ContactUsپشتیبانی
ایمیل آژانس : Office@HiHoliday.ir
تلفن : 0935-3303023

WebService Insurance Documentمستندات وب سرویس اتوبوس

Insurance WebServiceوب سرویس اتوبوس

اطلاعاتی که باید قبل از استفاده از وب سرویس اتوبوس بدانید

 • این سرویس (وب سرویس اتوبوس) رایگان نبوده و شامل هزینه اشتراک ماهانه می باشد.برای اطلاعات بیشتر با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.
 • قیمت های ارائه شده در وب سرویس اتوبوس به صورت نت بوده و هیچ روکشی قیمتی از سوی های هالیدی انجام نمی شود.
 • استفاده کنندگان از وب سرویس موظف به فروش حداقل سقف تایین شده می باشند در غیر این صورت حداقل کارمزد فروش از آنها دریافت می شود.
 • وب سرویس اتوبوس به صورت Rest و امکان لینک شدن با هر سیستم و پلتفرمی را دارا می باشد.
 • برای استفاده از وب سرویس رزرو اتوبوس باید ابتدا اشتراک وب سرویس را دریافت و سپس کلید تبادل وب سرویس رزرو اتوبوس برای شما ارسال می گردد.
وب سرویس اتوبوس به صورت سگمنت محاسبه می شود یعنی برای هر رزرو موفق مبلغی به عنوان سگمنت دریافت می شود و یک هزینه راه اندازی اولیه دارید برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های وب سرویس اتوبوس با ما تماس بگیرید office@hiholiday.ir
فرم تماس با ما
وب سرویس های هالیدی به صورت APIREST و خروجی آن Json می باشد که به شما امکان می دهد بر روی هر پلتفرم و نرم افزاری چه وب یا موبایل پیاده سازی می شود. جزئیات بیشتر
وب سرویس های هالیدی بیش از 7 سال است که در حال خدمات رسانی به سایت ها و اپ های موبایل می باشد وب سرویس فوق UpTime بالایی دارد و تقریبا تمامی آژانس های و ایرلاین ها را پوشش داده نرخ های ارائه شده در این سرویس همان نرخ مستقیم ارائه شده توسط جارتر کننده ها می باشد. ارائه وب سرویس های مختلف به صورت Integrate وب سرویس پرواز - وب سرویس هتل - وب سرویس بیمه - وب سرویس اتوبوس - مستندات وب سرویس

کالکشن PostMan وب سرویس فروش اتوبوس به صورت عموم در فضای مستندات PostMan قرار داده شده و می توانید از طریق آدرس زیر به آن دسترسی داشته باشید


در صورت بروز خطا و یا پیشنهادی در جهت بهتر شدن ارائه سرویس می توانید از طریق ایمیل یا واتس آپ با ما در تماس باشید

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/regions/{ApiKey}
معرفی فیلدهای خروجی
RegionIDآی دی منطقه در بانک های هالیدی. این کد در تمام سیستم یک پارچه شده و از طریق آن می توانید پرواز ها هتل ها و هر خدمات گردشگری ارائه شده در های هالیدی را از طریق وب سرویس صدا بزنید
RegionNameنام منطقه ترمینال شهر یا کشور (هنوز در سیستم های هالیدی تمامی مناطق انگلیسی ثبت نشده و به مرور انجام میشود)
FaRegionNameنام فارسی منطقه
Codeنام یاتای منطقه
Region.ParentRegionRegion Model
Region.TypeType Model
Region.Type.TypeIDایدی نوع منطقه مشخص کننده ترمینال یا شهر بودن مقدار
Region.Type.TypeTitleنام نوع منطقه

توجه کنید مقادیر این خروجی را باید در سیستم خود نگهداری کنید و به عنوان استاتیک دیتا استفاده شود.
بروزرسانی این مناطق را می توانید یک بار در ماه انجام دهید.

