شماره تلفن و آدرس شرکت های اتوبوسرانی

پایانه های مسافربری بین شهری نقش مهمی در صنعت گردشگری و سیستم حمل و نقل در کشور ایفا میکنند. در اینجا لیست کاملی از اسم ها و شماره تلفن های شرکت های اتوبوسرانی ،از اتوبوس های ایران پیما که یکی از قدیمی ترین شرکت های حمل و نقل است تا اتوبوس های مدرن رویال سفر ،برای شما گردآوری شده است.

  • نویسنده: iman
  • تعداد بازدید: 49078
  • ارسال در تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
  • میانگین مطالعه: 20 دقیقه

شماره تلفن تعاونی ها و شرکت های اتوبوسرانی بین شهری

آذربایجان شرقی
آذرشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) آذرشهر 04134221138
اهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
راه پیما پارسیان اهر (تعاونی 9) 04144223119
پایانه (ترمینال) اهر 04132226627
تبریز
شرکت مسافربری تلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز 04134791316
ترابر بی تا تبریز (تعاونی 15) 04134791441
گیلان تبار تبریز (تعاونی 11) 04134791122
میهن نور آریا تبریز (تعاونی 4) 04134792131
کجاوه تبریز 04134790707
ساربان تبریز 04134795255
ایمن سفر ایرانیان تبریز (تعاونی 6) 04134791694
گیتی نورد تبریز (تعاونی 12) 04134793324
سپهر آسیا تبریز 04134792299
پیک صبا تبریز (تعاونی 17) 04134793188
خوش راه تبریز 04134798457
کیان سفر پاسارگاد تبریز (تعاونی 5) 04134797939
راه پیما پارسیان تبریز (تعاونی 9) 04134794838
ایران پیمان تبریز 04134798999
جهانگشت مهر تبریز (تعاونی 16) 04134797738
آسیا سفر تبریز (تعاونی 13) 04134793934
عدل غرب تبریز (تعاونی 7) 04134791911
لوان نور تبریز (تعاونی 8) 04134761114
گیتی پیما تبریز (نوبنیاد سابق) 04134796696
میهن پرستو تبریز 04134797080
پارسیان تبریز (تعاونی 14) 04134783888
ماهان سفر تبریز 04134750328
تک سفر ایرانیان تبریز 04134785616
دیدار سیر گیتی تبریز 04134764950
همسفر چابکسواران تبریز 04134768087
پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز 04134796091
جلفا
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیر و سفر جلفا 04142022383
پایانه (ترمینال) جلفا 04142022383
سراب
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسوده سفر سراب 04143226001
پیک صبا آذر سراب (تعاونی 17) 04143225200
میهن نور آریا سراب (تعاونی 4) 04143225400
آسان سفر مهر سراب 04143225300
پایانه (ترمینال) سراب 04132224688
شبستر
شرکت مسافربری تلفن تماس
عصر ایران شبستر 04142423234
پایانه (ترمینال) شبستر 04142423234
مراغه
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) مراغه 04132270706
مرند
شرکت مسافربری تلفن تماس
میهن نور آریا مرند (تعاونی 4 _ شریفی) 04142239888
ایران پیما مرند (تعاونی 1 _ اکبری) 04142239333
ترابر بی تا مرند (تعاونی 15 _ اکبری) 04142242424
پایانه (ترمینال) مرند 04132223020
میانه
شرکت مسافربری تلفن تماس
واران سیر ترک میانه 09102031206
پایانه (ترمینال) میانه 09102031206
هشترود
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا هشترود (تعاونی 15 _ موسوی) 04152622235
آسیا سفر هشترود (تعاونی 13) 04152627077
پایانه (ترمینال) هشترود 04152627077
آذربایجان غربی
ارومیه
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیر و سفر ارومیه 04432332631
ترابر بی تا ارومیه (تعاونی 15) 04432362040
گیتی پیما ارومیه 04432331333
میهن نور آریا ارومیه (تعاونی 4) 04432331735
تک سفر ایرانیان ارومیه 04432334848
اطمینان ارومیه 04432331797
عدل ارومیه (تعاونی 7) 04432331333
ایران پیما ارومیه (تعاونی 1) 04432331248 - 04432222954
لوان نور ارومیه (تعاونی 8) 04432332853
رویال سفر ایرانیان ارومیه 04432343883
همسفر تندر ارومیه 04432365401
همسفر ارومیه 04432332223
ایمن سفر ایرانیان ارومیه (تعاونی 6) 04432331888
پایانه (ترمینال) ارومیه 04432358318
اشنویه
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) اشنویه 04444631927
بوکان
شرکت مسافربری تلفن تماس
سعادت بوکان (تعاونی 7) 04446232911
گیتی پیما بوکان 04446270077
ایران پیما بوکان (تعاونی 1) 04446285777
پایانه (ترمینال) بوکان 04436285777
پیرانشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) پیرانشهر 04444222620
تکاب
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا تکاب (تعاونی 15) 04445532740
پایانه (ترمینال) تکاب 04445532740
خوی
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیمان خوی (خوی پیمان) 04436250780-1
گیتی پیما خوی (سلامت سفر آذربایجان) 04436250921
عصر ایران خوی (خوی سفر) 04436250701-3
میهن نور آریا خوی (تعاونی 4 _ خوش سفر خوی) 04436250801-4
همسفر چابکسواران خوی 04436251195
سیما سفر خوی 04436243650
عدل خوی (تعاونی 7) 04436266700
پایانه (ترمینال) خوی 04436264900
چالدران
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) چالدران 04432331333
شوط
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) شوط 04434274333
سردشت
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) سردشت 04432332585
سلماس
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا سلماس (تعاونی 15) 04435224224
کیان سفر پاسارگاد سلماس (تعاونی 5) 04435235200
مهر پیما پارسیان سلماس (تعاونی 14) 04435238822
آذربایجان غربی
سلماس
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) سلماس 04435245306
شاهین دژ
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا شاهین دژ (تعاونی 15) 04446323191
آسیا سفیر قاسملو شاهین دژ 04446330808
ماهان سفر ایرانیان شاهین دژ 04446329929
عدل شاهین دژ (تعاونی 7) 04446322922
پایانه (ترمینال) شاهین دژ 04446323191
ماکو
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما ماکو (تعاونی 1) 04434222221
میهن نور آریا ماکو (تعاونی 4) 04434223172
عدل ماکو (تعاونی 7) 04434222879
پایانه (ترمینال) ماکو 04434223234
مهاباد
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل مهاباد (تعاونی 7) 04442444405-7
ایران پیما مهاباد (تعاونی 1) 04442448666
پایانه (ترمینال) مهاباد 04442449595
میاندوآب
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) میاندوآب 04445353716
نقده
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا نقده (تعاونی 15) 04435622200
پایانه (ترمینال) نقده 04435623030
اردبیل
اردبیل
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیما سفر اردبیل 04533816823
آسان سفر اردبیل (تعاونی 10) 04533813233
سیر و سفر اردبیل 04533813135-7
آرتا سبلان اردبیل 04533813781-2
آسیا سفر اردبیل (سبلان تور) (تعاونی 13) 04533813919
عدل اردبیل (تعاونی 7) 04533811918
ایران پیمان اردبیل 04533813775
میهن نور آریا اردبیل (تعاونی 4) 04533818170
سفر سیر آریا اردبیل (تعاونی 3) 04533813772
رویال سفر اردبیل 04533813291
ترابر بی تا اردبیل (تعاونی 15) 04533813770
سرچم آزاد اردبیل (تعاونی 14 پارسیان) 04533818057
آسوده سفر اردبیل 04533819541
پایانه (ترمینال) اردبیل 04533816874
پارس آباد
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسوده سفر پارس آباد 04532791212
پیک صبا پارس آباد (تعاونی 17) 04532782343
لاله سیر پارس آباد 04532783637
پایانه (ترمینال) پارس آباد 04532782343
خلخال
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا خلخال (تعاونی 15) 04532452044
پایانه (ترمینال) خلخال 04532452044
سرعین
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) سرعین 04532222394
