آگـهی های فعال 1307 حذف فیلتر
جـستجـو

نـوع تخصص

تهرانی
۱ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

تهرانی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
م.تربتی
۱ روز پیش

اجاره مدرک مدیر فنی الف

م.تربتی

سابقه: بیش از 10 سال

سلام، مدرک مدیر فنی بند الف را به دفاتر معتبر تهران اجاره میدهم. حقوق توافقی

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09126939183
حسین مهری فرد
۲ روز پیش

مدیر فنی بند ب غیرحضوری

حسین مهری فرد

 • تهران شمال،غرب، مرکز
 • 09371214937
 • حقوق: توافقی
سابقه: نزدیک به 3 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: شمال،غرب، مرکز
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: نزدیک به 3 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09371214937
سمیه خیری
۲ روز پیش

بندب غیر حضوری

سمیه خیری

 • تهران منطقه شرق
 • 09362942892
 • حقوق: پایه وزارت
سابقه: بیش از 6 سال

تور داخلی. سیستمی بلیط

 • شهر: تهران
 • موقعیت: منطقه شرق
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: نیمه وقت
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09362942892
 • ایمیل: Skheiri6578@yahoo.com
محمد پارسایی
۳ روز پیش

بند ب

محمد پارسایی

 • تهران کل تهران
 • 09012542917
 • حقوق: توافقی
سابقه: بیش از 6 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: کل تهران
 • ساعت کار: توافقی
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09012542917
 • ایمیل: Siyamak_selma@yahoo.com
فرزانه طالشی
۴ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

فرزانه طالشی

سابقه: حدود 5 سال

دارای کلیه مدارک مرتبط

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: -
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09128111788
مصطفوی
۴ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

مصطفوی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09377605589
پروین بلوطی
۴ روز پیش

بند الف غیر حضوری

پروین بلوطی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: دزفول
 • موقعیت: ۱
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 0901 637 0240
علیرضایی
۵ روز پیش

مدیر تور و مدیر فنی

علیرضایی

سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09101861586
م د
۵ روز پیش

مدیرفنی بند الف

م د

 • تهران هروی
 • 09198069271
 • حقوق: رنج 3 تا 5
سابقه: بیش از 10 سال

مدیرفنی بند الف بصورت غیر حضوری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: هروی
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: رنج 3 تا 5
 • تلفن: 09198069271
 • ایمیل: Delarampvz@yahoo.com
نیلوفر راستگو
۶ روز پیش

مشاور راه اندازی آژانس مسافرتی و کسب و کارگردشگری

نیلوفر راستگو

سابقه: بیش از 6 سال

سابقه کار در شرکت علی بابا ، سفرمارکت و مشاوره به آژانس های مسافرتی

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: توافقی
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09192380557
 • ایمیل: niloofar.rastgoooo@gmail.com
محبی
۷ روز پیش

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

محبی

سابقه: حدود 5 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: حدود 5 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09377605589
مسلم
۷ روز پیش

اجاره مدیرفنی بند ب

مسلم

 • تهران مهم نیست
 • 09128877818
 • حقوق: توافقی
سابقه: بیش از 6 سال

اجاره می دهم

 • شهر: تهران
 • موقعیت: مهم نیست
 • ساعت کار: دورکار
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09128877818
رقیه
۷ روز پیش

بند ب

رقیه

سابقه: بیش از 10 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: غرب
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: @hendostan24
 • حقوق: رنج 1 تا 3
 • تلفن: 09190836650
 • ایمیل: Kiatravel2@gmail.com
عبدی
۷ روز پیش

بند الف

عبدی

سابقه: اهمیت ندارد

مدیر فنی بند الف غیر حضوری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09369090826
م عسکری
۸ روز پیش

مدرک مدیر فنی بند الف و ب

م عسکری

سابقه: بیش از 6 سال

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 6 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09931357505
منصور یوسفی
۸ روز پیش

مدیر فنی بند ب

منصور یوسفی

 • تهران کل تهران
 • 09012542917
 • حقوق: توافقی
سابقه: 10 سال

مدیر فنی بند ب نوع کار و ساعت آن قابل مذاکره

 • شهر: تهران
 • موقعیت: کل تهران
 • ساعت کار: توافقی
 • سابقه: 10 سال
 • سن: 45 به بالا
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09012542917
ف کرمی
۹ روز پیش

مدیرفنی الف وب

ف کرمی

سابقه: بیش از 10 سال

دارای مدرک کارشناسی زبان انگلیسی -دارای مدارک هواپیمایی و گردشگری -دارای پرونده مدیرفنی در سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان گردشگری

 • شهر: تهران
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: اهمیت ندارد
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 09186734026
دنیا فرهادی
۱۰ روز پیش

اجارە مدیرفنی بند الف

دنیا فرهادی

 • تهران منطقه غرب
 • 0933035583
 • حقوق: توافقی
سابقه: اهمیت ندارد

 • شهر: تهران
 • موقعیت: منطقه غرب
 • ساعت کار: ---
 • سابقه: اهمیت ندارد
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: دورکاری
 • اینستاگرام: Farhady_D
 • حقوق: توافقی
 • تلفن: 0933035583
 • ایمیل: donyafarhadi5583@gmail.com
اسدپور
۱۰ روز پیش

بند ب

اسدپور

سابقه: بیش از 10 سال

بصورت غیرحضوری

 • شهر: شیراز
 • موقعیت: ---
 • ساعت کار: غیر حضوری
 • سابقه: بیش از 10 سال
 • سن: تا 30 سال
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: قابل مذاکره
 • اینستاگرام: ---
 • حقوق: پایه وزارت
 • تلفن: 09173093478
 • ایمیل: parna.gasht@gmail.com
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info