آگـهی های فعال 1426 حذف فیلتر
جـستجـو

نـوع تخصص

فاطمه ترکزبان
دیروز

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
معماریان
۴ روز پیش

اجاره بند ب به صورت غیر حضوری

معماریان

سابقه: نزدیک به 3 سال

ترجیح میدهم به جای حقوق برایم بیمه تامین اجتماعی رد شود

 • شهر:
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: نزدیک به 3 سال
 • سن: 40 تا 30
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09367483717
 • ایمیل: s.meamarian@gmail.com
فاطمه ترکزبان
۵ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
نظامی
۷ روز پیش

اجاره غیر حضوری بند ب

نظامی

سابقه: اهمیت ندارد

مدرک مدیر فنی بند ب بصورت غیر حضوری اجاره داده میشود.

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09390323675
فاطمه ترکزبان
۱۱ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
خانم یوسفی
۱۳ روز پیش

مدیرفنی بند ب غیر حضوری

خانم یوسفی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09127397571
فاطمه ترکزبان
۱۳ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
فاطمه ترکزبان
۱۵ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
فاطمه ترکزبان
۲۰ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
خانوم
۲۰ روز پیش

مدیر فنی بند ب و الف غیر حضوری

خانوم

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09354552672
فارسیجانی
۲۴ روز پیش

مدیر فنی بند ب غیر حضوری

فارسیجانی

 • تهران نارمک
 • 09107781126
 • حقوق: رنج 3 تا 5
سابقه: نزدیک به 3 سال

دارای مدرک مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی و سابقه کانتر خارجی مدرک مدیریت فنی بند ب از موسسه آوای جلب سیاحان

 • شهر: تهران
 • موقعیت: نارمک
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: نزدیک به 3 سال
 • سن: 40 تا 30
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09107781126
مصطفی رستمی
۱۴۰۳/۲/۶

مدیر فنی بند الف. غیر حضوری

مصطفی رستمی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: ساری
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09367782596
فاطمه ترکزبان
۱۴۰۳/۲/۵

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
فاطمه ترکزبان
۱۴۰۳/۲/۱

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

 • تهران پونک
 • 09126408927
 • حقوق: پایه وزارت
سابقه: بیش از 10 سال

مسلط به سیستم های رزرواسیون فروش بلیت بند الفودارای تمامی مدارک فروش بلیت بند الف و دارا بودن مدرک مدیر فنی بند الف

 • شهر: تهران
 • موقعیت: پونک
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09126408927
 • ایمیل: TORKZABANSHIMA8@GMAIL.COM
بهاره پایکاری
۱۴۰۳/۱/۲۱

مدیر فنی بند ب غیر حضوری

بهاره پایکاری

سابقه: بیش از 6 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09191226396
کُرد
۱۴۰۳/۱/۲۱

بند الف غیر حضوری

کُرد

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126957868
نیلوفر حسنی
۱۴۰۳/۱/۲۰

بند ب (غیر حضوری)

نیلوفر حسنی

سابقه: بیش از 6 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09357577654
 • ایمیل: niloufarhassani@gmail.com
فاطمه ترکزبان
۱۴۰۳/۱/۱۴

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

دارای مدارک: مقدماتی و متوسطه و پیشرفته ی فروش بلیت و مدرک ETICKET و مدرک آمادئوس و مدرک مدیر فنی بند الف ( از ایران ایر و آمادئوس ایران و سازمان هواپیمایی کشوری ) تسلط به تمامی سیستمهای رزرواسیون فروش بلیت بند الف.

 • شهر: تهران
 • موقعیت: پونک
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
 • ایمیل: TORKZABANSHIMA8@GMAIL.COM
خانم یوسفی
۱۴۰۳/۱/۱۳

مدیرفنی بندب غیر حضوری

خانم یوسفی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر:
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09۱۲۷۳۹۷۵۷۱
سیما نجفی
۱۴۰۳/۱/۸

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

سیما نجفی

سابقه: اهمیت ندارد

مدیر فنی بند الف غیر حضوری بدون مدیر عاملی

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: پاره وقت
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09190213820
 • ایمیل: simanajafipour@gmail.com
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info