آگـهی های فعال 1306 حذف فیلتر
جـستجـو

نـوع تخصص

سمیه خیری
دیروز

بندب غیر حضوری

سمیه خیری

 • تهران منطقه شرق
 • 09362942892
 • حقوق: پایه وزارت
سابقه: بیش از 6 سال

تور داخلی. سیستمی بلیط

 • شهر: تهران
 • موقعیت: منطقه شرق
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: نیمه وقت
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09362942892
 • ایمیل: Skheiri6578@yahoo.com
فرزانه طالشی
۲ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فرزانه طالشی

سابقه: حدود 5 سال

دارای کلیه مدارک مرتبط

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: -
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09128111788
مصطفوی
۲ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

مصطفوی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09377605589
پروین بلوطی
۳ روز پیش

بند الف غیر حضوری

پروین بلوطی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: دزفول
 • موقعیت: ۱
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 0901 637 0240
محبی
۵ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
مصطفوی
۱۱ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

مصطفوی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
موسایی
۱۳ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

موسایی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
شیلا صداقت
۲۳ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

شیلا صداقت

 • تهران سهروردی
 • 09127192691
 • حقوق: توافقی
سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: سهروردی
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: Shilasedaghat
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09127192691
محبی
۱۴۰۲/۸/۱۴

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
مهدوی
۱۴۰۲/۸/۱۲

مدیر فنی بند ب غیر حضوری

مهدوی

سابقه: نزدیک به 3 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: شرق
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: نزدیک به 3 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 1 تا 3
 • تلفن: 09123965676
 • ایمیل: Mahdavi.shohreh@yahoo.com
محبی
۱۴۰۲/۸/۱۲

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
خانم جمالی
۱۴۰۲/۸/۱۰

بند ب غیر حضوری

خانم جمالی

سابقه: بیش از 10 سال

مدیر فنی بند ب با سابقه ده سال ب بالا اجاره داده میشود مبلغ پیشنهادی سه میلیون

 • شهر: تهران
 • موقعیت: .
 • ساعت کار: .
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09215796413
فهیمه غفاری
۱۴۰۲/۷/۲۹

غیر حضوری الف

فهیمه غفاری

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09364934267
غفاری
۱۴۰۲/۶/۱۸

مدیر فنی غیر حضوری

غفاری

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09364934267
موسایی
۱۴۰۲/۵/۲۱

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

موسایی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
محبی
۱۴۰۲/۵/۱۵

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: بیش از 6 سال

این آگهی مدرک مدیر فنی بند الف غیر حضوری بنده جهت اجاره به شرکت های هواپیمایی می باشد دارای پرونده در سازمان هستم.

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
تهرانی
۱۴۰۲/۵/۱۴

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: بیش از 6 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
مریم محمدی
۱۴۰۲/۵/۱۴

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

مریم محمدی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09129489026
مصطفوی
۱۴۰۲/۵/۸

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

مصطفوی

سابقه: بیش از 6 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
تهرانی
۱۴۰۲/۵/۷

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info