شماره تلفن و آدرس شرکت های اتوبوسرانی

پایانه های مسافربری بین شهری نقش مهمی در صنعت گردشگری و سیستم حمل و نقل در کشور ایفا میکنند. در اینجا لیست کاملی از اسم ها و شماره تلفن های شرکت های اتوبوسرانی ،از اتوبوس های ایران پیما که یکی از قدیمی ترین شرکت های حمل و نقل است تا اتوبوس های مدرن رویال سفر ،برای شما گردآوری شده است.

 • تعداد بازدید: 267317
 • ارسال در تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
 • بروزرسانی: ۷ بهمن ۱۴۰۲
 • میانگین مطالعه: 20 دقیقه

محل تبلیغات شما

 • تبلیغات بنری گردشگری و اصناف مرتبط با آن
 • این جایگاه مناسب شماست اگر به فروش بیشتر فکر می کنید
شماره تلفن و آدرس شرکت های اتوبوسرانی

شماره تلفن تعاونی ها و شرکت های اتوبوسرانی بین شهری

آذربایجان شرقی
آذرشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) آذرشهر04134221138
اهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما پارسیان اهر (تعاونی 9)04144223119
پایانه (ترمینال) اهر04132226627
تبریز
شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز04134791316
ترابر بی تا تبریز (تعاونی 15)04134791441
گیلان تبار تبریز (تعاونی 11)04134791122
میهن نور آریا تبریز (تعاونی 4)04134792131
کجاوه تبریز04134790707
ساربان تبریز04134795255
ایمن سفر ایرانیان تبریز (تعاونی 6)04134791694
گیتی نورد تبریز (تعاونی 12)04134793324
سپهر آسیا تبریز04134792299
پیک صبا تبریز (تعاونی 17)04134793188
خوش راه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد تبریز (تعاونی 5)04134797939
راه پیما پارسیان تبریز (تعاونی 9)04134794838
ایران پیمان تبریز04134798999
جهانگشت مهر تبریز (تعاونی 16)04134797738
آسیا سفر تبریز (تعاونی 13)04134793934
عدل غرب تبریز (تعاونی 7)04134791911
لوان نور تبریز (تعاونی 8)04134761114
گیتی پیما تبریز (نوبنیاد سابق)04134796696
میهن پرستو تبریز04134797080
پارسیان تبریز (تعاونی 14)04134783888
ماهان سفر تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی تبریز04134764950
همسفر چابکسواران تبریز04134768087
پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز04134796091
جلفا
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر جلفا04142022383
پایانه (ترمینال) جلفا04142022383
سراب
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر سراب04143226001
پیک صبا آذر سراب (تعاونی 17)04143225200
میهن نور آریا سراب (تعاونی 4)04143225400
آسان سفر مهر سراب04143225300
پایانه (ترمینال) سراب04132224688
شبستر
شرکت مسافربریتلفن تماس
عصر ایران شبستر04142423234
پایانه (ترمینال) شبستر04142423234
مراغه
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) مراغه04132270706
مرند
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا مرند (تعاونی 4 _ شریفی)04142239888
ایران پیما مرند (تعاونی 1 _ اکبری)04142239333
ترابر بی تا مرند (تعاونی 15 _ اکبری)04142242424
پایانه (ترمینال) مرند04132223020
میانه
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک میانه09102031206
پایانه (ترمینال) میانه09102031206
هشترود
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا هشترود (تعاونی 15 _ موسوی)04152622235
آسیا سفر هشترود (تعاونی 13)04152627077
پایانه (ترمینال) هشترود04152627077
آذربایجان غربی
ارومیه
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر ارومیه04432332631
ترابر بی تا ارومیه (تعاونی 15)04432362040
گیتی پیما ارومیه04432331333
میهن نور آریا ارومیه (تعاونی 4)04432331735
تک سفر ایرانیان ارومیه04432334848
اطمینان ارومیه04432331797
عدل ارومیه (تعاونی 7)04432331333
ایران پیما ارومیه (تعاونی 1)04432331248 - 04432222954
لوان نور ارومیه (تعاونی 8)04432332853
رویال سفر ایرانیان ارومیه04432343883
همسفر تندر ارومیه04432365401
همسفر ارومیه04432332223
ایمن سفر ایرانیان ارومیه (تعاونی 6)04432331888
پایانه (ترمینال) ارومیه04432358318
اشنویه
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) اشنویه04444631927
بوکان
شرکت مسافربریتلفن تماس
سعادت بوکان (تعاونی 7)04446232911
گیتی پیما بوکان04446270077
ایران پیما بوکان (تعاونی 1)04446285777
پایانه (ترمینال) بوکان04436285777
پیرانشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) پیرانشهر04444222620
تکاب
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا تکاب (تعاونی 15)04445532740
پایانه (ترمینال) تکاب04445532740
خوی
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیمان خوی (خوی پیمان)04436250780-1
گیتی پیما خوی (سلامت سفر آذربایجان)04436250921
عصر ایران خوی (خوی سفر)04436250701-3
میهن نور آریا خوی (تعاونی 4 _ خوش سفر خوی)04436250801-4
همسفر چابکسواران خوی04436251195
سیما سفر خوی04436243650
عدل خوی (تعاونی 7)04436266700
پایانه (ترمینال) خوی04436264900
چالدران
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) چالدران04432331333
شوط
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) شوط04434274333
سردشت
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سردشت04432332585
سلماس
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا سلماس (تعاونی 15)04435224224
کیان سفر پاسارگاد سلماس (تعاونی 5 مهندس ذبیحی)04435222251 - 04435256161
مهر پیما پارسیان سلماس (تعاونی 14)04435238822
آذربایجان غربی
سلماس
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سلماس04435253338
شاهین دژ
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا شاهین دژ (تعاونی 15)04446323191
آسیا سفیر قاسملو شاهین دژ04446330808
ماهان سفر ایرانیان شاهین دژ04446329929
عدل شاهین دژ (تعاونی 7)04446322922
پایانه (ترمینال) شاهین دژ04446323191
ماکو
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما ماکو (تعاونی 1)04434222221
میهن نور آریا ماکو (تعاونی 4)04434223172
عدل ماکو (تعاونی 7)04434222879
پایانه (ترمینال) ماکو04434223234
مهاباد
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل مهاباد (تعاونی 7)04442444405-7
ایران پیما مهاباد (تعاونی 1)04442448666
پایانه (ترمینال) مهاباد04442449595
میاندوآب
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) میاندوآب04445353716
نقده
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا نقده (تعاونی 15)04435622200
پایانه (ترمینال) نقده04435623030
اردبیل
اردبیل
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیما سفر اردبیل04533816823
آسان سفر اردبیل (تعاونی 10)04533813233
سیر و سفر اردبیل04533813135-7
آرتا سبلان اردبیل04533813781-2
آسیا سفر اردبیل (سبلان تور) (تعاونی 13)04533813919
عدل اردبیل (تعاونی 7)04533811918
ایران پیمان اردبیل04533813775
میهن نور آریا اردبیل (تعاونی 4)04533818170
سفر سیر آریا اردبیل (تعاونی 3)04533813772
رویال سفر اردبیل04533813291
ترابر بی تا اردبیل (تعاونی 15)04533813770
سرچم آزاد اردبیل (تعاونی 14 پارسیان)04533818057
آسوده سفر اردبیل04533819541
پایانه (ترمینال) اردبیل04533816874
پارس آباد
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر پارس آباد04532791212
پیک صبا پارس آباد (تعاونی 17)04532782343
لاله سیر پارس آباد04532783637
پایانه (ترمینال) پارس آباد04532782343
خلخال
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا خلخال (تعاونی 15)04532452044
پایانه (ترمینال) خلخال04532452044
سرعین
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سرعین04532222394
مشگین شهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما مشگین (تعاونی 9)04532532116
