ContactUsپشتیبانی
ایمیل آژانس : Office@HiHoliday.ir
تلفن : 0935-3303023

WebService Insurance Documentمستندات وب سرویس اتوبوس

Insurance WebServiceوب سرویس اتوبوس

اطلاعاتی که باید قبل از استفاده از وب سرویس اتوبوس بدانید

 • این سرویس (وب سرویس اتوبوس) رایگان نبوده و شامل هزینه اشتراک ماهانه می باشد.برای اطلاعات بیشتر با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.
 • قیمت های ارائه شده در وب سرویس اتوبوس به صورت نت بوده و هیچ روکشی قیمتی از سوی های هالیدی انجام نمی شود.
 • استفاده کنندگان از وب سرویس موظف به فروش حداقل سقف تایین شده می باشند در غیر این صورت حداقل کارمزد فروش از آنها دریافت می شود.
 • وب سرویس اتوبوس به صورت Rest و امکان لینک شدن با هر سیستم و پلتفرمی را دارا می باشد.
 • برای استفاده از وب سرویس رزرو اتوبوس باید ابتدا اشتراک وب سرویس را دریافت و سپس کلید تبادل وب سرویس رزرو اتوبوس برای شما ارسال می گردد.
وب سرویس اتوبوس به صورت سگمنت محاسبه می شود یعنی برای هر رزرو موفق مبلغی به عنوان سگمنت دریافت می شود و یک هزینه راه اندازی اولیه دارید برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های وب سرویس اتوبوس با ما تماس بگیرید office@hiholiday.ir
فرم تماس با ما
وب سرویس های هالیدی به صورت APIREST و خروجی آن Json می باشد که به شما امکان می دهد بر روی هر پلتفرم و نرم افزاری چه وب یا موبایل پیاده سازی می شود. جزئیات بیشتر
وب سرویس های هالیدی بیش از 7 سال است که در حال خدمات رسانی به سایت ها و اپ های موبایل می باشد وب سرویس فوق UpTime بالایی دارد و تقریبا تمامی آژانس های و ایرلاین ها را پوشش داده نرخ های ارائه شده در این سرویس همان نرخ مستقیم ارائه شده توسط جارتر کننده ها می باشد. ارائه وب سرویس های مختلف به صورت Integrate وب سرویس پرواز - وب سرویس هتل - وب سرویس بیمه - وب سرویس اتوبوس - مستندات وب سرویس

کالکشن PostMan وب سرویس فروش اتوبوس به صورت عموم در فضای مستندات PostMan قرار داده شده و می توانید از طریق آدرس زیر به آن دسترسی داشته باشید


در صورت بروز خطا و یا پیشنهادی در جهت بهتر شدن ارائه سرویس می توانید از طریق ایمیل یا واتس آپ با ما در تماس باشید

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/regions/{ApiKey}
معرفی فیلدهای خروجی
RegionID آی دی منطقه در بانک های هالیدی. این کد در تمام سیستم یک پارچه شده و از طریق آن می توانید پرواز ها هتل ها و هر خدمات گردشگری ارائه شده در های هالیدی را از طریق وب سرویس صدا بزنید
RegionName نام منطقه ترمینال شهر یا کشور (هنوز در سیستم های هالیدی تمامی مناطق انگلیسی ثبت نشده و به مرور انجام میشود)
FaRegionName نام فارسی منطقه
Code نام یاتای منطقه
Region.ParentRegion Region Model
Region.Type Type Model
Region.Type.TypeID ایدی نوع منطقه مشخص کننده ترمینال یا شهر بودن مقدار
Region.Type.TypeTitle نام نوع منطقه

توجه کنید مقادیر این خروجی را باید در سیستم خود نگهداری کنید و به عنوان استاتیک دیتا استفاده شود.
بروزرسانی این مناطق را می توانید یک بار در ماه انجام دهید.