api.hiholiday.ir/V4/bus/regions/{ApiKey}
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Regions": [ { "RegionID": 1, "RegionName": "آسیا", "FaRegionName": "", "Code": "AS", "Type": { "TypeID": 8, "TypeTitle": "Continent" }, "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "", "FaRegionName": "", "Code": null, "Type": null, "ParentRegion": null } }, { "RegionID": 2, "RegionName": "آمریکای شمالی", "FaRegionName": "", "Code": "NA", "Type": { "TypeID": 8, "TypeTitle": "Continent" }, "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "", "FaRegionName": "", "Code": null, "Type": null, "ParentRegion": null } }]}
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/detail/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
Codestringکد رکورد اتوبوس در مرحله قبل ارائه شده2245
معرفی فیلدهای خروجی
ResultResult Model
Result.Typestringنوع وضعیت شامل Error - Success
Result.Messagestringدر صورت بروز خطا متن خطا را نمایش می دهد
Result.Codeintکد خطادر حال حاظر مورد استفاده نمی باشد
BusBus Modelمدل اتوبوس
Bus.BusIDintای دی رکورد
Bus.Codestringکد شناساییجهت رزرو
Bus.Manufacturerenum stringکد تامین کننده اتوبوسPYN
Bus.CompanyCompany Modelمشخصات شرکت مسافربری
Bus.Company.CompanyIDintای دی شرکت مسافربری1545
Bus.Company.Namestringنام شرکت مسافربریگیتی پیما
Bus.Company.Logostringآدرس لوگوhttps://storage.
Bus.VehicleVehicle Modelمدل وسیله نقلیه
Bus.Vehicle.VehicleIDintای دی وسیله1383
Bus.Vehicle.Namestringنام وسیله نقلیهاسکانیا 32 نفره
Bus.Vehicle.Manufacturerstringکد تامین کنندهScania
Bus.DepartureDatestringزمان حرکت2019-10-14T21:15:00
Bus.ArrivalDatestringزمان رسیدن به مقصددر نسخه بعد ارائه میشود
Bus.Capacityintظرفیت موجود15
Bus.DisplayModestringمهم نیست0
Bus.Pricestringمبلغ نهائی بلیط45000
Bus.Commissiondecimalمقدار تخفیف به صورت درصد20
Bus.IsForeignBoolسفر داخلی یا خارجیfalse
Bus.DepartureRegion Modelاطلاعات مبدا
Bus.ArrivalRegion Modelاطلاعات مقصد
Bus.FinalArrivalstringمقصد نهائی اتوبوسیزد
Bus.OtherArrivalsstringمنطقه های که در مسیر از آن رد میشوداردکان (یزد),میب
Bus.Descriptionstringتوضیحات تامین کننده در صورت لزوم
Bus.UpdTimeDatetimeآخرین زمان بروزرسانی رکورد
Bus.BusDetailBusDetail Modelجزئیات اتوبوس شامل ظرفیت و غیره
Bus.BusDetail.Capacityintظرفیت کل اتوبوس
Bus.BusDetail.Floorintطبقه اتوبوس
Bus.BusDetail.Colintتعداد ستون
Bus.BusDetail.Rowintتعداد ردیف
Bus.BusDetail.Spaceintفاصله صندلی
Bus.BusDetail.SeatsList Seat Modelمدل صندلی های اتوبوس
Bus.BusDetail.Statusstringجنسیت رزرو شده صندلیMan - Free - Woman
Bus.BusDetail.SeatNumberintشماره صندلی
Bus.BusDetail.CellNumberintجایگاه صندلی

با استفاده از مقادیری که در مدل Seats قرار دارد باید طراحی اتوبوس و صندلی ها را انجام دهید مانند شکل زیر

api.hiholiday.ir/v4/bus/detail/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "Code": 2255 }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Bus": { "BusID": 2255, "Code": "2255", "Manufacturer": "PYN", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "DepartureDate": "2019-10-14T21:15:00", "ArrivalDate": "", "Capacity": 26, "DisplayMode": 0, "Price": 46400, "Commission": 20, "IsForeign": false, "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OtherArrivals": "اردکان (یزد),میبد,نائین", "Description": "", "UpdTime": "2019-10-05T20:00:00", "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Man", "SeatNumber": 1, "CellNumber": 1 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 2, "CellNumber": 2 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 3, "CellNumber": 3 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 4, "CellNumber": 4 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 5, "CellNumber": 5 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 6, "CellNumber": 6 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 7, "CellNumber": 7 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 8, "CellNumber": 8 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 9, "CellNumber": 9 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 10, "CellNumber": 10 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 11, "CellNumber": 11 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 12, "CellNumber": 12 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 13, "CellNumber": 13 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 14, "CellNumber": 14 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 15, "CellNumber": 15 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 16 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 17 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 16, "CellNumber": 18 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 19 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 20 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 17, "CellNumber": 21 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 18, "CellNumber": 22 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 19, "CellNumber": 23 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 20, "CellNumber": 24 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 21, "CellNumber": 25 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 22, "CellNumber": 26 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 25, "CellNumber": 29 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 26, "CellNumber": 30 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 27, "CellNumber": 31 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 28, "CellNumber": 32 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 29, "CellNumber": 33 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 30, "CellNumber": 34 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 31, "CellNumber": 35 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 32, "CellNumber": 36 } ] } } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/Revalidate/{ApiKey}

