پل معلق پیرتقی تجربه هیجان در بلندترین پل ایران

پل معلق پیرتقی در نزدیکی خلخال در جنوب استان اردبیل قرار دارد و به عنوان بلندترین پل ایران شناخته می شود.

پل معلق پیرتقی در نزدیکی هشتجین اردبیل و در منطقه مرسوم به دربند مشکول قرار گرفته است.
عبور از روی دره های عمیق هشتجین خلخال بر روی پلی معلق که کف چوبی آن تنها با طناب های ضخیم بهم متصل شده هیجانی وصف نشدنی را به بازدیدکنندگان و گردشگران هدیه می کند که نمای دره و کوه ها از یک سو و لرزش های پل از سوی دیگر بر این هیجان می افزاید.

پل معلق پیرتقی خلخال

پل پیرتقی در نزدیکی روستایی به همین نام و بر روی محل اتصال دو رود قزل اوزن و گیوی چایی ساخته شده است. روستای پیرتقی پیش تر محل سکونت تیم های تحقیقاتی بوده و هم اکنون تنها یک خانوار در آن زندگی می کنند.
این پل حدود 70 متر طول، 1 متر عرض و 60 متر ارتفاع دارد.

پل معلق پیرتقی اردبیل

راحت ترین راه رسیدن به پل پیرتقی این است که در مسیر خلخال به سمت سه راه سرچم، پس از عبور شهر گیوی و سه راه فیروزآباد، بین تونل 9 و 10 - در کل 12 تونل وجود دارد - سمت راست جاده وارد جاده خاکی کنار قهوه خانه شوید که حدود 1 کیلومتر تا ورودی پل پیرتقی فاصله دارد و تنها یک سوم مسیر را می توانید با ماشین طی کنید و بقیه مسیر را بهتر است پیاده بروید.