api.hiholiday.ir/V4/bus/regions/{ApiKey}
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Regions": [ { "RegionID": 1, "RegionName": "آسیا", "FaRegionName": "", "Code": "AS", "Type": { "TypeID": 8, "TypeTitle": "Continent" }, "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "", "FaRegionName": "", "Code": null, "Type": null, "ParentRegion": null } }, { "RegionID": 2, "RegionName": "آمریکای شمالی", "FaRegionName": "", "Code": "NA", "Type": { "TypeID": 8, "TypeTitle": "Continent" }, "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "", "FaRegionName": "", "Code": null, "Type": null, "ParentRegion": null } }]}
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/detail/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
Code string کد رکورد اتوبوس در مرحله قبل ارائه شده 2245
معرفی فیلدهای خروجی
Result Result Model
Result.Type string نوع وضعیت شامل Error - Success
Result.Message string در صورت بروز خطا متن خطا را نمایش می دهد
Result.Code int کد خطا در حال حاظر مورد استفاده نمی باشد
Bus Bus Model مدل اتوبوس
Bus.BusID int ای دی رکورد
Bus.Code string کد شناسایی جهت رزرو
Bus.Manufacturer enum string کد تامین کننده اتوبوس PYN
Bus.Company Company Model مشخصات شرکت مسافربری
Bus.Company.CompanyID int ای دی شرکت مسافربری 1545
Bus.Company.Name string نام شرکت مسافربری گیتی پیما
Bus.Company.Logo string آدرس لوگو https://storage.
Bus.Vehicle Vehicle Model مدل وسیله نقلیه
Bus.Vehicle.VehicleID int ای دی وسیله 1383
Bus.Vehicle.Name string نام وسیله نقلیه اسکانیا 32 نفره
Bus.Vehicle.Manufacturer string کد تامین کننده Scania
Bus.DepartureDate string زمان حرکت 2019-10-14T21:15:00
Bus.ArrivalDate string زمان رسیدن به مقصد در نسخه بعد ارائه میشود
Bus.Capacity int ظرفیت موجود 15
Bus.DisplayMode string مهم نیست 0
Bus.Price string مبلغ نهائی بلیط 45000
Bus.Commission decimal مقدار تخفیف به صورت درصد 20
Bus.IsForeign Bool سفر داخلی یا خارجی false
Bus.Departure Region Model اطلاعات مبدا
Bus.Arrival Region Model اطلاعات مقصد
Bus.FinalArrival string مقصد نهائی اتوبوس یزد
Bus.OtherArrivals string منطقه های که در مسیر از آن رد میشود اردکان (یزد),میب
Bus.Description string توضیحات تامین کننده در صورت لزوم
Bus.UpdTime Datetime آخرین زمان بروزرسانی رکورد
Bus.BusDetail BusDetail Model جزئیات اتوبوس شامل ظرفیت و غیره
Bus.BusDetail.Capacity int ظرفیت کل اتوبوس
Bus.BusDetail.Floor int طبقه اتوبوس
Bus.BusDetail.Col int تعداد ستون
Bus.BusDetail.Row int تعداد ردیف
Bus.BusDetail.Space int فاصله صندلی
Bus.BusDetail.Seats List Seat Model مدل صندلی های اتوبوس
Bus.BusDetail.Status string جنسیت رزرو شده صندلی Man - Free - Woman
Bus.BusDetail.SeatNumber int شماره صندلی
Bus.BusDetail.CellNumber int جایگاه صندلی

با استفاده از مقادیری که در مدل Seats قرار دارد باید طراحی اتوبوس و صندلی ها را انجام دهید مانند شکل زیر