مشگین شهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
راه پیما مشگین (تعاونی 9) 04532532116
پارسیان مشگین (تعاونی 14) 04532552114
پایانه (ترمینال) مشگین شهر 04532537200
اصفهان
اصفهان
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134358811
عدل اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 7) 03134359090
ایمن سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 6) 03134359030
گیتی نورد اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 12) 03134359060
آسیا سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 13) 03134358997 - 03136732777-8
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134358800
ترابر بی تا اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 15) 03134359294 - 03134359291 - 03134359292
ایران پیما اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 1) 03134359001-10
لوان نور اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 8) 03134359082 - 3134359080
میهن نور اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 4) 03134359071 - 03134359073
پیک صبا اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 17) 03134359050
تک سفر اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134359200
عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 11) 03134358780
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134359100-9
پایانه (ترمینال) کاوه اصفهان 03134358880-9
عدل اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 7) 03136732805 - 0316732833
گیتی پیما اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 12) 03136732743-4
ترابر بی تا اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 15) 03136732737-8
میهن نور اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 4) 03136732747-8
تک سفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 10) 03136732820
آسیا سفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 13) 03136732784 - 0316732777-8
پیک صبا اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 17) 03136732715 - 03136732724
ایران پیما اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 1) 03136732765-8
لوان نور اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 8) 03136733290
جهانگشت مهر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه (تعاونی 16) 03136732740
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه 03136732771
سیروسفر اصفهان پایانه (ترمینال) صفه 03136732751 - 03136732775 - 03136732809
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه (ترمینال) صفه 03136732725-8 - 03136732809
پایانه (ترمینال) صفه اصفهان 03136732751
رویال سفر اصفهان پایانه (ترمینال) جی 03135254810
عدل اصفهان پایانه (ترمینال) جی (تعاونی 7) 03135232030
پایانه (ترمینال) جی اصفهان 03135241009
خمینی شهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما خمینی شهر (تعاونی 1) 03133604939
همسفر وطن خمینی شهر 03133604936
ترابر بی تا خمینی شهر (تعاونی 15) 03133604933
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر 03133602353
لوان نور خمینی شهر (تعاونی 8) 03133649593
عدل خمینی شهر (تعاونی 8) 03133585021
پایانه (ترمینال) خمینی شهر 03133602354
سمیرم
شرکت مسافربری تلفن تماس
میهن نور سمیرم (تعاونی 4) 03153662196
پایانه (ترمینال) سمیرم 03153662196
شاهین شهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما شاهین شهر (تعاونی 1) 03145231121
آسیا سفر شاهین شهر (تعاونی 13) 03145232116
پیک صبا شاهین شهر (تعاونی 17) 03145221720
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
همسفر شاهین شهر 03145229164
ترابر بی تا شاهین شهر (تعاونی 15) 03145232011
رویال سفر شاهین شهر 03145231522
تک سفر شاهین شهر 03145231527
عدل شاهین شهر (تعاونی 7) 03145230541
پایانه (ترمینال) شاهین شهر 03145230541
فلاورجان
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسیا سفر فلاورجان (تعاونی 13) 03137431300
پایانه (ترمینال) فلاورجان 03137431300
کاشان
شرکت مسافربری تلفن تماس
لوان نور کاشان (تعاونی 8) 03155447000
ترابر بی تا کاشان (تعاونی 15) 03155444412
پیک صبا کاشان (تعاونی 17) 03155455000
پایانه (ترمینال) کاشان 03155446030
گلپایگان
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر گلپایگان 03157437772
پارسیان گلپایگان (تعاونی 14) 03157437772
پیک صبا گلپایگان (تعاونی 17) 03157437774
پایانه (ترمینال) گلپایگان 09133719295
مبارکه
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما مبارکه (تعاونی 1) 03355261711
همسفر چابکسواران مبارکه 03152461777
پایانه (ترمینال) مبارکه 03355261711
نجف آباد
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما نجف آباد (تعاونی 1) 03142663305
ترابر بی تا نجف آباد (تعاونی 15) 03142663303
همسفر چابکسواران نجف آباد 03142663191
پایانه (ترمینال) نجف آباد 03142663305
شهررضا
شرکت مسافربری تلفن تماس
همسفر چابکسواران شهررضا 03153245609-03153245610
سیروسفر شهرضا 03153245616
رویال سفر شهرضا 03153245600
ایران پیما شهرضا (تعاونی 1) 03153245622
پایانه (ترمینال) شهرضا 03153245600
کرج
کرج
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک معتمد پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 2) 02632709927
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) شهیدکلانتری 02632702812
ایران پیمان پایانه (ترمینال) شهید کلانتری 02632753111-2
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 15 _ تی بی تی) 02632700091-2
عدل پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 7) 02632708162
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 4) 02632721544-5
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال)شهید کلانتری 02632711040
ایران پیما پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 1) 02632706364 - 02632708570
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) شهید کلانتری 02632754592
رویال سفر پایاانه (ترمینال) شهید کلانتری 02632700007
گیتی پیما پایانه (ترمینال) شهید کلانتری 02632701813
پیک صبا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 17) 02632702580
آسیا سفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 13) 02632755658
لوان نور پایانه (تزرمینال) شهید کلانتری (تعاونی 8) 02632754795
سیروسفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری 02632721135
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 11) 02632743616
تک سفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری 02632702649
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 16) 02632707773
پایانه (ترمینال) کرج (شهید کلانتری) 02632706364
ایلام
ایلام
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر ایلام 08432228686
ترابر بی تا ایلام (تعاونی 15) 08432228080
میهن نور آریا ایلام (تعاونی 4) 08432229514
عدل ایلام (تعاونی 7) 08432228484
پایانه (ترمینال) ایلام 08432227390
ایوان
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) ایوان 08433230733
بوشهر
بوشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
انجمن صنفی بوشهر 07733533826