پارسیان مشگین (تعاونی 14)04532552114
پایانه (ترمینال) مشگین شهر04532537200
اصفهان
اصفهان
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه03134358811
عدل اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 7)03134359090
ایمن سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 6)03134359030
گیتی نورد اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 12)03134359060
آسیا سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 13)03134358997 - 03136732777-8
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه03134358800
ترابر بی تا اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 15)03134359294 - 03134359291 - 03134359292
ایران پیما اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 1)03134359001-10
لوان نور اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 8)03134359082 - 3134359080
میهن نور اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 4)03134359071 - 03134359073
پیک صبا اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 17)03134359050
تک سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه03134359200
عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 11)03134358780
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه03134359100-9
پایانه (ترمینال) کاوه اصفهان03134358880-9
عدل اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 7)03136732805 - 0316732833
گیتی پیما اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 12)03136732743-4
ترابر بی تا اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 15)03136732737-8
میهن نور اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 4)03136732747-8
تک سفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 10)03136732820
آسیا سفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 13)03136732784 - 0316732777-8
پیک صبا اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 17)03136732715 - 03136732724
ایران پیما اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 1)03136732765-8
لوان نور اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 8)03136733290
جهانگشت مهر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 16)03136732740
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه03136732771
سیروسفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه03136732751 - 03136732775 - 03136732809
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه (ترمینال) صفه03136732725-8 - 03136732809
پایانه (ترمینال) صفه اصفهان03136732751
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمینال) جی03135254810
عدل اصفهان پایانه (ترمینال) جی (تعاونی 7)03135232030
پایانه (ترمینال) جی اصفهان03135241009
خمینی شهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما خمینی شهر (تعاونی 1)03133604939
همسفر وطن خمینی شهر03133604936
ترابر بی تا خمینی شهر (تعاونی 15)03133604933
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر03133602353
لوان نور خمینی شهر (تعاونی 8)03133649593
عدل خمینی شهر (تعاونی 8)03133585021
پایانه (ترمینال) خمینی شهر03133602354
سمیرم
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور سمیرم (تعاونی 4)03153662196
پایانه (ترمینال) سمیرم03153662196
شاهین شهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما شاهین شهر (تعاونی 1)03145231121
آسیا سفر شاهین شهر (تعاونی 13)03145232116
پیک صبا شاهین شهر (تعاونی 17)03145221720
سیروسفر شاهین شهر03145232042
همسفر شاهین شهر03145229164
ترابر بی تا شاهین شهر (تعاونی 15)03145232011
رویال سفر شاهین شهر03145231522
تک سفر شاهین شهر03145231527
عدل شاهین شهر (تعاونی 7)03145230541
پایانه (ترمینال) شاهین شهر03145230541
فلاورجان
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر فلاورجان (تعاونی 13)03137431300
پایانه (ترمینال) فلاورجان03137431300
کاشان
شرکت مسافربریتلفن تماس
لوان نور کاشان (تعاونی 8)03155447000
ترابر بی تا کاشان (تعاونی 15)03155444412
پیک صبا کاشان (تعاونی 17)03155455000
پایانه (ترمینال) کاشان03155446030
گلپایگان
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر گلپایگان03157437772
پارسیان گلپایگان (تعاونی 14)03157437772
پیک صبا گلپایگان (تعاونی 17)03157437774
پایانه (ترمینال) گلپایگان09133719295
مبارکه
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما مبارکه (تعاونی 1)03355261711
همسفر چابکسواران مبارکه03152461777
پایانه (ترمینال) مبارکه03355261711
نجف آباد
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نجف آباد (تعاونی 1)03142663305
ترابر بی تا نجف آباد (تعاونی 15)03142663303
همسفر چابکسواران نجف آباد03142663191
پایانه (ترمینال) نجف آباد03142663305
شهررضا
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر چابکسواران شهررضا03153245609-03153245610
سیروسفر شهرضا03153245616
رویال سفر شهرضا03153245600
ایران پیما شهرضا (تعاونی 1)03153245622
پایانه (ترمینال) شهرضا03153245600
کرج
کرج
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 2)02632709927
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) شهیدکلانتری02632702812
ایران پیمان پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632753111-2
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 15 _ تی بی تی)02632700091-2
عدل پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 7)02632708162
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 4)02632721544-5
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال)شهید کلانتری02632711040
ایران پیما پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 1)02632706364 - 02632708570
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632754592
رویال سفر پایاانه (ترمینال) شهید کلانتری02632700007
گیتی پیما پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632701813
پیک صبا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 17)02632702580
آسیا سفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 13)02632755658
لوان نور پایانه (تزرمینال) شهید کلانتری (تعاونی 8)02632754795
سیروسفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632721135
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 11)02632743616
تک سفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632702649
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 16)02632707773
پایانه (ترمینال) کرج (شهید کلانتری)02632706364
ایلام
ایلام
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر ایلام08432228686
ترابر بی تا ایلام (تعاونی 15)08432228080
میهن نور آریا ایلام (تعاونی 4)08432229514
عدل ایلام (تعاونی 7)08432228484
پایانه (ترمینال) ایلام08432227390
ایوان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) ایوان08433230733
بوشهر
بوشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
انجمن صنفی بوشهر07733533826
سیر و سفر ایران بوشهر07733570024-6
آریا سفر آسیا بوشهر (تعاونی 11)07733570045
همسفر چابکسواران بوشهر07733570054
رویال سفر ایرانیان بوشهر07733570041
ایران پیما بوشهر (تعاونی 1)07733570021
تک سفر ایرانیان بوشهر07733342038
آسیا سفر بوشهر (تعاونی 13)07733570016
ترابر سیر بی تا بوشهر09175831180
عدل بوشهر (تعاونی 7)07733570024-7
ترابر بی تا بوشهر (تعاونی 15)07733570104