api.hiholiday.ir/v4/bus/detail/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "Code": 2255 }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Bus": { "BusID": 2255, "Code": "2255", "Manufacturer": "PYN", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "DepartureDate": "2019-10-14T21:15:00", "ArrivalDate": "", "Capacity": 26, "DisplayMode": 0, "Price": 46400, "Commission": 20, "IsForeign": false, "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OtherArrivals": "اردکان (یزد),میبد,نائین", "Description": "", "UpdTime": "2019-10-05T20:00:00", "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Man", "SeatNumber": 1, "CellNumber": 1 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 2, "CellNumber": 2 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 3, "CellNumber": 3 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 4, "CellNumber": 4 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 5, "CellNumber": 5 }, { "Status": "Man", "SeatNumber": 6, "CellNumber": 6 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 7, "CellNumber": 7 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 8, "CellNumber": 8 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 9, "CellNumber": 9 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 10, "CellNumber": 10 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 11, "CellNumber": 11 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 12, "CellNumber": 12 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 13, "CellNumber": 13 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 14, "CellNumber": 14 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 15, "CellNumber": 15 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 16 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 17 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 16, "CellNumber": 18 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 19 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 0, "CellNumber": 20 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 17, "CellNumber": 21 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 18, "CellNumber": 22 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 19, "CellNumber": 23 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 20, "CellNumber": 24 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 21, "CellNumber": 25 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 22, "CellNumber": 26 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 25, "CellNumber": 29 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 26, "CellNumber": 30 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 27, "CellNumber": 31 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 28, "CellNumber": 32 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 29, "CellNumber": 33 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 30, "CellNumber": 34 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 31, "CellNumber": 35 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 32, "CellNumber": 36 } ] } } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/Revalidate/{ApiKey}

نکته: برای استفاده از وب سرویس تست باید آدرس متدهای مربوط به رزرو شامل Revalidate - preReserve - Reserve را به شکل زیر تغییر دهید تا امکان تست فعال شود
مثال:
api.hiholiday.ir/v4/BusTest/Revalidate/YourApiKey
api.hiholiday.ir/v4/BusTest/Revalidate/YourApiKey

پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
Code int کد رکورد اتوبوس 354
Username string نام کاربری شما در سیستم های هالیدی
Password string رمز عبور شما در سیستم های هالیدی
Seats List int لیستی از شماره صندلی های انتخابی Seats:[23,24]
معرفی فیلدهای خروجی
Result Result Model
Result.Type string نوع وضعیت شامل Error - Success
Result.Message string در صورت بروز خطا متن خطا را نمایش می دهد
Result.Code int کد خطا در حال حاظر مورد استفاده نمی باشد
SearchHistory SearchHistory Model اطلاعاتی از جستجوی انجام شده قبلا در متد Search توضیج داده شده است
Bus Bus Model مدل اتوبوس
Bus.BusID int ای دی رکورد
Bus.Code string کد شناسایی جهت رزرو
Bus.Manufacturer enum string کد تامین کننده اتوبوس PYN
Bus.Company Company Model مشخصات شرکت مسافربری
Bus.Company.CompanyID int ای دی شرکت مسافربری 1545
Bus.Company.Name string نام شرکت مسافربری گیتی پیما
Bus.Company.Logo string آدرس لوگو https://storage.
Bus.Vehicle Vehicle Model مدل وسیله نقلیه
Bus.Vehicle.VehicleID int ای دی وسیله 1383
Bus.Vehicle.Name string نام وسیله نقلیه اسکانیا 32 نفره
Bus.Vehicle.Manufacturer string کد تامین کننده Scania
Bus.DepartureDate string زمان حرکت 2019-10-14T21:15:00
Bus.ArrivalDate string زمان رسیدن به مقصد در نسخه بعد ارائه میشود
Bus.Capacity int ظرفیت موجود 15
Bus.DisplayMode string مهم نیست 0
Bus.Price string مبلغ نهائی بلیط 45000
Bus.Commission decimal مقدار تخفیف به صورت درصد 20
Bus.IsForeign Bool سفر داخلی یا خارجی false
Bus.Departure Region Model اطلاعات مبدا
Bus.Arrival Region Model اطلاعات مقصد
Bus.FinalArrival string مقصد نهائی اتوبوس یزد
Bus.OtherArrivals string منطقه های که در مسیر از آن رد میشود اردکان (یزد),میب
Bus.Description string توضیحات تامین کننده در صورت لزوم
Bus.UpdTime Datetime آخرین زمان بروزرسانی رکورد
Bus.BusDetail BusDetail Model جزئیات اتوبوس شامل ظرفیت و غیره
Bus.BusDetail.Capacity int ظرفیت کل اتوبوس
Bus.BusDetail.Floor int طبقه اتوبوس
Bus.BusDetail.Col int تعداد ستون
Bus.BusDetail.Row int تعداد ردیف
Bus.BusDetail.Space int فاصله صندلی
Bus.BusDetail.Seats List Seat Model مدل صندلی های اتوبوس
Bus.BusDetail.Status string جنسیت رزرو شده صندلی Man - Free - Woman
Bus.BusDetail.SeatNumber int شماره صندلی
Bus.BusDetail.CellNumber int جایگاه صندلی
api.hiholiday.ir/v4/bus/Revalidate/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "Username":"iman", "Password":"leila24276", "Code":2255, "Seats":[23,24], "Manufacturer":"HiHolidayApi" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "97b11e09-ca91-4ea0-85f5-3a76cef71100", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Bus": { "BusID": 2255, "Code": "2255", "Manufacturer": "PYN", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "DepartureDate": "2019-10-14T21:15:00", "ArrivalDate": "", "Capacity": 26, "DisplayMode": 0, "Price": 46400, "Commission": 20, "IsForeign": false, "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OtherArrivals": "اردکان (یزد),میبد,نائین", "Description": "", "UpdTime": "2019-10-05T22:05:00", "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/PreReserve/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
SessionID int کد جستجو تولید شده در متد قبل
معرفی فیلدهای خروجی
Request Model Request
Request.SearchHistoryID Guid کد جستجو که در متد قبل تولید شده
Request.RequestNumber string شماره درخواست جهت استفاده در مراحل بعد
Request.CreateDate ِDateTime تاریخ ثبت
Request.CreateBy string نام کاربری
Request.Status Enum int وضعیت رزرو در انتهای این جدول توضیحات داده می شود
Request.SupplierName string نام تامین کننده
Request.TimeLimit DateTime مدت زمان نهائی کردن رزرو در متد بعد قبل از درگاه باید محاسبه کنید
Request.TotalFare decimal جمع فاکتور
Request.Manufacturer Enum int کد تامین کننده در انتهای این جدول توضیحات داده می شود
Request.RequestFares List Model RequestFare
Request.RequestFare.Type string همیشه ثابت است
Request.RequestFare.BaseFare decimal مبلغ پایه بلیط
Request.RequestFare.Commission decimal کمیسیون
Request.RequestFare.Markup decimal کارمزد رزرو
Request.RequestFare.TotalFare decimal نرخ نهائی مسافران
Request.RequestPassengers List Model RequestPassenger در متد بعد این اطلاعات پر می شود در حال حاظر لیست نشان دهنده تعداد مسافران مورد نیاز است
Member Model Member اطلاعات کاربری سرویس گیرنده مشخصات و موجودی اعتبار اکانت سرویس گیرنده را مشخص می کند
Member.Username string
Member.Balance decimal موجودی نقدی اکانت شما برای خرید
Member.Mobile string راه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
Member.Email string راه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
PassengerInput Model PassengerInput اطلاعات دریافتی از مسافران از طریق این مدل می توانید مشخص کنید تامین کننده هتل کدام اطلاعات را برای رزرو هتل نیاز دارد تا از دریافت اطلاعات اضافه از مسافران جلوگیری کنید
PassengerInput.PassengerType bool گروه سنی Adt=0,Chd=1,Inf=2,Any=3
PassengerInput.PersianName bool مشخصات فارسی
PassengerInput.EnglishName bool مشخصات انگلیسی
PassengerInput.NationalCode bool کد ملی
PassengerInput.Nationality bool ملیت
PassengerInput.Gender bool جنسیت
PassengerInput.PassportNumber bool شماره پاسپورت
PassengerInput.PassportExpiryDate bool تاریخ اعتبار پاس
PassengerInput.BirthPlace bool محل تولد
PassengerInput.DateOfBirth bool تاریخ تولد
 • Request.Status:
  وضعیت ها به شرح زیر می باشد
  Revalidate = 3, PreReserve = 4, Book = 1, PaymentGateway = 6, PaymentFail = 7, PaymentSuccess = 8, Cancelled = 12, Expired = 13, Confirmed = 14, Waitlist = 15, ReserveInProcess = 16
  در صورتی که وضعیت بر روی Book باشد به این معنی است که اتاق تایید شده و در انتظار پرداخت است و شما می توانید بعد از پرداخت مسافر متد Reserve را صدا بزنید
 • متد Book قبل از درگاه بانک می باشد و RequestFare های ارائه شده در این متد قیمت نهایی رزرو می باشد.
 • Request.Manufacturer:
  Test = 0, Payaneh = 23
api.hiholiday.ir/V4/bus/PreReserve/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "SessionID":"a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "username", "Balance": 127100, "Mobile": "09353303023", "Email": "info@hiholiday.ir" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "iman", "Status": "PreReserve", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570348332895)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": null, "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 3, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" }, { "PassengerType": 3, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": [ { "PassengerType": 0, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false }, { "PassengerType": 1, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": true, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false }, { "PassengerType": 2, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false }, { "PassengerType": 3, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": true, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/Book/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
RequestNumber string شماره درخواست که در متد قبل تولید شده 96738788528
RequestPassengers List [RequestPassenger] لیست از مشخصات مسافران مطابق با مدل RequestPassenger
RequestPassenger.FirstName string نام انگلیسی
RequestPassenger.LastName string نام خانوادگی انگلیسی
RequestPassenger.PersianFirstName string نام
RequestPassenger.PersianLastName string نام خانوادگی
RequestPassenger.Gender Enum Male
Female
RequestPassenger.DateOfBirth DateTime تاریخ تولد میلادی فقط وارد شود نمونه 1983-01-01
RequestPassenger.PassengerType Enum int گروه سنی
RequestPassenger.NationalCode string کد ملی 1630028304
RequestPassenger.PassportNumber string شماره پاسپورت L36951847
RequestPassenger.BirthPlace string محل تولد Tehran
RequestPassenger.Nationality string Tehran
RequestPassenger.PhoneNumber string Tehran
RequestPassenger.Email string Tehran
نکته: در متد قبل فیلد PassengerInput اطلاعات مورد نیاز مسافران جهت رزرو را در اختیار شما قرار می دهد لذا نیاز نیست تمامی مشخصات مسافران را ارسال نماید
معرفی فیلدهای خروجی