سیر و سفر ایران بوشهر 07733570024-6
آریا سفر آسیا بوشهر (تعاونی 11) 07733570045
همسفر چابکسواران بوشهر 07733570054
رویال سفر ایرانیان بوشهر 07733570041
ایران پیما بوشهر (تعاونی 1) 07733570021
تک سفر ایرانیان بوشهر 07733342038
آسیا سفر بوشهر (تعاونی 13) 07733570016
ترابر سیر بی تا بوشهر 09175831180
عدل بوشهر (تعاونی 7) 07733570024-7
ترابر بی تا بوشهر (تعاونی 15) 07733570104
پایانه (ترمینال) بوشهر 07733570037
جم
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) جم 07737624244
دشتستان
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیر و سفر ایران دشتستان 07734231960-1
پایانه (ترمینال) دشتستان 07734342289
دیر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایمن سفر ایرانیان دیر (تعاونی 6) 07735423242
پایانه (ترمینال) دیر 07735423242
دیلم
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) دیلم 07733242032
عسلویه
شرکت مسافربری تلفن تماس
تک سفر ایرانیان عسلویه 07737320989
آسیا سفر عسلویه (تعاونی 13) 09170770917
پایانه (ترمینال) عسلویه 07737320451
کنگان
شرکت مسافربری تلفن تماس
تک سفر ایرانیان کنگان 07737233428-9
رویال سفر ایرانیان کنگان 07737233350
پایانه (ترمینال) کنگان 07737233350
گناوه 
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایمن سفر ایرانیان گناوه (تعاونی 6) 07733133356
سیر و سفر ایران گناوه 07733120340
عدل گناوه (تعاونی 7) 07733124686
لوان نور گناوه (تعاونی 8) 07733135684
آریا سفر آسیا گناوه (تعاونی 11) 07733128048
پایانه (ترمینال) گناوه 07733124686
اسلامشهر 
شرکت مسافربری تلفن تماس
راحت پر اسلامشهر 02156367080
میهن نور آریا اسلامشهر (تعاونی 4) 02156349080
تک سفر اسلامشهر (تعاونی 13) 02156345840
پایانه (ترمینال) اسلامشهر 02156349080
تهران
سلطان آباد 
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا بهارستان (تعاونی 15) 02156747640
پایانه (ترمینال) سلطان آباد (بهارستان) 02155185390
تهران
شرکت مسافربری تلفن تماس
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 4) 02155185334-40
پارسیان پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 14) 02155185393-5
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 5) 02155185343-4
راه پیما پارسیان پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 9) 02155185367-71
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 6) 02155185347-52
آسیا سفر پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 13) 02155185379-87 - 02155185538 -02155185390-2
عدل پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 7) 02155185354-8
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 15) 02155185401-7
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) جنوب 02155335533
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 16) 02155185408-10
همسفر مهر پایانه (ترمینال) جنوب 02155185430-2 - 02155185625-6
گیتی نورد پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 12) 02155185381-6
سفر سیر آریا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 3) 02155185329-33
پیک معتمد پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 2) 02155185324-8
آسیا سفر تهران پایانه (ترمینال) جنوب 02155182320
سیر و سفر پایانه (ترمینال) جنوب 02155185424-6
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) جنوب 02155185437-8
پیک صبا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 17) 02155185415-23
ایران پیما پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 1) 02155185312-23
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 11) 02155185376-80
پایانه (ترمینال) جنوب (خزانه) 02155185390
سیر و سفر پایانه (ترمینال) شرق 02177865696 - 02177888821
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 15) 02177868144 - 02177872893
عدل پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 7) 02177880780 - 02177886180
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 4) 02177864261 - 02177716171
پارسیان پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 14) 02177865910 - 02177881065
ایران پیمان پایانه (ترمینال) شرق 02177711775-6
آریا سفر پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 11) 02177864355
پایانه (ترمینال) شرق (تهران پارس) 02177864355
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 4) 02144630005 - 0214454651 - 02144654651
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 6) 02144662993 -- 02144644438
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 5) 02144669287 -- 02144660116
راه پیما پارسیان پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 9) 02144660147 -- 02144662894
پیک صبا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 17) 02144646049
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 16) 02144659878
ایران پیما پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 1) 02144659532-3 - 02144663954-5
عدل پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 7) 02144662927 -- 02144662910 -- 02144644599 -- 02144670631
لوان نور پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 8) 02144647357 -- 02144663221
آسوده سفر پایانه (ترمینال) غرب 02144668233
پارسیان پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 14) 02144662853
آرتا سبلان پایانه (ترمینال) غرب 02144665550-3
سفر گستر ایرانیان پایانه (ترمینال) غرب 02144696122
عصر ایران پایانه (ترمینال) غرب 02144657444 -- 02144662859
ماهان سفر ایرانیان(اعتماد سفر) پایانه (ترمینال) غرب 02144665051-3
سیر و سفر پایانه (ترمینال) غرب 02144690501 -- 02144662866
ایران پیمان پایانه (ترمینال) غرب 02144662744-5
سفر طلایی پایانه (ترمینال) غرب 02144660091
رویال سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) غرب 02144663075
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 15) 02144672006-8 - 02144662947 - 02144662015
دیدار سیر گیتی پایانه (ترمینال) غرب 02144659543 - 02144663893 - 02144663894
ایران پیام نو پایانه (ترمینال) غرب 02144669001-4
آسیا سفر پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 13) 02144673650 - 02144662049
سیما سفر پایانه (ترمینال) غرب 02144645632
گیتی پیما ایران پایانه (ترمینال) غرب 02144664994 - 02144632007
آذر آهو پایانه (ترمینال) غرب 02144695810 - 02144691334
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) غرب (تعاونی 11) 02144662933-4 - 02144641069 - 02144660396
سپهر آسیا پایانه (ترمینال) غرب 02144665093 -02144650230 - 02144669288
رویال سفر تهران پایانه (ترمینال) بیهقی 02184091 - 02188543690-91
سیروسفر تهران پایانه (ترمینال) بیهقی 02183891 - 02188543877-80
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال) بیهقی 02188534382-7 - 0218506772
پیک صبا پایانه (ترمینال) بیهقی (تعاونی 17) 02188543426 - 02188543425 - 021885542527
پایانه (ترمینال) بیهقی (آرژانتین) 02188534384
رویال سفر پایانه (ترمینال) پونک 02144612191 - 02144612171
شهریار
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسیا سفر شهریار (تعاونی 13) 02165289311
پیک معتمد شهریار (تعاونی 2) 02165251555