نکته: برای استفاده از وب سرویس تست باید آدرس متدهای مربوط به رزرو شامل Revalidate - preReserve - Reserve را به شکل زیر تغییر دهید تا امکان تست فعال شود
مثال:
api.hiholiday.ir/v4/BusTest/Revalidate/YourApiKey
api.hiholiday.ir/v4/BusTest/Revalidate/YourApiKey

پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
Codeintکد رکورد اتوبوس354
Usernamestringنام کاربری شما در سیستم های هالیدی
Passwordstringرمز عبور شما در سیستم های هالیدی
SeatsList intلیستی از شماره صندلی های انتخابیSeats:[23,24]
معرفی فیلدهای خروجی
ResultResult Model
Result.Typestringنوع وضعیت شامل Error - Success
Result.Messagestringدر صورت بروز خطا متن خطا را نمایش می دهد
Result.Codeintکد خطادر حال حاظر مورد استفاده نمی باشد
SearchHistorySearchHistory Modelاطلاعاتی از جستجوی انجام شدهقبلا در متد Search توضیج داده شده است
BusBus Modelمدل اتوبوس
Bus.BusIDintای دی رکورد
Bus.Codestringکد شناساییجهت رزرو
Bus.Manufacturerenum stringکد تامین کننده اتوبوسPYN
Bus.CompanyCompany Modelمشخصات شرکت مسافربری
Bus.Company.CompanyIDintای دی شرکت مسافربری1545
Bus.Company.Namestringنام شرکت مسافربریگیتی پیما
Bus.Company.Logostringآدرس لوگوhttps://storage.
Bus.VehicleVehicle Modelمدل وسیله نقلیه
Bus.Vehicle.VehicleIDintای دی وسیله1383
Bus.Vehicle.Namestringنام وسیله نقلیهاسکانیا 32 نفره
Bus.Vehicle.Manufacturerstringکد تامین کنندهScania
Bus.DepartureDatestringزمان حرکت2019-10-14T21:15:00
Bus.ArrivalDatestringزمان رسیدن به مقصددر نسخه بعد ارائه میشود
Bus.Capacityintظرفیت موجود15
Bus.DisplayModestringمهم نیست0
Bus.Pricestringمبلغ نهائی بلیط45000
Bus.Commissiondecimalمقدار تخفیف به صورت درصد20
Bus.IsForeignBoolسفر داخلی یا خارجیfalse
Bus.DepartureRegion Modelاطلاعات مبدا
Bus.ArrivalRegion Modelاطلاعات مقصد
Bus.FinalArrivalstringمقصد نهائی اتوبوسیزد
Bus.OtherArrivalsstringمنطقه های که در مسیر از آن رد میشوداردکان (یزد),میب
Bus.Descriptionstringتوضیحات تامین کننده در صورت لزوم
Bus.UpdTimeDatetimeآخرین زمان بروزرسانی رکورد
Bus.BusDetailBusDetail Modelجزئیات اتوبوس شامل ظرفیت و غیره
Bus.BusDetail.Capacityintظرفیت کل اتوبوس
Bus.BusDetail.Floorintطبقه اتوبوس
Bus.BusDetail.Colintتعداد ستون
Bus.BusDetail.Rowintتعداد ردیف
Bus.BusDetail.Spaceintفاصله صندلی
Bus.BusDetail.SeatsList Seat Modelمدل صندلی های اتوبوس
Bus.BusDetail.Statusstringجنسیت رزرو شده صندلیMan - Free - Woman
Bus.BusDetail.SeatNumberintشماره صندلی
Bus.BusDetail.CellNumberintجایگاه صندلی
api.hiholiday.ir/v4/bus/Revalidate/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "Username":"iman", "Password":"leila24276", "Code":2255, "Seats":[23,24], "Manufacturer":"HiHolidayApi" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "97b11e09-ca91-4ea0-85f5-3a76cef71100", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Bus": { "BusID": 2255, "Code": "2255", "Manufacturer": "PYN", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "DepartureDate": "2019-10-14T21:15:00", "ArrivalDate": "", "Capacity": 26, "DisplayMode": 0, "Price": 46400, "Commission": 20, "IsForeign": false, "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OtherArrivals": "اردکان (یزد),میبد,نائین", "Description": "", "UpdTime": "2019-10-05T22:05:00", "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/PreReserve/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
SessionIDintکد جستجو تولید شده در متد قبل
معرفی فیلدهای خروجی
RequestModel Request
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجو که در متد قبل تولید شده
Request.RequestNumberstringشماره درخواست جهت استفاده در مراحل بعد
Request.CreateDateِDateTimeتاریخ ثبت
Request.CreateBystringنام کاربری
Request.StatusEnum intوضعیت رزرودر انتهای این جدول توضیحات داده می شود
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان نهائی کردن رزرو در متد بعد قبل از درگاه باید محاسبه کنید
Request.TotalFaredecimalجمع فاکتور
Request.ManufacturerEnum intکد تامین کنندهدر انتهای این جدول توضیحات داده می شود
Request.RequestFaresList Model RequestFare
Request.RequestFare.Typestringهمیشه ثابت است
Request.RequestFare.BaseFaredecimalمبلغ پایه بلیط
