آگـهی های فعال 1043 حذف فیلتر
جـستجـو

نـوع تخصص

در صورتی که نیروی مورد نظر خود را استخدام کرده اید وارد پروفایل شوید و در بخش مدیریت آگهی ها آگهی مربوطه را حذف نمایید.

اگر مشکلی در نمایش آگهی خود دارید می توانید از طریق تماس با ما Office@HiHoliday.ir پیگیری های لازم را انجام دهید.

آگهی های این بخش مختص به کار در صنعت توریسم می باشد و از پذیرفتن آگهی های غیر مرتبط معذوریم.

جهت حذف آگهی کد آن را به شماره 09363304318 ارسال نمایید

فرناز حامدی
۷ روز پیش

بند ب غیر حضوری

فرناز حامدی

سابقه: اهمیت ندارد

لیسانس مدیریت جهانگردی دارای مدرک بند الف دارای مدرک قطار

 • شهر: تبریز
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 1 تا 3
 • تلفن: 09149486506
ارکیده نویدی
۷ روز پیش

مدیر فنی بند الف به صورت غیر حضوری

ارکیده نویدی

سابقه: 10 سال

اجاره مدرک مدیر فنی بند الف به صورت غیر حضوری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09916304581
آریا
۱۳ روز پیش

مدیر فنی بند ب (غیر حضوری)

آریا

سابقه: حدود 5 سال

دارای مدرک مدیر فنی بند ب با سابقه بیمه ای

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09123450069
فرناز حامدی
۱۶ روز پیش

بند ب غیر حضوری

فرناز حامدی

سابقه: اهمیت ندارد

دارای مدرک مدیریت جهانگردی دارای مدارک مربوط به مدیر فنی بند الف

 • شهر: تبریز
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 1 تا 3
 • تلفن: 09149486506
محبی
۲۲ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: تا 1 تومان
 • تلفن: 09377605589
میترا
۲۴ روز پیش

مدرک غیر حضوری مدیر فنی بندالف

میترا

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09144798663
تهرانی
۱۴۰۱/۸/۹

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
مرجان عارفی
۱۴۰۱/۸/۸

مدیر فنی بند ب غیر حضوری

مرجان عارفی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09123458327
مصطفوی
۱۴۰۱/۸/۱

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

مصطفوی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
قاسملو
۱۴۰۱/۷/۳۰

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

قاسملو

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09373160271
محبی
۱۴۰۱/۷/۳۰

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
الهام یوسفی
۱۴۰۱/۷/۲۹

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

الهام یوسفی

سابقه: اهمیت ندارد

مدارک جهت مدیر فنی الع

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09906698966
محمدی
۱۴۰۱/۷/۲۵

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محمدی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
حسین ابوسعیدی
۱۴۰۱/۷/۲۴

مدیر فنی الف غیر حضوری

حسین ابوسعیدی

سابقه: بیش از 6 سال

مدیر فنی بند الف. دارای مدرک فروش قطار . مدیر فنی آژانس هوایی

 • شهر:
 • موقعیت: کرمان
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09133413639
تهرانی
۱۴۰۱/۷/۱۹

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
تهرانی
۱۴۰۱/۷/۱۶

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
تهرانی
۱۴۰۱/۶/۲۷

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
مرجان
۱۴۰۱/۶/۲۵

غیر حضوری

مرجان

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09123458327
 • ایمیل: Marjan_arefi@yahoo.com
طیبه
۱۴۰۱/۶/۲۴

غیر حضوری

طیبه

 • تهران شرق
 • 09123458327
 • حقوق: پایه وزارت
سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: شرق
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09123458327
 • ایمیل: Marjan_arefi@yahoo.com
هادیان
۱۴۰۱/۶/۱۹

مدیر فنی بند ب غیر حضوری

هادیان

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09198416570
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info