حاجت گشت شهریار 02165255000
سیروسفر شهریار 02165251012
گیتی پیما شهریار 02165273969
پایانه (ترمینال) شهریار 02165289311
قرچک 
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل قرچک (تعاونی 7) 02136172160
پایانه (ترمینال) قرچک 02136170898
ورامین
شرکت مسافربری تلفن تماس
جهانگشت مهر ورامین (تعاونی 16) 02191007036
پیک صبا ورامین (تعاونی 17) 02191008356
لوان نور ورامین (تعاونی 8) 02136231193
پایانه (ترمینال) ورامین 02136231193
چهار محال و بختیاری
شهرکرد 
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما شهرکرد (تعاونی 1) 03832276055
همسفر شهرکرد 03832276000
سیروسفر شهرکرد 03832272940
رویال سفر شهرکرد 03832272965
لوان نور شهرکرد (تعاونی 8) 03832272115
تک سفر شهرکرد 09137325422
پایانه (ترمینال) شهرکرد 03832275252
بروجن 
شرکت مسافربری تلفن تماس
همسفر چابکسواران بروجن 03834226500
ایران پیما بروجن (تعاونی 1) 03834224757
پایانه (ترمینال) بروجن 03834224757
لردگان 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) لردگان 03834443654
فارسان 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) فارسان 03833228998
خراسان جنوبی
بیرجند 
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر بیرجند 05632311111
همسفر بیرجند 05632313035-7
لوان نور بیرجند (تعاونی 8) 05632319595
ایران پیما بیرجند (تعاونی 1) 05632312047
میهن نور بیرجند (تعاونی 4) 05632314010
سفر سیر بیرجند (تعاونی 3) 05632319119
جهانگشت مهر بیرجند پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 16) 05632318999
جوان سیر ایثار شعبه بیرجند 05632316411
پیک معتمد بیرجند (تعاونی 2) 05632312655
پایانه (ترمینال) بیرجند 05632312047
فردوس
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) فردوس 05342227325
طبس
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر طبس 09131554436
گیتی نورد طبس (تعاونی 12) 05632832212
آراد سیر امید طبس 05632813155
پایانه (ترمینال) طبس 05632821930
قاینات
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) قائن 05632522213
نهبندان
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) نهبندان 05632626065
سربیشه
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) سربیشه 05632662708
سرایان 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) سرایان 05632222463
بشرویه
شرکت مسافربری تلفن تماس
گیتی نورد بشرویه (تعاونی 12) 05632772400
پایانه (ترمینال) بشرویه 05632772400
خوسف
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) خوسف 05632473277
خراسان رضوی
مشهد مقدس
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسیا سفر مشهد پایانه (ترمینال) امام رضا (تعاونی 13) 05138519431
ایمن سفر مشهد پایانه (ترمینال) امام رضا (تعاونی 6) 05138515463
لوان نور مشهد (تعاونی 8) 05138519477 - 05138518053
ایران پیمان مشهد 05138518021
جوان سیر ایثار مشهد 05138518096
جهانگشت مهر مشهد (تعاونی 16) 05138519517
همسفر چابکسواران مشهد 05138546511-09151203926
ایمن سفر مشهد (تعاونی 6) 05138518095
پیک معتمد مشهد (تعاونی 2) 05138518871
پیک صبا مشهد (تعاونی 17) 05138515462-05138519483
عدل مشهد (تعاونی 7) 05138515518
سیروسفر مشهد 05138500000
گیتی نورد مشهد (تعاونی 12) 05138518056
میهن نور آریا مشهد (تعاونی 4) 05138518092
ایران پیما مشهد (تعاونی 1) 05138519420
ترابر بی تا مشهد (تعاونی 15) 05138545083
گیتی پیما مشهد 05138515466
پایانه (ترمینال) مشهد (امام رضا) 05138599001
قوچان
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا قوچان (تعاونی 15) 05147225652
پایانه (ترمینال) قوچان 05147226042
کاشمر
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک صبا کاشمر (تعاونی 17) 05155223000-2
ترابر بی تا کاشمر (تعاونی 15) 05155224133
آسیاسفر کاشمر 05155222020
جهانگشت مهر کاشمر (تعاونی 16) 05155266370-1
ایران پیما کاشمر (تعاونی 1) 05155220001
پایانه (ترمینال) کاشمر 05155224133
نیشابور
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک معتمد نیشابور (تعاونی 2) 05142239817
آسیا سفر خیام نیشابور (تعاونی 13) 05142222007
پایانه (ترمینال) نیشابور 05142239817
سبزوار
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما سبزوار (تعاونی 1) 05144446018
سیروسفر سبزوار 05144446024
پیک معتمد سبزوار (تعاونی 2) 05144446022
تک سفر ایرانیان سبزوار 05144446019
ترابر بی تا سبزوار (تعاونی 15) 05144446015
پایانه (ترمینال) سبزوار 05144446021
تربت حیدریه
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) تربت حیدریه 05152226464
گناباد
شرکت مسافربری تلفن تماس
آرامش خاطر گناباد 05157253042
گیتی نورد گناباد (تعاونی 12) 05157253060
جهانگشت مهر گناباد (تعاونی 16) 05157253222
پایانه (ترمینال) گناباد 05157253060
خراسان شمالی
اسفراین
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک معتمد اسفراین (تعاونی 2) 05837222567
سفر سیر آریا اسفراین (تعاونی 3) 05837228081
پایانه (ترمینال) اسفراین 05837222567
بجنورد
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر بجنورد 05832253066
پیک معتمد بجنورد (تعاونی 2) 05832250600
ایران پیما بجنورد (تعاونی 1) 05832253336-05832252002
ترابر بی تا بجنورد (تعاونی 15) 05832253434
تک سفر ایرانیان بجنورد 05832720500
میهن نور آریا بجنورد (تعاونی 4) 05832252185
پایانه (ترمینال) بجنورد 05832252002
شیروان
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما شیروان (تعاونی 1) 05836242244
پارسیان شیروان (تعاونی 14) 05836215675
ترابر بی تا شیروان (تعاونی 15) 05836242236
ایران پیمان شیروان 05138515508
پایانه (ترمینال) شیروان 05836242236
جاجرم 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) جاجرم 05832272700
فاروج
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) فاروج 05836424241
خوزستان
اهواز
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا اهواز پایانه (ترمینال) تپه (تعاونی 15) 06132289393
آسیا سفر اهواز پایانه (ترمینال) تپه (تعاونی 13) 09163077569
پایانه (ترمینال) تپه اهواز 06133780002
آسیا سفر اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 13) 06133780006
رویال سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت 06133788595
پیک معتمد اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 2) 06133780011
ایران پیما اهواز (تعاونی 1) 06133788646
تک سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت 06133780017
همسفر چابکسواران اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت 06133780002
میهن نور آریا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 4) 06133780004
آریا سفر آسیا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 11) 06133780007
ترابر بی تا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 15) 06133780015
جهانگشت مهر اهواز (تعاونی 16) 09387519858
ایمن سفر ایرانیان اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 6) 06133780003
پیک صبا اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 17) 06133780012
عدل اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 7 ) 06133780016
سیروسفر اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت 06133780017 - 06133780009
لوان نور اهواز پایانه (ترمینال) سیاحت (تعاونی 8) 06133780008
پایانه (ترمینال) سیاحت 06133780015