پایانه (ترمینال) بوشهر07733570037
جم
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) جم07737624244
دشتستان
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر ایران دشتستان07734231960-1
پایانه (ترمینال) دشتستان07734342289
دیر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایمن سفر ایرانیان دیر (تعاونی 6)07735423242
پایانه (ترمینال) دیر07735423242
دیلم
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) دیلم07733242032
عسلویه
شرکت مسافربریتلفن تماس
تک سفر ایرانیان عسلویه07737320989
آسیا سفر عسلویه (تعاونی 13)09170770917
پایانه (ترمینال) عسلویه07737320451
کنگان
شرکت مسافربریتلفن تماس
تک سفر ایرانیان کنگان07737233428-9
رویال سفر ایرانیان کنگان07737233350
پایانه (ترمینال) کنگان07737233350
گناوه 
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایمن سفر ایرانیان گناوه (تعاونی 6)07733133356
سیر و سفر ایران گناوه07733120340
عدل گناوه (تعاونی 7)07733124686
لوان نور گناوه (تعاونی 8)07733135684
آریا سفر آسیا گناوه (تعاونی 11)07733128048
پایانه (ترمینال) گناوه07733124686
اسلامشهر 
شرکت مسافربریتلفن تماس
راحت پر اسلامشهر02156367080
میهن نور آریا اسلامشهر (تعاونی 4)02156349080
تک سفر اسلامشهر (تعاونی 13)02156345840
پایانه (ترمینال) اسلامشهر02156349080
تهران
سلطان آباد 
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا بهارستان (تعاونی 15)02156747640
پایانه (ترمینال) سلطان آباد (بهارستان)02155185390
تهران
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 4)02155185334-40
پارسیان پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 14)02155185393-5
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 5)02155185343-4
راه پیما پارسیان پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 9)02155185367-71
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 6)02155185347-52
آسیا سفر پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 13)02155185379-87 - 02155185538 -02155185390-2
عدل پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 7)02155185354-8
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 15)02155185401-7
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) جنوب02155335533
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 16)02155185408-10
همسفر مهر پایانه (ترمینال) جنوب02155185430-2 - 02155185625-6
گیتی نورد پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 12)02155185381-6
سفر سیر آریا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 3)02155185329-33
پیک معتمد پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 2)02155185324-8
آسیا سفر تهران پایانه (ترمینال) جنوب02155182320
سیر و سفر پایانه (ترمینال) جنوب02155185424-6
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) جنوب02155185437-8
پیک صبا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 17)02155185415-23
ایران پیما پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 1)02155185312-23
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 11)02155185376-80
پایانه (ترمینال) جنوب (خزانه)02155185390
سیر و سفر پایانه (ترمینال) شرق02177865696 - 02177888821
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 15)02177868144 - 02177872893
عدل پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 7)02177880780 - 02177886180
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 4)02177864261 - 02177716171
پارسیان پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 14)02177865910 - 02177881065
ایران پیمان پایانه (ترمینال) شرق02177711775-6
آریا سفر پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 11)02177864355
پایانه (ترمینال) شرق (تهران پارس)02177864355
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 4)02144630005 - 0214454651 - 02144654651
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 6)02144662993 -- 02144644438
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 5)02144669287 -- 02144660116
راه پیما پارسیان پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 9)02144660147 -- 02144662894
پیک صبا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 17)02144646049
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 16)02144659878
ایران پیما پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 1)02144659532-3 - 02144663954-5
عدل پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 7)02144662927 -- 02144662910 -- 02144644599 -- 02144670631
لوان نور پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 8)02144647357 -- 02144663221
آسوده سفر پایانه (ترمینال) غرب02144668233
پارسیان پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 14)02144662853
آرتا سبلان پایانه (ترمینال) غرب02144665550-3
سفر گستر ایرانیان پایانه (ترمینال) غرب02144696122
عصر ایران پایانه (ترمینال) غرب02144657444 -- 02144662859
ماهان سفر ایرانیان(اعتماد سفر) پایانه (ترمینال) غرب02144665051-3
سیر و سفر پایانه (ترمینال) غرب02144690501 -- 02144662866
ایران پیمان پایانه (ترمینال) غرب02144662744-5
سفر طلایی پایانه (ترمینال) غرب02144660091
رویال سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) غرب02144663075
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 15)02144672006-8 - 02144662947 - 02144662015
دیدار سیر گیتی پایانه (ترمینال) غرب02144659543 - 02144663893 - 02144663894
ایران پیام نو پایانه (ترمینال) غرب02144669001-4
آسیا سفر پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 13)02144673650 - 02144662049
سیما سفر پایانه (ترمینال) غرب02144645632
گیتی پیما ایران پایانه (ترمینال) غرب02144664994 - 02144632007
آذر آهو پایانه (ترمینال) غرب02144695810 - 02144691334
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 11)02144662933-4 - 02144641069 - 02144660396
سپهر آسیا پایانه (ترمینال) غرب02144665093 -02144650230 - 02144669288
رویال سفر تهران پایانه (ترمینال) بیهقی02184091 - 02188543690-91
سیروسفر تهران پایانه (ترمینال) بیهقی02183891 - 02188543877-80
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال) بیهقی02188534382-7 - 0218506772
پیک صبا پایانه (ترمینال) بیهقی (تعاونی 17)02188543426 - 02188543425 - 021885542527
پایانه (ترمینال) بیهقی (آرژانتین)02188534384
رویال سفر پایانه (ترمینال) پونک02144612191 - 02144612171
شهریار
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر شهریار (تعاونی 13)02165289311
پیک معتمد شهریار (تعاونی 2)02165251555
حاجت گشت شهریار02165255000
سیروسفر شهریار02165251012
گیتی پیما شهریار02165273969
پایانه (ترمینال) شهریار02165289311
قرچک 
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل قرچک (تعاونی 7)02136172160
پایانه (ترمینال) قرچک02136170898
ورامین
شرکت مسافربریتلفن تماس
جهانگشت مهر ورامین (تعاونی 16)02191007036
پیک صبا ورامین (تعاونی 17)02191008356
لوان نور ورامین (تعاونی 8)02136231193
پایانه (ترمینال) ورامین02136231193
چهار محال و بختیاری
شهرکرد 
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما شهرکرد (تعاونی 1)03832276055
همسفر شهرکرد03832276000
سیروسفر شهرکرد03832272940
رویال سفر شهرکرد03832272965
لوان نور شهرکرد (تعاونی 8)03832272115
تک سفر شهرکرد09137325422
