نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور مارماریس

مـبـدا: تهران
مقـصـد: ترکیه - مارماریس
مـدت اقـامت: 7 شب و 8 روز
ساعت حرکت: 00:30
ساعت برگشت: 04:00
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
معراج معراج
برگشت: هوائی
معراج معراج
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور مارماریس حرکـت جمعه ۱۱ خرداد

عکس POINT BEACH

POINT BEACH

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
44,190,000 Toman
یک تخته
56,590,000 Toman
کودک با تخت
30,900,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس ELITE WORLD (ADULT ONLY +14)

ELITE WORLD (ADULT ONLY +14)

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
55,490,000 Toman
یک تخته
74,690,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس BLUE BAY PLATINUM

BLUE BAY PLATINUM

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
55,690,000 Toman
یک تخته
74,990,000 Toman
کودک با تخت
35,590,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس LABRANDA MARES MARMARIS

LABRANDA MARES MARMARIS

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
56,790,000 Toman
یک تخته
76,690,000 Toman
کودک با تخت
35,990,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس GARCIA RESORT FETHIYE

GARCIA RESORT FETHIYE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
58,690,000 Toman
یک تخته
77,790,000 Toman
کودک با تخت
37,890,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس IDEAL PRIME BEACH

IDEAL PRIME BEACH

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
61,090,000 Toman
یک تخته
82,890,000 Toman
کودک با تخت
37,290,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
توضیحات: SEAVIEW ROOM
عکس SENTIDO ORKA LOTUS

SENTIDO ORKA LOTUS

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
63,690,000 Toman
یک تخته
85,590,000 Toman
کودک با تخت
37,290,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE

GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
65,590,000 Toman
یک تخته
90,790,000 Toman
کودک با تخت
39,490,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس MARMARIS BAY RESORT (ADULT ONLY +16)

MARMARIS BAY RESORT (ADULT ONLY +16)

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
65,590,000 Toman
یک تخته
90,190,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE

SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
66,990,000 Toman
یک تخته
91,090,000 Toman
کودک با تخت
41,190,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس AQUA RESORT

AQUA RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
70,390,000 Toman
یک تخته
98,390,000 Toman
کودک با تخت
41,390,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس GREEN NATURE DIAMOND

GREEN NATURE DIAMOND

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
77,390,000 Toman
یک تخته
109,290,000 Toman
کودک با تخت
43,890,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس JIVA BEACH RESORT

JIVA BEACH RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
78,690,000 Toman
یک تخته
109,790,000 Toman
کودک با تخت
45,890,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس GREEN NATURE RESORT

GREEN NATURE RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
81,790,000 Toman
یک تخته
116,690,000 Toman
کودک با تخت
45,990,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس LIBERTY LYKIA FETHIYE

LIBERTY LYKIA FETHIYE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
83,590,000 Toman
یک تخته
117,590,000 Toman
کودک با تخت
47,890,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس LIBERTY FABAY

LIBERTY FABAY

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
85,290,000 Toman
یک تخته
120,190,000 Toman
کودک با تخت
48,290,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس CLUB HOTEL LETOONIA

CLUB HOTEL LETOONIA

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
90,990,000 Toman
یک تخته
129,490,000 Toman
کودک با تخت
50,690,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس HILTON DALAMN SARIGERME

HILTON DALAMN SARIGERME

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
97,890,000 Toman
یک تخته
141,790,000 Toman
کودک با تخت
52,090,000 Toman
کودک بدون تخت
22,990,000 Toman
عکس RIXOS PREMIUM GOCEK (ADULT ONLY +16)

RIXOS PREMIUM GOCEK (ADULT ONLY +16)

ندارد
دو تخته
127,090,000 Toman
یک تخته
187,190,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----

هتل های تور مارماریس حرکـت جمعه ۱۸ خرداد

عکس POINT BEACH

POINT BEACH

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
37,490,000 Toman
یک تخته
49,890,000 Toman
کودک با تخت
24,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس ELITE WORLD (ADULT ONLY +14)

ELITE WORLD (ADULT ONLY +14)

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
48,890,000 Toman
یک تخته
68,090,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس BLUE BAY PLATINUM

BLUE BAY PLATINUM

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
49,690,000 Toman
یک تخته
68,990,000 Toman
کودک با تخت
29,590,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس LABRANDA MARES MARMARIS

LABRANDA MARES MARMARIS

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
50,790,000 Toman
یک تخته
70,690,000 Toman
کودک با تخت
29,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس GARCIA RESORT FETHIYE

GARCIA RESORT FETHIYE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
51,290,000 Toman
یک تخته
70,390,000 Toman
کودک با تخت
30,490,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس IDEAL PRIME BEACH

IDEAL PRIME BEACH

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
57,090,000 Toman
یک تخته
80,290,000 Toman
کودک با تخت
32,190,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
توضیحات: SEAVIEW ROOM
عکس SENTIDO ORKA LOTUS

SENTIDO ORKA LOTUS

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
58,690,000 Toman
یک تخته
82,890,000 Toman
کودک با تخت
32,890,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE

GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
60,790,000 Toman
یک تخته
86,690,000 Toman
کودک با تخت
33,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس AQUA RESORT

AQUA RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
64,390,000 Toman
یک تخته
92,390,000 Toman
کودک با تخت
35,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس MARMARIS BAY RESORT (ADULT ONLY +16)

MARMARIS BAY RESORT (ADULT ONLY +16)

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
64,990,000 Toman
یک تخته
92,790,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE

SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
67,190,000 Toman
یک تخته
95,090,000 Toman
کودک با تخت
37,690,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس GREEN NATURE DIAMOND

GREEN NATURE DIAMOND

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
71,390,000 Toman
یک تخته
103,290,000 Toman
کودک با تخت
37,890,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس GREEN NATURE RESORT

GREEN NATURE RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
75,790,000 Toman
یک تخته
110,690,000 Toman
کودک با تخت
39,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس JIVA BEACH RESORT

JIVA BEACH RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
78,490,000 Toman
یک تخته
112,990,000 Toman
کودک با تخت
42,190,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس LIBERTY FABAY

LIBERTY FABAY

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
83,190,000 Toman
یک تخته
120,590,000 Toman
کودک با تخت
43,890,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس CLUB HOTEL LETOONIA

CLUB HOTEL LETOONIA

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
84,990,000 Toman
یک تخته
123,490,000 Toman
کودک با تخت
44,690,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس HILTON DALAMN SARIGERME

HILTON DALAMN SARIGERME

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
87,890,000 Toman
یک تخته
129,390,000 Toman
کودک با تخت
44,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,990,000 Toman
عکس LIBERTY LYKIA (ADAUL ONLY +16)

LIBERTY LYKIA (ADAUL ONLY +16)

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
110,690,000 Toman
یک تخته
164,590,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس RIXOS PREMIUM GOCEK (ADULT ONLY +16)

RIXOS PREMIUM GOCEK (ADULT ONLY +16)

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
121,090,000 Toman
یک تخته
181,190,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----

خـدمـات

 • اقامت در هتل
 • اینترنت
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر
 • راهنمای فارسی زبان
6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق خدمات هتل
بلیط رفت و برگشت ( پرواز مستقیم به فرودگاه دالامان )
ترانسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان 
بیمه مسافرتی

مـدارک

 • پاسپورت

توضیحـات

 • هزینه نوزاد 1.990.000 تومان می باشد
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد
 • پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است
 • بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
جهت اطلاع از نرخ هتل ها و تاریخ های مورد نظر با دفتر تماس حاصل فرمایید

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info