Request.RequestFare.Commissiondecimalکمیسیون
Request.RequestFare.Markupdecimalکارمزد رزرو
Request.RequestFare.TotalFaredecimalنرخ نهائی مسافران
Request.RequestPassengersList Model RequestPassengerدر متد بعد این اطلاعات پر می شود در حال حاظر لیست نشان دهنده تعداد مسافران مورد نیاز است
MemberModel Memberاطلاعات کاربری سرویس گیرندهمشخصات و موجودی اعتبار اکانت سرویس گیرنده را مشخص می کند
Member.Usernamestring
Member.Balancedecimalموجودی نقدی اکانت شما برای خرید
Member.Mobilestringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
Member.Emailstringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
PassengerInputModel PassengerInputاطلاعات دریافتی از مسافراناز طریق این مدل می توانید مشخص کنید تامین کننده هتل کدام اطلاعات را برای رزرو هتل نیاز دارد تا از دریافت اطلاعات اضافه از مسافران جلوگیری کنید
PassengerInput.PassengerTypeboolگروه سنیAdt=0,Chd=1,Inf=2,Any=3
PassengerInput.PersianNameboolمشخصات فارسی
PassengerInput.EnglishNameboolمشخصات انگلیسی
PassengerInput.NationalCodeboolکد ملی
PassengerInput.Nationalityboolملیت
PassengerInput.Genderboolجنسیت
PassengerInput.PassportNumberboolشماره پاسپورت
PassengerInput.PassportExpiryDateboolتاریخ اعتبار پاس
PassengerInput.BirthPlaceboolمحل تولد
PassengerInput.DateOfBirthboolتاریخ تولد
 • Request.Status:
  وضعیت ها به شرح زیر می باشد
  Revalidate = 3, PreReserve = 4, Book = 1, PaymentGateway = 6, PaymentFail = 7, PaymentSuccess = 8, Cancelled = 12, Expired = 13, Confirmed = 14, Waitlist = 15, ReserveInProcess = 16
  در صورتی که وضعیت بر روی Book باشد به این معنی است که اتاق تایید شده و در انتظار پرداخت است و شما می توانید بعد از پرداخت مسافر متد Reserve را صدا بزنید
 • متد Book قبل از درگاه بانک می باشد و RequestFare های ارائه شده در این متد قیمت نهایی رزرو می باشد.
 • Request.Manufacturer:
  Test = 0, Payaneh = 23
api.hiholiday.ir/V4/bus/PreReserve/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "SessionID":"a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "username", "Balance": 127100, "Mobile": "09353303023", "Email": "info@hiholiday.ir" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "iman", "Status": "PreReserve", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570348332895)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": null, "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 3, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" }, { "PassengerType": 3, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": [ { "PassengerType": 0, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false }, { "PassengerType": 1, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": true, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false }, { "PassengerType": 2, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false }, { "PassengerType": 3, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/Book/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstringشماره درخواست که در متد قبل تولید شده96738788528
RequestPassengersList [RequestPassenger]لیست از مشخصات مسافران مطابق با مدل RequestPassenger
RequestPassenger.FirstNamestringنام انگلیسی
RequestPassenger.LastNamestringنام خانوادگی انگلیسی
RequestPassenger.PersianFirstNamestringنام
RequestPassenger.PersianLastNamestringنام خانوادگی
RequestPassenger.GenderEnumMale
Female
RequestPassenger.DateOfBirthDateTimeتاریخ تولدمیلادی فقط وارد شود نمونه 1983-01-01
RequestPassenger.PassengerTypeEnum intگروه سنی
RequestPassenger.NationalCodestringکد ملی1630028304
RequestPassenger.PassportNumberstringشماره پاسپورتL36951847
RequestPassenger.BirthPlacestringمحل تولدTehran
RequestPassenger.NationalitystringTehran
RequestPassenger.PhoneNumberstringTehran
RequestPassenger.EmailstringTehran
RequestPassenger.DocumentTypestringنوع مدارکNic = کد ملی | Psp = پاسپورت
نکته: در متد قبل فیلد PassengerInput اطلاعات مورد نیاز مسافران جهت رزرو را در اختیار شما قرار می دهد لذا نیاز نیست تمامی مشخصات مسافران را ارسال نماید
معرفی فیلدهای خروجی