آبادان
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک صبا آبادان (تعاونی 17) 06153327777
تک سفر آبادان 06153255152
سیروسفر آبادان 06153255031
رویال سفر آبادان 06153255446
آریا سفر آسیا آبادان (تعاونی 11) 06153255045
همسفر چابکسواران آبادان 06153255110
ایران پیما آبادان (تعاونی 1) 06153255010 - 06153320006
ترابر بی تا آبادان (تعاونی 15) 06153255015
مارال سیر ایرانیان آبادان (تعاونی 10) 02155185372
پایانه (ترمینال) آبادان 06153255110
امیدیه
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) امیدیه 06152629911
اندیمشک 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک معتمد اندیمشک (تعاونی 2) 06142620968
سیروسفر اندیمشک 06142623202
پیک صبا اندیمشک (تعاونی 17) 06142623217
عدل اندیمشک (تعاونی 7) 06142623203
تک سفر ایرانیان اندیمشک 06142623201
ایمن سفر ایرانیان اندیمشک (تعاونی 6) 06142623212
ترابر بی تا اندیمشک (تعاونی 15) 06142623210
همسفر چابکسواران اندیمشک 06142623208
آسیا سفر اندیمشک (تعاونی 13) 06142623204
آریا سفر آسیا اندیمشک (تعاونی 11) 06142623211
ایران پیما اندیمشک (تعاونی 1) 06142623207
میهن نور آریا اندیمشک (تعاونی 4) 06142641352
جهانگشت مهر اندیمشک (تعاونی 16) 06142623060
پایانه (ترمینال) اندیمشک 06142623310
ایذه
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا ایذه (تعاونی 15) 06143630050
پیک صبا ایذه (تعاونی 17) 06143651050
ایران پیما ایذه (تعاونی 1) 06143653030
تک سفر ایرانیان ایذه 06143621376
رویال سفر ایذه 06143649190
پایانه (ترمینال) ایذه 06143651050
ماهشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
تک سفر ماهشهر 06152380228
پیک صبا ماهشهر (تعاونی 17) 06152380110-13
آسیا سفر ماهشهر (تعاونی 13) 06152380223
ترابر بی تا ماهشهر (تعاونی 15) 06152380047-06152327509
رویال سفر ایرانیان ماهشهر 06152330138
ایران پیما ماهشهر (تعاونی 1) 06152380229
همسفر چابکسواران ماهشهر 06152322428
پایانه (ترمینال) ماهشهر (خلیج فارس) 06153338884
بهبهان
شرکت مسافربری تلفن تماس
سفر سلامت بهبهان 09169727347
پیک صبا درخشش بهبهان (تعاونی 17) 06152834888
پایانه (ترمینال) بهبهان 06152834888
خرمشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک صبا خرمشهر (تعاونی 17) 06153541500
ایران پیما خرمشهر (تعاونی 1) 06153542988
آریا سفر آسیا خرمشهر (تعاونی 11) 06153542421
همسفر چابکسواران خرمشهر 06153545951
پایانه (ترمینال) خرمشهر (خلیج فارس) 06153522349
دزفول
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسیا سفر دزفول (تعاونی 13) 06142284024
ایران پیما دزفول (تعاونی 1) 06142421813
میهن نور آریا دزفول (تعاونی 4) 06142284034
همسفر چابکسواران دزفول 06142328282
سیروسفر دزفول 06142284113
پیک صبا دزفول (تعاونی 17) 06142284030-1
عدل دزفول (تعاونی 7) 06142284315
جهانگشت مهر دزفول (تعاونی 16) 06142284313
پایانه (ترمینال) دزفول 06142284113
رامهرمز
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر رامهرمز 06146524596
رویال سفر ایرانیان رامهرمز 06146524596
ترابر بی تا رامهرمز (تعاونی 15) 06146524596
پایانه (ترمینال) رامهرمز 06143524696
شادگان
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) شادگان 06153722175
شوش
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل شوش (تعاونی 7) 06142821400
پایانه (ترمینال) شوش 06142821400
شوشتر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما شوشتر (تعاونی 1) 06136226100
همسفر چابکسواران شوشتر 06136213010
پایانه (ترمینال) شوشتر 06136226868
گتوند
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) گتوند 06136322838
مسجدسلیمان
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما مسجدسلیمان (تعاونی 1) 06143262394
ترابر بی تا مسجدسلیمان (تعاونی 15) 06143262350
تک سفر مسجدسلیمان 06143267077
پایانه (ترمینال) مسجدسلیمان 06143267077
زنجان
زنجان
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر خدابنده زنجان 02434225811
سیروسفر زنجان 02433740410
همسفر مهر زنجان 02433773939
آسوده سفر زنجان 02433775302
لوان نور زنجان (تعاونی 8) 02433782255
پایانه (ترمینال) زنجان 02433742024
سمنان
سمنان
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما سمنان (تعاونی 1) 02333469595
کیان سفر پاسارگاد سمنان (تعاونی 5) 02333461955
تک سفر سمنان (تعاونی 10) 02333468754
سفر سیر آریا سمنان (تعاونی 3) 02333465433
پیک معتمد سمنان (تعاونی 2) 02333468282
پایانه (ترمینال) سمنان 02333469595
شاهرود
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر شاهرود 02332392311
ایران پیما شاهرود (تعاونی 1) 02332221441
پیک معتمد شاهرود (تعاونی 2) 02332390568
پایانه (ترمینال) شاهرود 02332492311
دامغان
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک معتمد دامغان (تعاونی 2) 02335254200
سفر سیر آریا دامغان (تعاونی 3) 02335246642
پایانه (ترمینال) دامغان 02335246642
گرمسار
شرکت مسافربری تلفن تماس
اتحاد شرق گرمسار 02334206999
اطمینان گرمسار 02334203885
الماس گرمسار 02334203885
میلاد سفر شرق گرمسار 02334206044
پایانه (ترمینال) گرمسار 02334203392
سیستان و بلوچستان
زاهدان 
شرکت مسافربری تلفن تماس
میهن نور آریا زاهدان (تعاونی 4) 05433433948
پیک معتمد زاهدان (تعاونی 2) 05433432752
گیتی پیما زاهدان 05433432686
آریا سفر زاهدان (تعاونی 11) 05433432692
عدل زاهدان (تعاونی 7) 05433432708
جهانگشت مهر زاهدان (تعاونی 16) 05433432737
سیر و سفر درخشان زاهدان 05433432674
تک سفر ایرانیان زاهدان 05433432747
ایمن سفر ایرانیان زاهدان (تعاونی 6) 05433432720
همسفر شمس زاهدان 05433432740-1
ایران پیما امید زاهدان (تعاونی 1) 05433432696
ایران پیمان شرق زاهدان 05433432704
آسیا سفر زاهدان (تعاونی 13) 05433432724
پیک صبا زاهدان (تعاونی 17) 05433432655-8
لوان نور زاهدان (تعاونی 8) 05433432759
ایران پیما زاهدان (تعاونی 1) 05433432745
پایانه (ترمینال) زاهدان (انقلاب) 05433432668
چابهار
شرکت مسافربری تلفن تماس
لوان نور چابهار (تعاونی 8) 054-35331046
ایران پیما بلوچ چابهار (تعاونی 1) 05435333390
پیک صبا چابهار (تعاونی 17) 05435333215
میهن نور آریا چابهار (تعاونی 4) 05435333560
جهانگشت مهر چابهار (تعاونی 16) 05435331040
همسفرچابکسواران چابهار 054-35336664
پایانه (ترمینال) چابهار 05435331045
ایرانشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما بلوچ ایرانشهر (تعاونی 1) 05437222618
میهن نور آریا ایرانشهر (تعاونی 4) 05437221564
پایانه (ترمینال) ایرانشهر (امید) 05437222171
سراوان
شرکت مسافربری تلفن تماس
ندای دهوار سراوان 05437642303
پایانه (ترمینال) سراوان 05437642303
فارس
آباده
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما آباده (تعاونی 1) 07144334355
پایانه (ترمینال) آباده 07144332334
شیراز 
شرکت مسافربری تلفن تماس
جهانگشت مهر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 16) 07137317000
پیک صبا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 17) 07137304563
عدل شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 7) 07137301029
لوان نور شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 8) 07137304713 - 07137313420 - 07137319392
ایران پیما شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 1) 07137304512 - 07137301383