در متد قبل تمامی مقادیر توضیح داده شده و در اینجا فقط مقادیر مهم دوباره توضیح داده میشود
این متد در واقع متد فاکتور می باشد و ررو را برای شما قفل می کند تا مسافر را به درگاه بانک هدایت کنید

Request.TimeLimit DateTime مدت زمان نهائی کردن رزرو
Request.TotalFare decimal جمع فاکتور قیمت نهائی رزرو شما
Request.RequestPassengers List Model RequestPassenger اطلاعات مسافران را بررسی کنید
 • Request.Status:
  وضعیت ها به شرح زیر می باشد
  Revalidate = 3, PreReserve = 4, Book = 1, PaymentGateway = 6, PaymentFail = 7, PaymentSuccess = 8, Cancelled = 12, Expired = 13, Confirmed = 14, Waitlist = 15, ReserveInProcess = 16
  در صورتی که وضعیت WaitList باشد به این معنی است که نیاز به تایید توسط اپراتور دارد
  در صورتی که وضعیت بر روی Book باشد به این معنی است که اتاق تایید شده و در انتظار پرداخت است و شما می توانید بعد از پرداخت مسافر متد Reserve را صدا بزنید
 • متد Book قبل از درگاه بانک می باشد و RequestFare های ارائه شده در این متد قیمت نهایی رزرو می باشد.
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Success متد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Error خطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=RequestNumberIsEmpty شماره درخواست را وارد نکرده اید
Message=RequestPassengersIsEmpty مشخصات مسافران وارد نکرده اید
Message=RequestNotFound شماره درخواست یافت نشد
Message=RequestNumberTerminated وضعیت درخواست جاری برای این متد نمی باشد
Message=AccessDenied دسترسی شما به این متد وجود ندارد
Message=LowBalance موجودی اکانت شما کمتر از رزرو میباشد
Message=HttpError قطعی سرور یا تامین کننده
Message=ServerError خطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
api.hiholiday.ir/V4/bus/Book/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "RequestNumber": "13532209106", "RequestPassengers": [ { "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "Gender": "Male", "PhoneNumber": 09353303023, "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "Gender": "Female" } ] }
مقادیر خروجی
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "iman", "Balance": 127100, "Mobile": "09363304318", "Email": "processor.p1@gmail.com" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "iman", "Status": "Book", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570350695000)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": null, "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "9353303023", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "PassengerType": 0, "Gender": 1, "NationalCode": "", "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v4/bus/Reserve/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع مثال
RequestNumber string 96738788528
معرفی فیلدهای خروجی