پایانه (ترمینال) شهرکرد03832275252
بروجن 
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر چابکسواران بروجن03834226500
ایران پیما بروجن (تعاونی 1)03834224757
پایانه (ترمینال) بروجن03834224757
لردگان 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) لردگان03834443654
فارسان 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) فارسان03833228998
خراسان جنوبی
بیرجند 
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر بیرجند05632311111
همسفر بیرجند05632313035-7
لوان نور بیرجند (تعاونی 8)05632319595
ایران پیما بیرجند (تعاونی 1)05632312047
میهن نور بیرجند (تعاونی 4)05632314010
سفر سیر بیرجند (تعاونی 3)05632319119
جهانگشت مهر بیرجند پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 16)05632318999
جوان سیر ایثار شعبه بیرجند05632316411
پیک معتمد بیرجند (تعاونی 2)05632312655
پایانه (ترمینال) بیرجند05632312047
فردوس
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) فردوس05342227325
طبس
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر طبس09131554436
گیتی نورد طبس (تعاونی 12)05632832212
آراد سیر امید طبس05632813155
پایانه (ترمینال) طبس05632821930
قاینات
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) قائن05632522213
نهبندان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) نهبندان05632626065
سربیشه
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سربیشه05632662708
سرایان 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سرایان05632222463
بشرویه
شرکت مسافربریتلفن تماس
گیتی نورد بشرویه (تعاونی 12)05632772400
پایانه (ترمینال) بشرویه05632772400
خوسف
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) خوسف05632473277
خراسان رضوی
مشهد مقدس
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر مشهد پایانه (ترمینال) امام رضا (تعاونی 13)05138519431
ایمن سفر مشهد پایانه (ترمینال) امام رضا (تعاونی 6)05138515463
لوان نور مشهد (تعاونی 8)05138519477 - 05138518053
ایران پیمان مشهد05138518021
جوان سیر ایثار مشهد05138518096
جهانگشت مهر مشهد (تعاونی 16)05138519517
همسفر چابکسواران مشهد05138546511-09151203926
ایمن سفر مشهد (تعاونی 6)05138518095
پیک معتمد مشهد (تعاونی 2)05138518871
پیک صبا مشهد (تعاونی 17)05138515462-05138519483
عدل مشهد (تعاونی 7)05138515518
سیروسفر مشهد05138500000
گیتی نورد مشهد (تعاونی 12)05138518056
میهن نور آریا مشهد (تعاونی 4)05138518092
ایران پیما مشهد (تعاونی 1)05138519420
ترابر بی تا مشهد (تعاونی 15)05138545083
گیتی پیما مشهد05138515466
پایانه (ترمینال) مشهد (امام رضا)05138599001
قوچان
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا قوچان (تعاونی 15)05147225652
پایانه (ترمینال) قوچان05147226042
کاشمر
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک صبا کاشمر (تعاونی 17)05155223000-2
ترابر بی تا کاشمر (تعاونی 15)05155224133
آسیاسفر کاشمر05155222020
جهانگشت مهر کاشمر (تعاونی 16)05155266370-1
ایران پیما کاشمر (تعاونی 1)05155220001
پایانه (ترمینال) کاشمر05155224133
نیشابور
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد نیشابور (تعاونی 2)05142239817
آسیا سفر خیام نیشابور (تعاونی 13)05142222007
پایانه (ترمینال) نیشابور05142239817
سبزوار
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما سبزوار (تعاونی 1)05144446018
سیروسفر سبزوار05144446024
پیک معتمد سبزوار (تعاونی 2)05144446022
تک سفر ایرانیان سبزوار05144446019
ترابر بی تا سبزوار (تعاونی 15)05144446015
پایانه (ترمینال) سبزوار05144446021
تربت حیدریه
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) تربت حیدریه05152226464
گناباد
شرکت مسافربریتلفن تماس
آرامش خاطر گناباد05157253042
گیتی نورد گناباد (تعاونی 12)05157253060
جهانگشت مهر گناباد (تعاونی 16)05157253222
پایانه (ترمینال) گناباد05157253060
خراسان شمالی
اسفراین
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد اسفراین (تعاونی 2)05837222567
سفر سیر آریا اسفراین (تعاونی 3)05837228081
پایانه (ترمینال) اسفراین05837222567
بجنورد
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر بجنورد05832253066
پیک معتمد بجنورد (تعاونی 2)05832250600
ایران پیما بجنورد (تعاونی 1)05832253336-05832252002
ترابر بی تا بجنورد (تعاونی 15)05832253434
تک سفر ایرانیان بجنورد05832720500
میهن نور آریا بجنورد (تعاونی 4)05832252185
پایانه (ترمینال) بجنورد05832252002
شیروان
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما شیروان (تعاونی 1)05836242244
پارسیان شیروان (تعاونی 14)05836215675
ترابر بی تا شیروان (تعاونی 15)05836242236
ایران پیمان شیروان05138515508
پایانه (ترمینال) شیروان05836242236
جاجرم 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) جاجرم05832272700
فاروج
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) فاروج05836424241
خوزستان
اهواز
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا اهواز پایانه (ترمینال) تپه (تعاونی 15)06132289393
آسیا سفر اهواز پایانه (ترمینال) تپه (تعاونی 13)09163077569
پایانه (ترمینال) تپه اهواز06133780002
آسیا سفر اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 13)06133780006
رویال سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت06133788595
پیک معتمد اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 2)06133780011
ایران پیما اهواز (تعاونی 1)06133788646
تک سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت06133780017
همسفر چابکسواران اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت06133780002
میهن نور آریا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 4)06133780004
آریا سفر آسیا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 11)06133780007
ترابر بی تا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 15)06133780015
جهانگشت مهر اهواز (تعاونی 16)09387519858
ایمن سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 6)06133780003
پیک صبا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 17)06133780012
عدل اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 7 )06143262542-09168209835-06143227014
سیروسفر اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت06133780017 - 06133780009
لوان نور اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 8)06133780008
پایانه (ترمینال) سیاحت06133780015
آبادان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک صبا آبادان (تعاونی 17)06153327777
تک سفر آبادان06153255152
سیروسفر آبادان06153255031
رویال سفر آبادان06153255446
آریا سفر آسیا آبادان (تعاونی 11)06153255045
همسفر چابکسواران آبادان06153255110
ایران پیما آبادان (تعاونی 1)06153255010 - 06153320006
ترابر بی تا آبادان (تعاونی 15)06153255015
مارال سیر ایرانیان آبادان (تعاونی 10)02155185372
پایانه (ترمینال) آبادان06153255110
امیدیه
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) امیدیه06152629911
اندیمشک 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد اندیمشک (تعاونی 2)06142620968
سیروسفر اندیمشک06142623202
پیک صبا اندیمشک (تعاونی 17)06142623217
عدل اندیمشک (تعاونی 7)06142623203
تک سفر ایرانیان اندیمشک06142623201
ایمن سفر ایرانیان اندیمشک (تعاونی 6)06142623212
ترابر بی تا اندیمشک (تعاونی 15)06142623210
همسفر چابکسواران اندیمشک06142623208
آسیا سفر اندیمشک (تعاونی 13)06142623204
