آگـهی های فعال 1427 حذف فیلتر
جـستجـو

نـوع تخصص

مریم احمدی
۲ روز پیش

بند الف وب

مریم احمدی

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: اصفهان
 • موقعیت: اصفهان
 • ساعت کار: غیرحضوری
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09132865314
 • ایمیل: Alizivari1369،@gmail.com
علینقی
۲ روز پیش

اجاره مدرک مدیر فنی بند ب به صورت غیرحضوری

علینقی

 • تهران شهران
 • 09133254868
 • حقوق: توافقی
سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: شهران
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09133254868
فاطمه ترکزبان
۳ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
خانم حیدریان
۴ روز پیش

اجاره مدرک مدیرفنی بند الف

خانم حیدریان

سابقه: اهمیت ندارد

اجاره مدرک مدیرفنی بند الف غیر حضوری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 1 تا 3
 • تلفن: 09190094366
خانم حیدریان
۴ روز پیش

اجاره مدرک مدیرفنی بند ب غ.ح

خانم حیدریان

سابقه: اهمیت ندارد

اجاره مدرک مدیرفنی بند ب غ.ح از 1 خرداد مدرکم آزاده غیر حضوری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 1 تا 3
 • تلفن: 09190094366
معماریان
۶ روز پیش

اجاره بند ب به صورت غیر حضوری

معماریان

سابقه: نزدیک به 3 سال

ترجیح میدهم به جای حقوق برایم بیمه تامین اجتماعی رد شود

 • شهر:
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: نزدیک به 3 سال
 • سن: 40 تا 30
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09367483717
 • ایمیل: s.meamarian@gmail.com
فاطمه ترکزبان
۷ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
نیلوفر راستگو
۸ روز پیش

کارشناد ارشد فروش و بازاریابی

نیلوفر راستگو

سابقه: اهمیت ندارد

آژانس ها و همکاران گرامی جهت چارتر یا بلیط تک هواپیما داخلی و خارجی در مسیرهایی که تکمیل ظرفیت هست اعلام همکاری می کنم.

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09192380557
نظامی
۱۰ روز پیش

اجاره غیر حضوری بند ب

نظامی

سابقه: اهمیت ندارد

مدرک مدیر فنی بند ب بصورت غیر حضوری اجاره داده میشود.

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09390323675
فاطمه ترکزبان
۱۳ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
بی باک
۱۵ روز پیش

مدیر فنی بند الف و ب

بی باک

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09354891195
خانم یوسفی
۱۵ روز پیش

مدیرفنی بند ب غیر حضوری

خانم یوسفی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09127397571
فاطمه ترکزبان
۱۵ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
مهرناز میمنت
۱۷ روز پیش

مدرک مدیر فنی بند الف

مهرناز میمنت

 • تهران غرب
 • 09123154195
 • حقوق: پایه وزارت
سابقه: بیش از 10 سال

مدرک مدیر فنی بند الف غیر حضوری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09123154195
زارعی
۱۷ روز پیش

مدیر فنی

زارعی

سابقه: حدود 5 سال

نیازمند اجاره مدرک مدیر فنی بند ب برای شرکت در شرف تاسیس در شیراز

 • شهر: شیراز
 • موقعیت: 7
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09172432195
 • ایمیل: hxx654@gmail.com
فاطمه ترکزبان
۱۷ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
زهره زحمتکش
۲۱ روز پیش

مدیرفنی بند ب غیرحضوری

زهره زحمتکش

 • تهران غرب
 • 09102323213
 • حقوق: پایه وزارت
سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09102323213
فاطمه ترکزبان
۲۲ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فاطمه ترکزبان

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126408927
خانوم
۲۲ روز پیش

مدیر فنی بند ب و الف غیر حضوری

خانوم

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09354552672
خانم زهره
۲۴ روز پیش

مدیر فنی بند الف

خانم زهره

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: مشهد
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09382240724
 • ایمیل: zz_400@yahoo.com
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info