در متد قبل تمامی مقادیر توضیح داده شده و در اینجا فقط مقادیر مهم دوباره توضیح داده میشود
این متد در واقع متد فاکتور می باشد و ررو را برای شما قفل می کند تا مسافر را به درگاه بانک هدایت کنید

Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان نهائی کردن رزرو
Request.TotalFaredecimalجمع فاکتور قیمت نهائی رزرو شما
Request.RequestPassengersList Model RequestPassengerاطلاعات مسافران را بررسی کنید
 • Request.Status:
  وضعیت ها به شرح زیر می باشد
  Revalidate = 3, PreReserve = 4, Book = 1, PaymentGateway = 6, PaymentFail = 7, PaymentSuccess = 8, Cancelled = 12, Expired = 13, Confirmed = 14, Waitlist = 15, ReserveInProcess = 16
  در صورتی که وضعیت WaitList باشد به این معنی است که نیاز به تایید توسط اپراتور دارد
  در صورتی که وضعیت بر روی Book باشد به این معنی است که اتاق تایید شده و در انتظار پرداخت است و شما می توانید بعد از پرداخت مسافر متد Reserve را صدا بزنید
 • متد Book قبل از درگاه بانک می باشد و RequestFare های ارائه شده در این متد قیمت نهایی رزرو می باشد.
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Successمتد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Errorخطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=RequestNumberIsEmptyشماره درخواست را وارد نکرده اید
Message=RequestPassengersIsEmptyمشخصات مسافران وارد نکرده اید
Message=RequestNotFoundشماره درخواست یافت نشد
Message=RequestNumberTerminatedوضعیت درخواست جاری برای این متد نمی باشد
Message=AccessDeniedدسترسی شما به این متد وجود ندارد
Message=LowBalanceموجودی اکانت شما کمتر از رزرو میباشد
Message=HttpErrorقطعی سرور یا تامین کننده
Message=ServerErrorخطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
api.hiholiday.ir/V4/bus/Book/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "RequestNumber": "13532209106", "RequestPassengers": [ { "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "Gender": "Male", "PhoneNumber": 09353303023, "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "Gender": "Female" } ] }
مقادیر خروجی
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "iman", "Balance": 127100, "Mobile": "09363304318", "Email": "processor.p1@gmail.com" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "iman", "Status": "Book", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570350695000)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": null, "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "9353303023", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "PassengerType": 0, "Gender": 1, "NationalCode": "", "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/Reserve/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعمثال
RequestNumberstring96738788528
معرفی فیلدهای خروجی

در متد قبل تمامی مقادیر توضیح داده شده و در اینجا فقط مقادیر مهم دوباره توضیح داده میشود
این متد متد نهائی رزرو می باشد و بعد از موفقیت در اجرای متد شماره بلیط و شماره رفرنس به شما برگشت داده میشود