آریا سفر آسیا اندیمشک (تعاونی 11)06142623211
ایران پیما اندیمشک (تعاونی 1)06142623207
میهن نور آریا اندیمشک (تعاونی 4)06142641352
جهانگشت مهر اندیمشک (تعاونی 16)06142623060
پایانه (ترمینال) اندیمشک06142623310
ایذه
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا ایذه (تعاونی 15)06143630050
پیک صبا ایذه (تعاونی 17)06143651050
ایران پیما ایذه (تعاونی 1)06143653030
تک سفر ایرانیان ایذه06143621376
رویال سفر ایذه06143649190
پایانه (ترمینال) ایذه06143651050
ماهشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
تک سفر ماهشهر06152380228
پیک صبا ماهشهر (تعاونی 17)06152380110-13
آسیا سفر ماهشهر (تعاونی 13)06152380223
ترابر بی تا ماهشهر (تعاونی 15)06152380047-06152327509
رویال سفر ایرانیان ماهشهر06152330138
ایران پیما ماهشهر (تعاونی 1)06152380229
همسفر چابکسواران ماهشهر06152322428
پایانه (ترمینال) ماهشهر (خلیج فارس)06153338884
بهبهان
شرکت مسافربریتلفن تماس
سفر سلامت بهبهان09169727347
پیک صبا درخشش بهبهان (تعاونی 17)06152834888
پایانه (ترمینال) بهبهان06152834888
خرمشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک صبا خرمشهر (تعاونی 17)06153541500
ایران پیما خرمشهر (تعاونی 1)06153542988
آریا سفر آسیا خرمشهر (تعاونی 11)06153542421
همسفر چابکسواران خرمشهر06153545951
پایانه (ترمینال) خرمشهر (خلیج فارس)06153522349
دزفول
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر دزفول (تعاونی 13)06142284024
ایران پیما دزفول (تعاونی 1)06142421813
میهن نور آریا دزفول (تعاونی 4)06142284034
همسفر چابکسواران دزفول06142328282
سیروسفر دزفول06142284113
پیک صبا دزفول (تعاونی 17)06142284030-1
عدل دزفول (تعاونی 7)06142284315
جهانگشت مهر دزفول (تعاونی 16)06142284313
پایانه (ترمینال) دزفول06142284113
رامهرمز
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر رامهرمز06146524596
رویال سفر ایرانیان رامهرمز06146524596
ترابر بی تا رامهرمز (تعاونی 15)06146524596
پایانه (ترمینال) رامهرمز06143524696
شادگان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) شادگان06153722175
شوش
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل شوش (تعاونی 7)06142821400
پایانه (ترمینال) شوش06142821400
شوشتر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما شوشتر (تعاونی 1)06136226100
همسفر چابکسواران شوشتر06136213010
پایانه (ترمینال) شوشتر06136226868
گتوند
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) گتوند06136322838
مسجدسلیمان
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما مسجدسلیمان (تعاونی 1)06143262394
ترابر بی تا مسجدسلیمان (تعاونی 15)06143262350
تک سفر مسجدسلیمان06143267077
پایانه (ترمینال) مسجدسلیمان06143267077
شرکت تعاونی مسافربری شماره 7 عدل06143262542-06143227014-09168209835
زنجان
زنجان
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر خدابنده زنجان02434225811
سیروسفر زنجان02433740410
همسفر مهر زنجان02433773939
آسوده سفر زنجان02433775302
لوان نور زنجان (تعاونی 8)02433782255
پایانه (ترمینال) زنجان02433742024
سمنان
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما سمنان (تعاونی 1)02333469595
کیان سفر پاسارگاد سمنان (تعاونی 5)02333461955
تک سفر سمنان (تعاونی 10)02333468754
سفر سیر آریا سمنان (تعاونی 3)02333465433
پیک معتمد سمنان (تعاونی 2)02333468282
پایانه (ترمینال) سمنان02333469595
شاهرود
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر شاهرود02332392311
ایران پیما شاهرود (تعاونی 1)02332221441
پیک معتمد شاهرود (تعاونی 2)02332390568
پایانه (ترمینال) شاهرود02332492311
دامغان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد دامغان (تعاونی 2)02335254200
سفر سیر آریا دامغان (تعاونی 3)02335246642
پایانه (ترمینال) دامغان02335246642
گرمسار
شرکت مسافربریتلفن تماس
اتحاد شرق گرمسار02334206999
اطمینان گرمسار02334203885
الماس گرمسار02334203885
میلاد سفر شرق گرمسار02334206044
پایانه (ترمینال) گرمسار02334203392
سیستان و بلوچستان
زاهدان 
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا زاهدان (تعاونی 4)05433433948
پیک معتمد زاهدان (تعاونی 2)05433432752
گیتی پیما زاهدان05433432686
آریا سفر زاهدان (تعاونی 11)05433432692
عدل زاهدان (تعاونی 7)05433432708
جهانگشت مهر زاهدان (تعاونی 16)05433432737
سیر و سفر درخشان زاهدان05433432674
تک سفر ایرانیان زاهدان05433432747
ایمن سفر ایرانیان زاهدان (تعاونی 6)05433432720
همسفر شمس زاهدان05433432740-1
ایران پیما امید زاهدان (تعاونی 1)05433432696
ایران پیمان شرق زاهدان05433432704
آسیا سفر زاهدان (تعاونی 13)05433432724
پیک صبا زاهدان (تعاونی 17)05433432655-8
لوان نور زاهدان (تعاونی 8)05433432759
ایران پیما زاهدان (تعاونی 1)05433432745
پایانه (ترمینال) زاهدان (انقلاب)05433432668
چابهار
شرکت مسافربریتلفن تماس
لوان نور چابهار (تعاونی 8)054-35331046
ایران پیما بلوچ چابهار (تعاونی 1)05435333390
پیک صبا چابهار (تعاونی 17)05435333215
میهن نور آریا چابهار (تعاونی 4)05435333560
جهانگشت مهر چابهار (تعاونی 16)05435331040
همسفرچابکسواران چابهار054-35336664
پایانه (ترمینال) چابهار05435331045
ایرانشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما بلوچ ایرانشهر (تعاونی 1)05437222618
میهن نور آریا ایرانشهر (تعاونی 4)05437221564
پایانه (ترمینال) ایرانشهر (امید)05437222171
سراوان
شرکت مسافربریتلفن تماس
ندای دهوار سراوان05437642303
پایانه (ترمینال) سراوان05437642303
فارس
آباده
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما آباده (تعاونی 1)07144334355
پایانه (ترمینال) آباده07144332334
شیراز 
شرکت مسافربریتلفن تماس
جهانگشت مهر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 16)07137317000
پیک صبا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 17)07137304563
عدل شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 7)07137301029
لوان نور شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 8)07137304713 - 07137313420 - 07137319392
ایران پیما شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 1)07137304512 - 07137301383
ترابر بی تا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 15)07137307225 - 07137319115
گیتی پیما شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش07137305266
رویال سفر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش07137311025-8
سیروسفر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش07137319111-4 - 07137309512
راه پیما پارسیان شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 9)07137316661
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش07137317711 - 07137303307
تک سفر ایرانیان شیراز07137321326 - 07137306091 - 07137317802 - 07137311663 - 07137305266
آریا سفر آسیا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 11)07137306554
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش07137306731
میهن نور آریا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 4)07137309643
آسیا سفر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 13)07137309857 - 07137323506
پیک معتمد شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 2)07137321212
پایانه (ترمینال) کاراندیش شیراز07137327650
عدل شیراز پایانه (ترمینال) مدرس (تعاونی 7)07137270771
سیروسفر شیراز ترمینال مدرس07137276387
پایانه (ترمینال) مدرس شیراز07137269888
