس ELITE WORLD PRESTIGE

ELITE WORLD PRESTIGE

صبحانه
دو تخته
24,250,000 Toman
یک تخته
31,790,000 Toman
کودک با تخت
17,720,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس LAZZONI

LAZZONI

صبحانه
دو تخته
25,140,000 Toman
یک تخته
36,580,000 Toman
کودک با تخت
17,540,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman
عکس SHERATON ISTANBUL CITY CENTER

SHERATON ISTANBUL CITY CENTER

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
27,270,000 Toman
یک تخته
40,840,000 Toman
کودک با تخت
16,920,000 Toman
کودک بدون تخت
13,700,000 Toman

هتل های آفر ویژه تور 4 روزه استانبول حرکـت یکشنبه ۳ تیر

عکس GORUR

GORUR

صبحانه
دو تخته
15,300,000 Toman
یک تخته
19,280,000 Toman
کودک با تخت
15,000,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس GRAND DENIZ

GRAND DENIZ

صبحانه
دو تخته
17,080,000 Toman
یک تخته
19,460,000 Toman
کودک با تخت
16,530,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس FIDE

FIDE

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
17,900,000 Toman
یک تخته
21,100,000 Toman
کودک با تخت
16,530,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس ORIELLA

ORIELLA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
17,900,000 Toman
یک تخته
21,100,000 Toman
کودک با تخت
16,530,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس BALI STAR

BALI STAR

صبحانه
دو تخته
18,360,000 Toman
یک تخته
22,020,000 Toman
کودک با تخت
16,530,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس CUMBALI PLAZA

CUMBALI PLAZA

صبحانه
دو تخته
18,630,000 Toman
یک تخته
22,570,000 Toman
کودک با تخت
16,710,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس NEW CITY

NEW CITY

صبحانه
دو تخته
18,730,000 Toman
یک تخته
22,750,000 Toman
کودک با تخت
16,530,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس ISTANBUL DORA

ISTANBUL DORA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
19,730,000 Toman
یک تخته
24,760,000 Toman
کودک با تخت
18,360,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
19,730,000 Toman
یک تخته
24,760,000 Toman
کودک با تخت
18,360,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس STYLE SISILI

STYLE SISILI

صبحانه
دو تخته
20,370,000 Toman
یک تخته
26,050,000 Toman
کودک با تخت
16,530,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
20,650,000 Toman
یک تخته
26,600,000 Toman
کودک با تخت
16,710,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس TAXIM EXPRESS

TAXIM EXPRESS

صبحانه
دو تخته
21,560,000 Toman
یک تخته
28,420,000 Toman
کودک با تخت
17,440,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس LION

LION

صبحانه
دو تخته
21,650,000 Toman
یک تخته
28,610,000 Toman
کودک با تخت
18,180,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
21,470,000 Toman
یک تخته
28,240,000 Toman
کودک با تخت
17,630,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس THE CENTRAL PALACE

THE CENTRAL PALACE

Taksim
صبحانه
دو تخته
22,750,000 Toman
یک تخته
30,800,000 Toman
کودک با تخت
18,360,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس MURAKANA PERA

MURAKANA PERA

صبحانه
دو تخته
23,480,000 Toman
یک تخته
32,270,000 Toman
کودک با تخت
18,360,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس GRAND CEVAHIR

GRAND CEVAHIR

Adıvar
صبحانه
دو تخته
24,490,000 Toman
یک تخته
32,450,000 Toman
کودک با تخت
17,440,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس ELITE WORLD PRESTIGE

ELITE WORLD PRESTIGE

صبحانه
دو تخته
25,250,000 Toman
یک تخته
32,790,000 Toman
کودک با تخت
18,720,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس LAZZONI

LAZZONI

صبحانه
دو تخته
26,140,000 Toman
یک تخته
37,580,000 Toman
کودک با تخت
18,540,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman
عکس SHERATON ISTANBUL CITY CENTER

SHERATON ISTANBUL CITY CENTER

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
28,270,000 Toman
یک تخته
41,840,000 Toman
کودک با تخت
17,920,000 Toman
کودک بدون تخت
14,700,000 Toman

خـدمـات

  • اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر
  • راهنمای فارسی زبان

مـدارک

  • پاسپورت

توضیحـات

نرخ کودک زیر ۲ سال (نوزاد) 990,000 تومان می باشد. پرداخت 30 درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info