ترابر بی تا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 15) 07137307225 - 07137319115
گیتی پیما شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش 07137305266
رویال سفر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش 07137311025-8
سیروسفر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش 07137319111-4 - 07137309512
راه پیما پارسیان شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 9) 07137316661
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش 07137317711 - 07137303307
تک سفر ایرانیان شیراز 07137321326 - 07137306091 - 07137317802 - 07137311663 - 07137305266
آریا سفر آسیا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 11) 07137306554
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش 07137306731
میهن نور آریا شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 4) 07137309643
آسیا سفر شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 13) 07137309857 - 07137323506
پیک معتمد شیراز پایانه (ترمینال) کاراندیش (تعاونی 2) 07137321212
پایانه (ترمینال) کاراندیش شیراز 07137327650
عدل شیراز پایانه (ترمینال) مدرس (تعاونی 7) 07137270771
سیروسفر شیراز ترمینال مدرس 07137276387
پایانه (ترمینال) مدرس شیراز 07137269888
سیروسفر شیراز ترمینال امیرکبیر 07138336282
پارسیان شیراز (تعاونی 14) 07137309353
آریا سفر آسیا شیراز (تعاونی 11) 07137309353
گیتی نورد شیراز (تعاونی 12) 07137302939
تک سفر ایرانیان شیراز 07137315000
کیان سفر پاسارگاد شیراز (تعاونی 5) 07137317802
ماهان سفر ایرانیان شیراز 07132330018
ایمن سفر ایرانیان شیراز (تعاونی 6) 07137315000
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز 07137303307
فسا
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما فسا (تعاونی 1) 07153330001
پایانه (ترمینال) فسا 07153334915
کازرون
شرکت مسافربری تلفن تماس
گیتی پیما کازرون 07142233027
پایانه (ترمینال) کازرون 07142233027
لارستان
شرکت مسافربری تلفن تماس
جهانگشت مهر لارستان (تعاونی 16) 07152336099
پیام گوهر لارستان 07152331002
ایانه (ترمینال) لارستان 07137305825
لامرد
شرکت مسافربری تلفن تماس
تک سفر ایرانیان لامرد 07152723900
گیتی پیما لامرد 07152722444
توحید لامرد 07152722600
پایانه (ترمینال) لامرد 07152722781
قزوین
قزوین
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما قزوین (تعاونی 1) 02833556862
ترابر بیتا قزوین (تعاونی 15) 02833557524
رویال سفر ایرانیان قزوین 02833567729
سیروسفر ایران قزوین 02833561117
آریا سفر آسیا قزوین (تعاونی 11) 02833559655
جوان سیر ایثار قزوین 02833573838
پایانه (ترمینال) قزوین 02833575557
قم
قم
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک صبا قم (تعاونی 17) 02536644091
عدل قم (تعاونی 7) 02536644092
ایران پیمان قم 02536644848
رویال سفر قم 02536641767
ایمن سفر ایرانیان قم (تعاونی 6) 02536641568
ره پیما قم 02536644038
سفر سیر آریا قم (تعاونی 3) 02536641568
جهانگشت قم (تعاونی 16) 02536641566
سیروسفر قم 02536643148
آسیا سفر قم (تعاونی 13) 02536641515
ایران پیما قم (تعاونی 1) 02536641572
همسفر قم 02536644744
آریا سفر آسیا قم (تعاونی 11) 02536641710-1
ترابر بی تا قم (تعاونی 15) 02536642732
میهن نور آریا قم (تعاونی 4) 02536641711
ایران پیام نو قم 02536642929
پایانه (ترمینال) قم 02536500434
کردستان
بانه
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل بانه (تعاونی 7) 08734222802-3
کیان سفر پاسارگاد بانه (تعاونی 5) 08734220376
پایانه (ترمینال) بانه 08734225100
بیجار
شرکت مسافربری تلفن تماس
حمید بیجار 08738241041
غرب بیجار 08738222166
پایانه (ترمینال) بیجار 08738223181
سقز
شرکت مسافربری تلفن تماس
دیدار سیر گیتی سقز 08736251159
ترابر بی تا سقز (تعاونی 15) 08736243666-08736242666
لوان نور سقز (تعاونی 8) 08736241848
عدل سقز (تعاونی 7) 08736226191
ایران پیما سقز (تعاونی 1) 08743244777
پایانه (ترمینال) سقز 08736248507
سنندج
شرکت مسافربری تلفن تماس
سفر بیست سنندج (تعاونی 20) 08733520363
همسفر سنندج 08733520363
ترابر بی تا سنندج (تعاونی 15) 08733520361-2 - 08733521321-2
کیان سفر پاسارگاد سنندج (تعاونی 5) 08733520352
سیروسفر سنندج 08733520365
دیدار سیر گیتی سنندج 08733521266-7
آریا سفر سنندج (تعاونی 11) 08733520360
ایران پیما سنندج (تعاونی 1) 08733520340-2
عدل سنندج (تعاونی 7) 08733520345-7
آزادی سفر سنندج (سواری) 08733510088-08733510099
همسفر غرب سنندج 08733184649
میهن نور آریا سنندج (تعاونی 4) 08733520359
پایانه (ترمینال) سنندج 08733520368-9
کامیاران
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) کامیاران 08723522665
مریوان
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) مریوان 08734523040
کرمان
بم
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) بم 03444212099
جیرفت
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل جیرفت (تعاونی 7) 03482350110
پایانه (ترمینال) جیرفت 03443350110
رفسنجان 
شرکت مسافربری تلفن تماس
میهن نور آریا رفسنجان (تعاونی 4) 09132906829
پایانه (ترمینال) رفسنجان 03434281080
سیرجان
شرکت مسافربری تلفن تماس
آریا سفر سیرجان (تعاونی 11) 03442251155
عدل سیرجان (تعاونی 7) 03442259770
ترابر بی تا سیرجان (تعاونی 15) 03442251130
سیروسفر سیرجان 03442255955
ایران پیما سیرجان (تعاونی 1) 03442259096
پایانه (ترمینال) سیرجان 03442251130
کرمان
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 7) 03432152727
پیک صبا کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 17) 03432152746
ایران پیما کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 1) 03432152674
سیروسفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه 03432152724
همسفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه 03432152762
میهن نور کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 4) 03432152698
رویال سفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه 09131410530
لوان نور کرمان پایانه (ترمینال) آدینه (تعاونی 8) 03432152732-3
ماهان سفر کرمان پایانه (ترمینال) آدینه 03432152685-8
تک سفر ایرانیان کرمان 03432152762
ترابر بی تا کرمان (تعاونی 15) 03432152692
پایانه (ترمینال) کرمان آدینه 03432152698
کهنوج
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل کهنوج (تعاونی 7) 03443209000
میهن نور کهنوج (تعاونی 4) 03443208181
پایانه (ترمینال) کهنوج 03443209000
کرمانشاه
سنقر 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) سنقر 08344226049 - 08348422551
کرمانشاه
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل کرمانشاه (تعاونی 7) 08334294196
میهن نور کرمانشاه (تعاونی 4) 08334220400
ایران پیما کرمانشاه (تعاونی 1) 08334245200
ترابر بی تا کرمانشاه (تعاونی 15) 08334247600
آسیا سفر کرمانشاه (تعاونی 13) 08334225417 - 08334224700
گیتی پیما کرمانشاه 08334234511
لوان نور کرمانشاه (تعاونی 8) 08334236551-2
جوان سیر ایثار کرمانشاه 08342217946
سیروسفر کرمانشاه 08334236900
رویال سفر ایرانیان کرمانشاه 08334236800
کیان سفر پاسارگاد کرمانشاه (تعاونی 5) 08334220500
پیک معتمد کرمانشاه (تعاونی 2) 08334293936
آریا سفر کرمانشاه (تعاونی 11) 08334245100
تک سفرایرانیان پارس پیما کرمانشاه 08334247800
پایانه (ترمینال) کرمانشاه 08334247600
کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسیا سفر یاسوج پایانه (ترمینال) شهید قرنی (تعاونی 13) 07433347366
مارال سیر یاسوج (تعاونی 10) 07433222301
راه پیما پارسیان یاسوج (تعاونی 9) 07433330773
لوان نور یاسوج (تعاونی 8) 07433222067
آریا سفر آسیا یاسوج (تعاونی 11) 07433331142
ایمن سفر ایرانیان یاسوج (تعاونی 6) 07433346730
پایانه (ترمینال) یاسوج 07433222067
دهدشت
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر دهدشت 07433330773
پایانه (ترمینال) دهدشت 07433330773
گلستان
آزادشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما آزادشهر (تعاونی 1) 01735722341
پایانه (ترمینال) آزادشهر 01735722341
گرگان
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر گرگان 01732682507
سیروسفر گرگان 01732682505
ایران پیما گرگان (تعاونی 1) 01732682501
گیتی پیما گرگان 01732682504
عدل گرگان (تعاونی 7) 01732682503
لوان نور گرگان (تعاونی 8) 01732682509
ترابر بی تا گرگان (تعاونی 15) 01732682502
همسفر چابکسواران گرگان 01732682508 - 01732230190
میهن نور گرگان (تعاونی 4) 01732682500
پایانه (ترمینال) گرگان 01732682500
گنبدکاووس 
شرکت مسافربری تلفن تماس
همسفر گنبدکاووس 01733381600
پیک معتمد گنبدکاووس (تعاونی 2) 01733381500
ایران پیمان گنبدکاووس 01733381300
ایران پیما گنبدکاووس (تعاونی 1) 01733381102
ترابر بی تا گنبدکاووس (تعاونی 15) 01733381201
پایانه (ترمینال) گنبدکاووس 01733381500
گیلان
رشت
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر رشت 01333606667
سیروسفر رشت 01333661165
پیک صبا رشت (تعاونی 17) 01333664335
عدل رشت (تعاونی 7) 01333662700
گیلان پیما آسیا سفر رشت (تعاونی 13) 01333663993
آریا سفر آسیا رشت (تعاونی 11) 01333663993
جهانگشت مهر رشت (تعاونی 16) 01333603592
سپهر آسیا رشت 01333600943
آرتا سبلان رشت 09111438976
پایانه (ترمینال) رشت 01333665675
لاهیجان 
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر لاهیجان 01342226700
عدل لاهیجان (تعاونی 7) 01342222200
مکانیزه لاهیجان 01342337044
پایانه (ترمینال) لاهیجان 01342423115
رودسر 
شرکت مسافربری تلفن تماس
گیلان پیمان رودسر 01342627941
رویال سفر ایرانیان رودسر 01342616550-01342634440
سیمرغ عدل رودسر (تعاونی 7) 01342620055
گیلان سحر رودسر 01342622195
سپهر آسیا رودسر 01342627941
پایانه (ترمینال) رودسر 01342634441
لنگرود 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) لنگرود 01342533666
بندرانزلی 
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر بندرانزلی 01344435440
عدل سفر انزلی (تعاونی 7) 01344422132
ترابر بی تا انزلی (تعاونی 15) 01344432080
همسفر چابکسواران انزلی 01344424888
پایانه (ترمینال) بندرانزلی 01344432080
آستانه اشرفیه
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیر و سفر آستانه اشرفیه 01342122066
عدل آستانه اشرفیه (تعاونی 7) 01342127065
پایانه (ترمینال) آستانه اشرفیه 01342122066
آستارا 
شرکت مسافربری تلفن تماس
عصر ایران آستارا 01344833242
آریا سفر آستارا (تعاونی 11) 01344835725
سپهر آسیا آستارا 01344836374
عدل آستارا (تعاونی 7) 01344832677
پایانه (ترمینال) آستارا 01344832398
ماسال
شرکت مسافربری تلفن تماس
آریا سفر آسیا ماسال (تعاونی 11) 01344663365
پایانه (ترمینال) ماسال 01344662522
سیاهکل 
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا سیاهکل (تعاونی 15) 01342322481
پایانه (ترمینال) سیاهکل 01342322481
املش
شرکت مسافربری تلفن تماس
پایانه (ترمینال) املش 01342722043
لرستان
الیگودرز 
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک صبا الیگودرز (تعاونی 17) 06643331090
راه پیما پارسیان الیگودرز (تعاونی 9) 06643322043
آریا سفر آسیا الیگودرز (تعاونی 11) 06643331919
ایمن سفر ایرانیان الیگودرز (تعاونی 6) 06643321090
پایانه (ترمینال) الیگودرز 06643321090
بروجرد 
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر بروجرد 06642502222
ترابر بی تا بروجرد (تعاونی 15) 06642460015
ایران پیما بروجرد (تعاونی 1) 06642455001
پیک صبا بروجرد (تعاونی 17) 06642629500
لوان نور بروجرد (تعاونی 8) 06642444312
همسفر چابکسواران بروجرد 05832252362
پایانه (ترمینال) بروجرد 06642460015
خرم آباد 
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیر و سفر خرم آباد 06633322200
آسیا سفر خرم آباد (تعاونی 13) 06633338026
ایران پیما خرم آباد (تعاونی 1) 06633330006
پیک صبا خرم آباد (تعاونی 17) 06633301800
عدل خرم آباد (تعاونی 7) 06633309571
ترابر بی تا خرم آباد (تعاونی 15) 06633331016
همسفر چابکسواران خرم آباد 06612215593
پایانه (ترمینال) خرم آباد 06833406807
دورود
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما دورود (تعاونی 1) 06643221919
ماهان سفر ایرانیان دورود 06643225913
ایمن سفر ایرانیان دورود (تعاونی 6) 06643225913
پایانه (ترمینال) دورود 06643225913
کوهدشت
شرکت مسافربری تلفن تماس
سیروسفر کوهدشت 06632624990
عدل کوهدشت (تعاونی 7) 09167095736
میهن نورآریا کوهدشت (تعاونی 4) 06632631836
کیان سفر پاسارگاد کوهدشت (تعاونی 5) 06632622653
پایانه (ترمینال) کوهدشت هجرت 06632624990
مازندران
آمل
شرکت مسافربری تلفن تماس
لوان نور آمل (تعاونی 8) 01143290120
ایران پیما آمل (تعاونی 1) 01121329014
پیک معتمد آمل (تعاونی 2) 01143290080
ترابر بی تا آمل (تعاونی 15) 01143290115
پایانه (ترمینال) آمل (فیروزی) 01143244702
بابل 
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر بابل 01132192449
سیروسفر بابل 01132271000
ایران پیما بابل (تعاونی 1) 01132277777
همسفر چابکسواران بابل 01132192701
آفتاب سیر بابل 01132278104
پیک معتمد بابل (تعاونی 2) 01132279404
ترابر بی تا بابل (تعاونی 15) 01132278109
آرتا سبلان بابل 01132044324
پایانه (ترمینال) بابل 01132192020
بابلسر
شرکت مسافربری تلفن تماس
همسفر چابکسواران بابلسر 01135331000
رویال سفر بابلسر 01135252800
ایران پیما بابلسر (تعاونی 1) 01135331000
پیک معتمد بابلسر (تعاونی 2) 01135331000
پایانه (ترمینال) بابلسر 01135365691
بهشهر 
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما بهشهر (تعاونی 1) 01134525511-01132291489
پیک معتمد بهشهر (تعاونی 2) 01134525355
پایانه (ترمینال) بهشهر 01134521608
جویبار
شرکت مسافربری تلفن تماس
پیک معتمد جویبار مازندران (تعاونی 2) 01142546364
چالوس
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر چالوس 01152282040
ایران پیما چالوس (تعاونی 1) 01152229422
پایانه (ترمینال) چالوس 01132311916
رامسر 
شرکت مسافربری تلفن تماس
طلوع رامسر 01155252169
رمک رامسر 01155226800
پایانه (ترمینال) رامسر 01155226800
ساری
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 15) 01133241617
میهن نور ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 4) 01133240131
گیتی پیما ساری پایانه (ترمینال) دولت 01133260670
پیک معتمد ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 2) 01133251007
عدل ساری پایانه (ترمینال) دولت (تعاونی 7) 01133245293
رویال سفر ساری 01133240240
سیروسفر ساری 01133248396
همسفر چابکسواران ساری 01133249544
ایران پیما ساری (تعاونی 1) 01133241000
پایانه (ترمینال) ساری (دولت) 01133248882
تنکابن (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربری تلفن تماس
اعتماد سفر تنکابن 01154274112
ایران پیما تنکابن (تعاونی 1) 01154271050