سیروسفر شیراز ترمینال امیرکبیر07138336282
پارسیان شیراز (تعاونی 14)07137309353
آریا سفر آسیا شیراز (تعاونی 11)07137309353
گیتی نورد شیراز (تعاونی 12)07137302939
تک سفر ایرانیان شیراز07137315000
کیان سفر پاسارگاد شیراز (تعاونی 5)07137317802
ماهان سفر ایرانیان شیراز07132330018
ایمن سفر ایرانیان شیراز (تعاونی 6)07137315000
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز07137303307
فسا
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما فسا (تعاونی 1)07153330001
پایانه (ترمینال) فسا07153334915
کازرون
شرکت مسافربریتلفن تماس
گیتی پیما کازرون07142233027
پایانه (ترمینال) کازرون07142233027
لارستان
شرکت مسافربریتلفن تماس
جهانگشت مهر لارستان (تعاونی 16)07152336099
پیام گوهر لارستان07152331002
ایانه (ترمینال) لارستان07137305825
لامرد
شرکت مسافربریتلفن تماس
تک سفر ایرانیان لامرد07152723900
گیتی پیما لامرد07152722444
توحید لامرد07152722600
پایانه (ترمینال) لامرد07152722781
قزوین
قزوین
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما قزوین (تعاونی 1)02833556862
ترابر بیتا قزوین (تعاونی 15)02833557524
رویال سفر ایرانیان قزوین02833567729
سیروسفر ایران قزوین02833561117
آریا سفر آسیا قزوین (تعاونی 11)02833559655
جوان سیر ایثار قزوین02833573838
پایانه (ترمینال) قزوین02833575557
قم
قم
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک صبا قم (تعاونی 17)02536644091
عدل قم (تعاونی 7)02536644092
ایران پیمان قم02536644848
رویال سفر قم02536641767
ایمن سفر ایرانیان قم (تعاونی 6)02536641568
ره پیما قم02536644038
سفر سیر آریا قم (تعاونی 3)02536641568
جهانگشت قم (تعاونی 16)02536641566
سیروسفر قم02536643148
آسیا سفر قم (تعاونی 13)02536641515
ایران پیما قم (تعاونی 1)02536641572
همسفر قم02536644744
آریا سفر آسیا قم (تعاونی 11)02536641710-1
ترابر بی تا قم (تعاونی 15)02536642732
میهن نور آریا قم (تعاونی 4)02536641711
ایران پیام نو قم02536642929
پایانه (ترمینال) قم02536500434
کردستان
بانه
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل بانه (تعاونی 7)08734222802-3
کیان سفر پاسارگاد بانه (تعاونی 5)08734220376
پایانه (ترمینال) بانه08734225100
بیجار
شرکت مسافربریتلفن تماس
حمید بیجار08738241041
غرب بیجار08738222166
پایانه (ترمینال) بیجار08738223181
سقز
شرکت مسافربریتلفن تماس
دیدار سیر گیتی سقز08736251159
ترابر بی تا سقز (تعاونی 15)08736243666-08736242666
لوان نور سقز (تعاونی 8)08736241848
عدل سقز (تعاونی 7)08736226191
ایران پیما سقز (تعاونی 1)08743244777
پایانه (ترمینال) سقز08736248507
سنندج
شرکت مسافربریتلفن تماس
سفر بیست سنندج (تعاونی 20)08733520363
همسفر سنندج08733520363
ترابر بی تا سنندج (تعاونی 15)08733520361-2 - 08733521321-2
کیان سفر پاسارگاد سنندج (تعاونی 5)08733520352
سیروسفر سنندج08733520365
دیدار سیر گیتی سنندج08733521266-7
آریا سفر سنندج (تعاونی 11)08733520360
ایران پیما سنندج (تعاونی 1)08733520340-2
عدل سنندج (تعاونی 7)08733520345-7
آزادی سفر سنندج (سواری)08733510088-08733510099
همسفر غرب سنندج08733184649
میهن نور آریا سنندج (تعاونی 4)08733520359
پایانه (ترمینال) سنندج08733520368-9
کامیاران
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) کامیاران08723522665
مریوان
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) مریوان08734523040
کرمان
بم
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) بم03444212099
جیرفت
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل جیرفت (تعاونی 7)03482350110
پایانه (ترمینال) جیرفت03443350110
رفسنجان 
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا رفسنجان (تعاونی 4)09132906829
پایانه (ترمینال) رفسنجان03434281080
سیرجان
شرکت مسافربریتلفن تماس
آریا سفر سیرجان (تعاونی 11)03442341124
عدل سیرجان (تعاونی 7)03442341137-09139478082
ترابر بی تا سیرجان (تعاونی 15)03442251130
سیروسفر سیرجان03442255955
ایران پیما سیرجان (تعاونی 1)03442259096
پایانه (ترمینال) سیرجان03442251130
کرمان
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 7)03432152727
پیک صبا کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 17)03432152746
ایران پیما کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 1)03432152674
سیروسفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه03432152724
همسفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه03432152762
میهن نور کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 4)03432152698
رویال سفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه09131410530
لوان نور کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 8)03432152732-3
ماهان سفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه03432152685-8
تک سفر ایرانیان کرمان03432152762
ترابر بی تا کرمان (تعاونی 15)03432152692
پایانه (ترمینال) کرمان آدینه03432152698
کهنوج
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل کهنوج (تعاونی 7)03443209000
میهن نور کهنوج (تعاونی 4)03443208181
پایانه (ترمینال) کهنوج03443209000
کرمانشاه
سنقر 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) سنقر08344226049 - 08348422551
اسلام آباد
پیک معتمد تعاونی ۲۰۸۳۴۵۲۳۴۱۹۹
09187696565
ایران پیما۰۸۳۴۵۲۳۴۱۸۸
09187696565
کرمانشاه
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل کرمانشاه (تعاونی 7)08334294196
میهن نور کرمانشاه (تعاونی 4)08334220400
ایران پیما کرمانشاه (تعاونی 1)08334245200
ترابر بی تا کرمانشاه (تعاونی 15)08334247600
آسیا سفر کرمانشاه (تعاونی 13)08334225417 - 08334224700
گیتی پیما کرمانشاه08334234511
لوان نور کرمانشاه (تعاونی 8)08334236551-2
جوان سیر ایثار کرمانشاه08342217946
سیروسفر کرمانشاه08334236900
رویال سفر ایرانیان کرمانشاه08334236800
کیان سفر پاسارگاد کرمانشاه (تعاونی 5)08334220500
پیک معتمد کرمانشاه (تعاونی 2)08334293936
آریا سفر کرمانشاه (تعاونی 11)08334245100
تک سفرایرانیان پارس پیما کرمانشاه08334247800
پایانه (ترمینال) کرمانشاه08334247600
کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر یاسوج پایانه (ترمینال) شهید قرنی (تعاونی 13)07433347366
مارال سیر یاسوج (تعاونی 10)07433222301
راه پیما پارسیان یاسوج (تعاونی 9)07433330773
لوان نور یاسوج (تعاونی 8)07433222067
آریا سفر آسیا یاسوج (تعاونی 11)07433331142
ایمن سفر ایرانیان یاسوج (تعاونی 6)07433346730
پایانه (ترمینال) یاسوج07433222067
دهدشت
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر دهدشت07433330773
پایانه (ترمینال) دهدشت07433330773
گلستان
آزادشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما آزادشهر (تعاونی 1)01735722341
پایانه (ترمینال) آزادشهر01735722341
گرگان
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر گرگان01732682507
سیروسفر گرگان01732682505
ایران پیما گرگان (تعاونی 1)01732682501
گیتی پیما گرگان01732682504
عدل گرگان (تعاونی 7)01732682503
لوان نور گرگان (تعاونی 8)01732682509
ترابر بی تا گرگان (تعاونی 15)01732682502
همسفر چابکسواران گرگان01732682508 - 01732230190
میهن نور گرگان (تعاونی 4)01732682500
پایانه (ترمینال) گرگان01732682500
گنبدکاووس 
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر گنبدکاووس01733381600
پیک معتمد گنبدکاووس (تعاونی 2)01733381500
ایران پیمان گنبدکاووس01733381300
ایران پیما گنبدکاووس (تعاونی 1)01733381102
ترابر بی تا گنبدکاووس (تعاونی 15)01733381201