در متد قبل تمامی مقادیر توضیح داده شده و در اینجا فقط مقادیر مهم دوباره توضیح داده میشود
این متد متد نهائی رزرو می باشد و بعد از موفقیت در اجرای متد شماره بلیط و شماره رفرنس به شما برگشت داده میشود

Request.RequestBus.CompanyPnr string شماره رفرنس
Request.RequestPassengers.Ticketnumber string شماره بلیط مسافران که تقریبا برای همگی آنها یک شماره بلیط صادر میشود
api.hiholiday.ir/V4/bus/Reserve/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "RequestNumber": "13532209106" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "****", "Balance": 127100, "Mobile": "09363304325", "Email": "mail@gmail.com" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "***", "Status": "Book", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570350695000)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": "54128756", "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "9353303023", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "PassengerType": 0, "Gender": 1, "NationalCode": "", "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/Requests/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
CreateBy string نام کاربری شما در سیستم های هالیدی که دارای دسترسی وب سرویس اتوبوس میباشد
PageSize int تعداد رکورد قابل نمایش در هر صفحه
PageNumber int شماره صفحه
معرفی فیلدهای خروجی
Requests List [Request] لیستی از مدل درخواست ها تمامی درخواست ها برگشت داده می شود شامل آنهایی که رزرو قطعی شده و یا ناموفق بوده اند
Request.SearchHistoryID Guid کد جستجو کد یکتا توسط سیستم تولید میشود که سوابق جستجو را نگه داری می کند و در مرحله PreReserve تولید شده
Request.RequestNumber string شماره درخواست
Request.CreateDate DateTime تاریخ و زمان ثبت درخواست
Request.CreateBy string نام کاربری درخواست کننده
Request.Status Enum int وضعیت رزرو Search = 10,
SearchResult = 2,
Revalidate = 3,
PreReserve = 4,
Book = 1,
PaymentGateway = 6,
PaymentFail = 7,
PaymentSuccess = 8,
TicketInProcess = 9,
Ticketed = 5,
TicketedChanged = 11,
Cancelled = 12,
Expired = 13,
Confirmed = 14,
Waitlist = 15,
ReserveInProcess = 16
Request.SupplierName string نام تامین کننده
Request.TotalFare decimal قیمت تمام شده کل رزرو
Request.Manufacturer Enum int تامین کننده
Request.RequestFares List[RequestFare] لیست نرخ ها در این متد خالی می باشد و زمانی که متد Detail را صدا بزنید جزئیات آن پر می شود
Request.RequestBus Model RequestBus مدل مشخصات اتوبوس
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Success متد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Error خطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=ServerError خطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
Message=NoData لیست درخواست ها خالی می باشد
Message=UsernameIsEmpty نام کاربری را وارد نمایید
api.hiholiday.ir/V4/Bus/Requests/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "CreateBy": "YourUsername", "PageSize": 10, "PageNumber": 1 }
مقادیر خروجی Response

خروجی آن مدل Request است

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/RequestDetail/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
RequestNumber string 96738788528
CreateBy string نام کاربری

به این نکته توجه کنید که زمانی ممکن است در هنگام رزرو نهائی ارتباط سرور ها قطع شود و به شما پاسخی ندهد در این زمان باید این متد را صدا بزنید تا وضعیت رزرو خود را ببینید شاید رزرو شما قطعی شده باشد و از طریق این متد متوجه می شود وضعیت رزرو شما چیست.