Request.RequestBus.CompanyPnrstringشماره رفرنس
Request.RequestPassengers.Ticketnumberstringشماره بلیط مسافران که تقریبا برای همگی آنها یک شماره بلیط صادر میشود
api.hiholiday.ir/V4/bus/Reserve/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "RequestNumber": "13532209106" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "****", "Balance": 127100, "Mobile": "09363304325", "Email": "mail@gmail.com" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "***", "Status": "Book", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570350695000)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": "54128756", "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "9353303023", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "PassengerType": 0, "Gender": 1, "NationalCode": "", "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/Requests/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
CreateBystringنام کاربری شما در سیستم های هالیدی که دارای دسترسی وب سرویس اتوبوس میباشد
PageSizeintتعداد رکورد قابل نمایش در هر صفحه
PageNumberintشماره صفحه
معرفی فیلدهای خروجی
RequestsList [Request]لیستی از مدل درخواست هاتمامی درخواست ها برگشت داده می شود شامل آنهایی که رزرو قطعی شده و یا ناموفق بوده اند
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجوکد یکتا توسط سیستم تولید میشود که سوابق جستجو را نگه داری می کند و در مرحله PreReserve تولید شده
Request.RequestNumberstringشماره درخواست
Request.CreateDateDateTimeتاریخ و زمان ثبت درخواست
Request.CreateBystringنام کاربری درخواست کننده
Request.StatusEnum intوضعیت رزروSearch = 10,
SearchResult = 2,
Revalidate = 3,
PreReserve = 4,
Book = 1,
PaymentGateway = 6,
PaymentFail = 7,
PaymentSuccess = 8,
TicketInProcess = 9,
Ticketed = 5,
TicketedChanged = 11,
Cancelled = 12,
Expired = 13,
Confirmed = 14,
Waitlist = 15,
ReserveInProcess = 16
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TotalFaredecimalقیمت تمام شده کل رزرو
Request.ManufacturerEnum intتامین کننده
Request.RequestFaresList[RequestFare]لیست نرخ هادر این متد خالی می باشد و زمانی که متد Detail را صدا بزنید جزئیات آن پر می شود
Request.RequestBusModel RequestBusمدل مشخصات اتوبوس
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Successمتد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Errorخطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=ServerErrorخطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
Message=NoDataلیست درخواست ها خالی می باشد
Message=UsernameIsEmptyنام کاربری را وارد نمایید
api.hiholiday.ir/V4/Bus/Requests/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "CreateBy": "YourUsername", "PageSize": 10, "PageNumber": 1 }
مقادیر خروجی Response

خروجی آن مدل Request است

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/RequestDetail/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstring96738788528
CreateBystringنام کاربری

به این نکته توجه کنید که زمانی ممکن است در هنگام رزرو نهائی ارتباط سرور ها قطع شود و به شما پاسخی ندهد در این زمان باید این متد را صدا بزنید تا وضعیت رزرو خود را ببینید شاید رزرو شما قطعی شده باشد و از طریق این متد متوجه می شود وضعیت رزرو شما چیست.

معرفی فیلدهای خروجی

در متد های قبل توضیح داده شده

خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Successمتد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Errorخطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=ServerErrorخطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
Message=RequestNumberIsEmptyشماره درخواست را وارد نکرده اید
Message=RequestNotFoundشماره درخواست یافت نشد
api.hiholiday.ir/V4/bus/requestdetail/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "CreateBy": "username", "RequestNumber": "17327570528" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "iman", "Balance": 127100, "Mobile": "09363304318", "Email": "processor.p1@gmail.com" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "iman", "Status": "Book", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570350695000)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": "54128756", "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "9353303023", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "PassengerType": 0, "Gender": 1, "NationalCode": "", "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/CancelInfo/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstring96738788528

خروجی این متد شامل درصد جریمه مبلغ قابل برگشت می باشد که در قالب یک مدل برگشت داده میشود

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/Cancel/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstring96738788528

خروجی این متد رزرو شما را کنسل کرده و در سیستم ثبت می کند درضد جریمه و مبلغ برگشتی به اعتبار شما برگشت داده میشود

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/member/balance/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
Usernamestringنام کاربری شما در های هالیدی دارای دسترسی وب سرویس اتوبوس
Passwordstringرمز عبور شما در های هالیدی دارای دسترسی وب سرویس اتوبوس
معرفی فیلدهای خروجی
Balancedecimalموجودی اعتبار فعلی

نرم افزار فروش بلیط اتوبوس

پنل نمایندگی امکانی دیگر است تا علاوه بر لیست پرواز های چارتر , یک وب سایت کامل را در اختیار داشته باشید.
برای کسب اطلاع از پنل های نمایندگی چارتر می توانید به این صفحه مراجعه فرمائید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info