پایانه (ترمینال) گنبدکاووس01733381500
گیلان
رشت
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر رشت01333606667
سیروسفر رشت01333661165
پیک صبا رشت (تعاونی 17)01333664335
عدل رشت (تعاونی 7)01333662700
گیلان پیما آسیا سفر رشت (تعاونی 13)01333663993
آریا سفر آسیا رشت (تعاونی 11)01333663993
جهانگشت مهر رشت (تعاونی 16)01333603592
سپهر آسیا رشت01333600943
آرتا سبلان رشت09111438976
پایانه (ترمینال) رشت01333665675
لاهیجان 
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر لاهیجان01342226700
عدل لاهیجان (تعاونی 7)01342222200
مکانیزه لاهیجان01342337044
پایانه (ترمینال) لاهیجان01342423115
رودسر 
شرکت مسافربریتلفن تماس
گیلان پیمان رودسر01342627941
رویال سفر ایرانیان رودسر01342616550-01342634440
سیمرغ عدل رودسر (تعاونی 7)01342620055
گیلان سحر رودسر01342622195
سپهر آسیا رودسر01342627941
پایانه (ترمینال) رودسر01342634441
لنگرود 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) لنگرود01342533666
بندرانزلی 
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر بندرانزلی01344435440
عدل سفر انزلی (تعاونی 7)01344422132
ترابر بی تا انزلی (تعاونی 15)01344432080
همسفر چابکسواران انزلی01344424888
پایانه (ترمینال) بندرانزلی01344432080
آستانه اشرفیه
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر آستانه اشرفیه01342122066
عدل آستانه اشرفیه (تعاونی 7)01342127065
پایانه (ترمینال) آستانه اشرفیه01342122066
آستارا 
شرکت مسافربریتلفن تماس
عصر ایران آستارا01344833242
آریا سفر آستارا (تعاونی 11)01344835725
سپهر آسیا آستارا01344836374
عدل آستارا (تعاونی 7)01344832677
پایانه (ترمینال) آستارا01344832398
ماسال
شرکت مسافربریتلفن تماس
آریا سفر آسیا ماسال (تعاونی 11)01344663365
پایانه (ترمینال) ماسال01344662522
سیاهکل 
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا سیاهکل (تعاونی 15)01342322481
پایانه (ترمینال) سیاهکل01342322481
املش
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) املش01342722043
لرستان
الیگودرز 
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک صبا الیگودرز (تعاونی 17)06643331090
راه پیما پارسیان الیگودرز (تعاونی 9)06643322043
آریا سفر آسیا الیگودرز (تعاونی 11)06643331919
ایمن سفر ایرانیان الیگودرز (تعاونی 6)06643321090
پایانه (ترمینال) الیگودرز06643321090
بروجرد 
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر بروجرد06642502222
ترابر بی تا بروجرد (تعاونی 15)06642460015
ایران پیما بروجرد (تعاونی 1)06642455001
پیک صبا بروجرد (تعاونی 17)06642629500
لوان نور بروجرد (تعاونی 8)06642444312
همسفر چابکسواران بروجرد05832252362
پایانه (ترمینال) بروجرد06642460015
خرم آباد 
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر خرم آباد06633322200
آسیا سفر خرم آباد (تعاونی 13)06633338026
ایران پیما خرم آباد (تعاونی 1)06633330006
پیک صبا خرم آباد (تعاونی 17)06633301800
عدل خرم آباد (تعاونی 7)06633309571
ترابر بی تا خرم آباد (تعاونی 15)06633331016
همسفر چابکسواران خرم آباد06612215593
پایانه (ترمینال) خرم آباد06833406807
دورود
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما دورود (تعاونی 1)06643221919
ماهان سفر ایرانیان دورود06643225913
ایمن سفر ایرانیان دورود (تعاونی 6)06643225913
پایانه (ترمینال) دورود06643225913
کوهدشت
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیروسفر کوهدشت06632624990
عدل کوهدشت (تعاونی 7)09167095736
میهن نورآریا کوهدشت (تعاونی 4)06632631836
کیان سفر پاسارگاد کوهدشت (تعاونی 5)06632622653
پایانه (ترمینال) کوهدشت هجرت06632624990
مازندران
آمل
شرکت مسافربریتلفن تماس
لوان نور آمل (تعاونی 8)01143290120
ایران پیما آمل (تعاونی 1)01121329014
پیک معتمد آمل (تعاونی 2)01143290080
ترابر بی تا آمل (تعاونی 15)01143290115
پایانه (ترمینال) آمل (فیروزی)01143244702
بابل 
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر بابل01132192449
سیروسفر بابل01132271000
ایران پیما بابل (تعاونی 1)01132277777
همسفر چابکسواران بابل01132192701
آفتاب سیر بابل01132278104
پیک معتمد بابل (تعاونی 2)01132279404
ترابر بی تا بابل (تعاونی 15)01132278109
آرتا سبلان بابل01132044324
پایانه (ترمینال) بابل01132192020
بابلسر
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر چابکسواران بابلسر01135331000
رویال سفر بابلسر01135252800
ایران پیما بابلسر (تعاونی 1)01135331000
پیک معتمد بابلسر (تعاونی 2)01135331000
پایانه (ترمینال) بابلسر01135365691
بهشهر 
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما بهشهر (تعاونی 1)01134525511-01132291489
پیک معتمد بهشهر (تعاونی 2)01134525355
پایانه (ترمینال) بهشهر01134521608
جویبار
شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد جویبار مازندران (تعاونی 2)01142546364
چالوس
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر چالوس01152282040
ایران پیما چالوس (تعاونی 1)01152229422
پایانه (ترمینال) چالوس01132311916
رامسر 
شرکت مسافربریتلفن تماس
طلوع رامسر01155252169
رمک رامسر01155226800
پایانه (ترمینال) رامسر01155226800
ساری
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 15)01133241617
میهن نور ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 4)01133240131
گیتی پیما ساری پایانه (ترمینال) دولت01133260670
پیک معتمد ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 2)01133251007
عدل ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 7)01133245293
رویال سفر ساری01133240240
سیروسفر ساری01133248396
همسفر چابکسواران ساری01133249544
ایران پیما ساری (تعاونی 1)01133241000
پایانه (ترمینال) ساری (دولت)01133248882
تنکابن (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
اعتماد سفر تنکابن01154274112
ایران پیما تنکابن (تعاونی 1)01154271050
ساحل تنکابن01154274025
پایانه (ترمینال) تنکابن01154271060
قایم شهر 
شرکت مسافربریتلفن تماس
رویال سفر قائم‌شهر01142250718
پایانه (ترمینال) قائم‌شهر01142250718
نکا
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نکا (تعاونی 1)01134733333
پایانه (ترمینال) نکا01133241617
نوشهر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نوشهر (تعاونی 1)01152356215
پایانه (ترمینال) نوشهر01152356004
نور
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما نور (تعاونی 1)01144552737-8
پایانه (ترمینال) نور01144540918
مرکزی
اراک 
شرکت مسافربریتلفن تماس
همسفر اراک08633133911
میهن نور آریا اراک (تعاونی 4)08633134146
تکسفر ایرانیان اراک09183605294
ایران پیما اراک (تعاونی 1)08633120612
آریا سفر آسیا اراک (تعاونی 11)08633120559
پارسیان اراک (تعاونی 14)08633135967
جهانگشت مهر اراک (تعاونی 16)08633121115
ترابر بی تا اراک (تعاونی 15)08632222380 - 08633124210
پیک صبا اراک (تعاونی 17)08633134700
رویال سفر اراک08632214426
سیروسفر اراک08633140284
پایانه (ترمینال) اراک (مرکزی)08633130083
ساوه
شرکت مسافربریتلفن تماس
سفر گستر ساوه08642427378
سیروسفر ساوه08642225038
پایانه (ترمینال) ساوه08642225038
هرمزگان
بندرعباس 
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 7)07633664004
جهانگشت مهر بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 16)07633684230
گیتی پیما بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری07633684135
ایران پیما بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 1)07633660469
رویال سفر بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری07633684150