معرفی فیلدهای خروجی

در متد های قبل توضیح داده شده

خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Success متد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Error خطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=ServerError خطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
Message=RequestNumberIsEmpty شماره درخواست را وارد نکرده اید
Message=RequestNotFound شماره درخواست یافت نشد
api.hiholiday.ir/V4/bus/requestdetail/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "CreateBy": "username", "RequestNumber": "17327570528" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "DepartureDate": "2019-10-14", "PersianDepartureDate": "1398-07-22", "SearchType": "Bus" }, "Member": { "Username": "iman", "Balance": 127100, "Mobile": "09363304318", "Email": "processor.p1@gmail.com" }, "Request": { "SearchHistoryID": "a7395848-a519-4a5c-9bda-09c1b8572567", "RequestNumber": "13532209106", "CreateDate": "/Date(1570348332000)/", "CreateBy": "iman", "Status": "Book", "SupplierName": "پایانه", "TimeLimit": "/Date(1570350695000)/", "TotalFare": 92800, "Manufacturer": "Payaneh", "RequestBus": { "Code": "2255", "Company": { "CompanyID": 1014, "Name": "تک سفر ایرانیان", "Logo": "https://storage.hiholiday.ir/File/AirlineLogo/1014.jpg" }, "Vehicle": { "VehicleID": 1383, "Name": "اسکانیا 32 نفره", "Manufacturer": "Scania" }, "BusType": null, "CompanyPnr": "54128756", "DepartureDate": "10/14/2019 9:15:00 PM", "Departure": { "RegionID": 1189, "RegionName": "پایانه غرب تهران", "FaRegionName": "پايانه غرب تهران", "RegionType": null, "Code": "", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "تهران", "FaRegionName": "تهران", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "Arrival": { "RegionID": 80, "RegionName": "یزد", "FaRegionName": null, "RegionType": null, "Code": "AZD", "ParentRegion": { "RegionID": 0, "RegionName": "یزد (استان)", "FaRegionName": "يزد (استان)", "RegionType": null, "Code": null, "ParentRegion": null } }, "FinalArrival": "یزد", "OthersArrival": null, "BusDetail": { "Capacity": 32, "Floor": 1, "Col": 3, "Row": 12, "Space": 2, "Seats": [ { "Status": "Free", "SeatNumber": 23, "CellNumber": 27 }, { "Status": "Free", "SeatNumber": 24, "CellNumber": 28 } ] } }, "RequestFares": [ { "PassengerCount": 2, "Type": "Sale", "BaseFare": 46400, "Commission": 0, "Markup": 0, "TotalFare": 92800 } ], "RequestPassengers": [ { "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "Nikan", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "9353303023", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "PassengerType": 0, "Gender": 1, "NationalCode": "", "FirstName": "leila", "LastName": "Mahmodi", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "TicketNumber": "546657874", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ] }, "PassengerInput": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/CancelInfo/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
RequestNumber string 96738788528

خروجی این متد شامل درصد جریمه مبلغ قابل برگشت می باشد که در قالب یک مدل برگشت داده میشود

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/bus/Cancel/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
RequestNumber string 96738788528

خروجی این متد رزرو شما را کنسل کرده و در سیستم ثبت می کند درضد جریمه و مبلغ برگشتی به اعتبار شما برگشت داده میشود

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/member/balance/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
Username string نام کاربری شما در های هالیدی دارای دسترسی وب سرویس اتوبوس
Password string رمز عبور شما در های هالیدی دارای دسترسی وب سرویس اتوبوس
معرفی فیلدهای خروجی
Balance decimal موجودی اعتبار فعلی

نرم افزار فروش بلیط اتوبوس

پنل نمایندگی امکانی دیگر است تا علاوه بر لیست پرواز های چارتر , یک وب سایت کامل را در اختیار داشته باشید.
برای کسب اطلاع از پنل های نمایندگی چارتر می توانید به این صفحه مراجعه فرمائید.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info