پیک صبا بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 17)07633660476
مارال سیر ایرانیان بندرعباس (تعاونی 10)07633664001
ترابر بی تا بندرعباس (تعاونی 15)07633660475
لوان نور بندرعباس (تعاونی 8)07633662103
آریا سفر آسیا بندرعباس (تعاونی 11)07633660468
سیروسفر بندرعباس08633660472
پایانه (ترمینال) بندرعباس (خلیج فارس)09367613393
مرکزی
قشم
شرکت مسافربریتلفن تماس
لوان نور قشم (تعاونی 8)07635273806
آسیا سفر قشم (تعاونی 13)07635228033
گیتی پیما قشم09331612066
میهن نور ساحل قشم (تعاونی 4)07635225398
پایانه (ترمینال) قشم07635228033
همدان
تویسرکان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا تویسرکان (تعاونی 15)08134946017
گیتی نورد تویسرکان (تعاونی12)08134923431
کیان سفر پاسارگاد تویسرکان (تعاونی 5)08134924293
پایانه (ترمینال) تویسرکان08134733966
ملایر
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا ملایر (تعاونی 15)08132284040
پیک صبا ملایر (تعاونی 17)08132284141
همسفر چابکسواران ملایر08132283555
عدل ملایر (تعاونی 7)08132283838
پایانه (ترمینال) ملایر08132284111
نهاوند
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا نهاوند (تعاونی 15)08133231023
آسیا سفر نهاوند (تعاونی 13)08133246111
پایانه (ترمینال) نهاوند08133233570
همدان
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیما همدان (تعاونی 1)08134224005
پیک معتمد همدان (تعاونی 2)08134224430
سپهر آسیا همدان08134224004
عصرایران الوند همدان08134221710
عدل همدان (تعاونی 7)08134241010-2
آسیا سفر همدان (تعاونی 13)08134227409
کیان سفر پاسارگاد همدان (تعاونی 5)08134222462
رویال سفر ایرانیان همدان08134222871
ترابر بی تا همدان (تعاونی 15)08134225952
همسفر چابکسواران همدان08134224004
پایانه (ترمینال) همدان08134224004
اسدآباد
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر اسدآباد08133132191
پایانه (ترمینال) اسدآباد08133125128
یزد
یزد 
شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل یزد پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 7)03537236752
گیتی نورد ابرکوه یزد(تعاونی 12)03532829393
میهن نور یزد (تعاونی 4)03537204145
آسیا سفر هرات یزد (تعاونی 13)03532572175
پیک صبا یزد (تعاونی 17)03537201700
ایران پیما یزد (تعاونی 1)03537236768
سیروسفر یزد03537232100
گیتی پیما یزد03537236761
ترابر بی تا یزد (تعاونی 15)03532236778
تک سفر ایرانیان یزد (تعاونی 13)03537238400
ماهان سفر ایرانیان یزد03537233888
ایمن سفر ایرانیان یزد (تعاونی 6)03537236664
میهن نور آریا یزد (تعاونی 4)03537236661
آسیا سفر یزد (تعاونی 13)03537232400
همسفر چابکسواران یزد03537236660
پارسیان یزد (تعاونی 14)03537237001
لوان نور یزد (تعاونی 8)03537236771
گیتی نورد یزد (تعاونی 12)03537236662
پایانه (ترمینال) الغدیر یزد03537236901
اردکان
شرکت مسافربریتلفن تماس
تک سفر ایرانیان اردکان03532248576
پایانه (ترمینال) اردکان03532248574
بافق 
شرکت مسافربریتلفن تماس
عامر بافق نماینده کیان سفر03532448808
پایانه (ترمینال) بافق03532448808
میبد
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر میبد (تعاونی 13)03532352711
بهاباد
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایمان بهاباد03534722199
مازندران
ابرکوه
شرکت مسافربریتلفن تماس
گیتی نورد ابرکوه (تعاونی 12)03532829393
تهران
تهران 
شرکت مسافربریتلفن تماس
جهان دیدار پایانه(ترمینال)غرب02144641153
ارس پیما پایانه(ترمینال)غرب02144666681
تک سفر پایانه(ترمینال)غرب(تعاونی 10)02144642027
سیمرغ جاده پایانه(ترمینال)غرب02144663189
سفرسیر آریا پایانه(ترمینال)غرب(تعاونی3)02144662880
گیتی نورد پایانه(ترمینال)غرب(تعاونی12)02144651605
جوان سیرایثار پایانه(ترمینال)غرب02144632941-3
پایانه(ترمینال)غرب(آزادی)02144663954
پایانه (ترمینال) پونک02144453505
ایران پیما پایانه (ترمینال) بیهقی (تعاونی 1 )02188543683 - 02188543613 - 88544338 - 02188543695 - 02188543662
آریارو پایانه (ترمینال) بیهقی02188528084-8
ایران پیما پایانه (ترمینال)شرق (تعاونی 1)0217785530 - 02177717700
پیک معتمد پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 2)02177860151 - 02177880855
آرتا سبلان پایانه (ترمینال) شرق02177702777
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال) شرق02177740913-4
لوان نور پایانه (ترمینال)جنوب (تعاونی 8)02155185354-8
تک سفر پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 10)02155185372-5
تهران جنوب پایانه (ترمینال) جنوب02155185474
گیتی پیما پایانه (ترمینال) جنوب02155042509
اصفهان
اصفهان
شرکت مسافربریتلفن تماس
سفر سیر آسیا پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی3)03134358811
تک سفر پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 10)03134359206
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) کاوه03134358871
آرتا سبلان پایانه (ترمینال) کاوه03134358800-10
اسیا سفر سپاهان پایانه (ترمینال) کاوه03134358991
آریا سیر سپاهان پایانه (ترمینال) کاوه03134358984
سپاهان سفر سپاهان پایانه (ترمینال) کاوه03134358836

سوالات متداول

با خرید آنلاین بلیط اتوبوس می توانید بدون مراجعه حضوری به شرکت های اتوبوسرانی به راحتی بلیط اتوبوس خود را تهیه نمایید. با توجه به نرخ مناسب بلیط اتوبوس شما میتوانید در هزینه های سفر خود صرفه جویی نمایید علاوه بر اینکه از زیبایی های مسیر نیز بهره مند می شوید. در اینجا تمامی مراحل خرید آنلاین بلیط اتوبوس را آموزش داده ایم.
شما ممکن است بنا به هر دلیلی بخواهید بلیط اتوبوسی را که تهیه کرده اید کنسل کنید. همانطور که میتوانید بلیط اتوبوس خود را بصورت آنلاین تهیه نمایید، امکان کنسل کردن و استرداد بلیط اتوبوس خود را بصورت آنلاین نیز دارید. در اینجا نحوه کنسل کردن بلیط اتوبوس را گام به گام دوره می کنیم.
یکی از اولین پرسش هایی که بعد از تصمیم به سفر در ذهن هر فردی به وجود می آید این است که کدام وسیله نقلیه را برای سفر انتخاب کند. خب برای پاسخ به این سوال باید خیلی عوامل را در نظر گرفت و سنجید. به عنوان مثال شرایط آب و هوایی, مسافت مقصد از مبدا, مسیرهای رسیدن به مقصد و وسایل نقلیه موجود برای رسیدن به مقصد مورد نظر از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب یک وسیله نقلیه مناسب برای سفر است.
مسافرانی که از اتوبوس های بین شهری برای مسافرت خود استفاده می کنند ممکن است شکایاتی در خصوص این اتوبوس ها و رانندگان آن داشته باشند. سامانه ای که معرفی می شود به شما امکان ثبت تخلف رانندگان را خواهد داد.
در گذشته هنگام خرید بلیط اتوبوس انتخاب های زیادی وجود نداشت ولی در حال حاضر با ورود اتوبوس های متنوع و پیشرفته به ناوگان اتوبوسرانی شما حق انتخاب نوع اتوبوس خود را دارید. در حال حاضر بخش اعظمی از سفرهای داخلی با اتوبوس انجام می پذیرد و شما به راحتی با چند کلیک میتوانید بلیط آنلاین اتوبوس خود را از سایت مربوطه تهیه نمایید. در اینجا تفاوت های بین اتوبوس های معمولی و اتوبوس های وی آی پی را بررسی می کنیم.
نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
 • نگین سه شنبه ۸ اسفند
  پایانه شهرستان رودان 09177770761
 • نگین سه شنبه ۸ اسفند
  09177770761
 • هیوا شنبه ۱۸ تیر
  وقت رفت اتوبوس ارومیە بە خوی؟
 • سحرح شنبه ۳۰ مرداد
  لطفا شماره ترمینال شهرستان رودان هم بذارید باتشکر
 • محمود قاسمی سه شنبه ۲۰ خرداد
  3 شماره تلفن های تعاونی8 لوان نور شیراز مسدود می باشد.
  • admin
   دوشنبه ۲۰ مرداد پاسخ
   متاسفانه شماره دیگری در دست نیست
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info