ساحل تنکابن 01154274025
پایانه (ترمینال) تنکابن 01154271060
قایم شهر 
شرکت مسافربری تلفن تماس
رویال سفر قائم‌شهر 01142250718
پایانه (ترمینال) قائم‌شهر 01142250718
نکا
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما نکا (تعاونی 1) 01134733333
پایانه (ترمینال) نکا 01133241617
نوشهر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما نوشهر (تعاونی 1) 01152356215
پایانه (ترمینال) نوشهر 01152356004
نور
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما نور (تعاونی 1) 01144552737-8
پایانه (ترمینال) نور 01144540918
مرکزی
اراک 
شرکت مسافربری تلفن تماس
همسفر اراک 08633133911
میهن نور آریا اراک (تعاونی 4) 08633134146
تکسفر ایرانیان اراک 09183605294
ایران پیما اراک (تعاونی 1) 08633120612
آریا سفر آسیا اراک (تعاونی 11) 08633120559
پارسیان اراک (تعاونی 14) 08633135967
جهانگشت مهر اراک (تعاونی 16) 08633121115
ترابر بی تا اراک (تعاونی 15) 08632222380 - 08633124210
پیک صبا اراک (تعاونی 17) 08633134700
رویال سفر اراک 08632214426
سیروسفر اراک 08633140284
پایانه (ترمینال) اراک (مرکزی) 08633130083
ساوه
شرکت مسافربری تلفن تماس
سفر گستر ساوه 08642427378
سیروسفر ساوه 08642225038
پایانه (ترمینال) ساوه 08642427240
هرمزگان
بندرعباس 
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 7) 07633664004
جهانگشت مهر بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 16) 07633684230
گیتی پیما بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری 07633684135
ایران پیما بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 1) 07633660469
رویال سفر بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری 07633684144
تک سفر بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری 07633684150
پیک صبا بندرعباس پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 17) 07633660476
مارال سیر ایرانیان بندرعباس (تعاونی 10) 07633664001
ترابر بی تا بندرعباس (تعاونی 15) 07633660475
لوان نور بندرعباس (تعاونی 8) 07633662103
آریا سفر آسیا بندرعباس (تعاونی 11) 07633660468
سیروسفر بندرعباس 08633660472
پایانه (ترمینال) بندرعباس (خلیج فارس) 09367613393
مرکزی
قشم
شرکت مسافربری تلفن تماس
لوان نور قشم (تعاونی 8) 07635273806
آسیا سفر قشم (تعاونی 13) 07635228033
گیتی پیما قشم 09331612066
میهن نور ساحل قشم (تعاونی 4) 07635225398
پایانه (ترمینال) قشم 07635228033
همدان
تویسرکان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا تویسرکان (تعاونی 15) 08134946017
گیتی نورد تویسرکان (تعاونی12) 08134923431
کیان سفر پاسارگاد تویسرکان (تعاونی 5) 08134924293
پایانه (ترمینال) تویسرکان 08134733966
ملایر
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا ملایر (تعاونی 15) 08132284040
پیک صبا ملایر (تعاونی 17) 08132284141
همسفر چابکسواران ملایر 08132283555
عدل ملایر (تعاونی 7) 08132283838
پایانه (ترمینال) ملایر 08132284111
نهاوند
شرکت مسافربری تلفن تماس
ترابر بی تا نهاوند (تعاونی 15) 08133231023
آسیا سفر نهاوند (تعاونی 13) 08133246111
پایانه (ترمینال) نهاوند 08133233570
همدان
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایران پیما همدان (تعاونی 1) 08134224005
پیک معتمد همدان (تعاونی 2) 08134224430
سپهر آسیا همدان 08134224004
عصرایران الوند همدان 08134221710
عدل همدان (تعاونی 7) 08134241010-2
آسیا سفر همدان (تعاونی 13) 08134227409
کیان سفر پاسارگاد همدان (تعاونی 5) 08134222462
رویال سفر ایرانیان همدان 08134222871
ترابر بی تا همدان (تعاونی 15) 08134225952
همسفر چابکسواران همدان 08134224004
پایانه (ترمینال) همدان 08134224004
اسدآباد
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسوده سفر اسدآباد 08133132191
پایانه (ترمینال) اسدآباد 08133125128
یزد
یزد 
شرکت مسافربری تلفن تماس
عدل یزد پایانه (ترمینال) شهرداری (تعاونی 7) 03537236752
گیتی نورد ابرکوه یزد(تعاونی 12) 03532829393
میهن نور یزد (تعاونی 4) 03537204145
آسیا سفر هرات یزد (تعاونی 13) 03532572175
پیک صبا یزد (تعاونی 17) 03537201700
ایران پیما یزد (تعاونی 1) 03537236768
سیروسفر یزد 03537232100
گیتی پیما یزد 03537236761
ترابر بی تا یزد (تعاونی 15) 03532236778
تک سفر ایرانیان یزد (تعاونی 13) 03537238400
ماهان سفر ایرانیان یزد 03537233888
ایمن سفر ایرانیان یزد (تعاونی 6) 03537236664
میهن نور آریا یزد (تعاونی 4) 03537236661
آسیا سفر یزد (تعاونی 13) 03537232400
همسفر چابکسواران یزد 03537236660
پارسیان یزد (تعاونی 14) 03537237001
لوان نور یزد (تعاونی 8) 03537236771
گیتی نورد یزد (تعاونی 12) 03537236662
پایانه (ترمینال) الغدیر یزد 03537236901
اردکان
شرکت مسافربری تلفن تماس
تک سفر ایرانیان اردکان 03532248576
پایانه (ترمینال) اردکان 03532248574
بافق 
شرکت مسافربری تلفن تماس
عامر بافق نماینده کیان سفر 03532448808
پایانه (ترمینال) بافق 03532448808
میبد
شرکت مسافربری تلفن تماس
آسیا سفر میبد (تعاونی 13) 03532352711
بهاباد
شرکت مسافربری تلفن تماس
ایمان بهاباد 03534722199
مازندران
ابرکوه
شرکت مسافربری تلفن تماس
گیتی نورد ابرکوه (تعاونی 12) 03532829393
تهران
تهران 
شرکت مسافربری تلفن تماس
جهان دیدار پایانه(ترمینال)غرب 02144641153
ارس پیما پایانه(ترمینال)غرب 02144666681
تک سفر پایانه(ترمینال)غرب(تعاونی 10) 02144642027
سیمرغ جاده پایانه(ترمینال)غرب 02144663189
سفرسیر آریا پایانه(ترمینال)غرب(تعاونی3) 02144662880
گیتی نورد پایانه(ترمینال)غرب(تعاونی12) 02144651605
جوان سیرایثار پایانه(ترمینال)غرب 02144632941-3
پایانه(ترمینال)غرب(آزادی) 02144663954
پایانه (ترمینال) پونک 02144453505
ایران پیما پایانه (ترمینال) بیهقی (تعاونی 1 ) 02188543683 - 02188543613 - 88544338 - 02188543695 - 02188543662
آریارو پایانه (ترمینال) بیهقی 02188528084-8
ایران پیما پایانه (ترمینال)شرق (تعاونی 1) 0217785530 - 02177717700
پیک معتمد پایانه (ترمینال) شرق (تعاونی 2) 02177860151 - 02177880855
آرتا سبلان پایانه (ترمینال) شرق 02177702777
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال) شرق 02177740913-4
لوان نور پایانه (ترمینال)جنوب (تعاونی 8) 02155185354-8
تک سفر پایانه (ترمینال) جنوب (تعاونی 10) 02155185372-5
تهران جنوب پایانه (ترمینال) جنوب 02155185474
گیتی پیما پایانه (ترمینال) جنوب 02155042509
اصفهان
اصفهان
شرکت مسافربری تلفن تماس
سفر سیر آسیا پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی3) 03134358811
تک سفر پایانه (ترمینال) کاوه (تعاونی 10) 03134359206
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) کاوه 03134358871
آرتا سبلان پایانه (ترمینال) کاوه 03134358800-10
اسیا سفر سپاهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134358991
آریا سیر سپاهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134358984
سپاهان سفر سپاهان پایانه (ترمینال) کاوه 03134358836

سوالات متداول

با خرید آنلاین بلیط اتوبوس می توانید بدون مراجعه حضوری به شرکت های اتوبوسرانی به راحتی بلیط اتوبوس خود را تهیه نمایید. با توجه به نرخ مناسب بلیط اتوبوس شما میتوانید در هزینه های سفر خود صرفه جویی نمایید علاوه بر اینکه از زیبایی های مسیر نیز بهره مند می شوید. در اینجا تمامی مراحل خرید آنلاین بلیط اتوبوس را آموزش داده ایم.
شما ممکن است بنا به هر دلیلی بخواهید بلیط اتوبوسی را که تهیه کرده اید کنسل کنید. همانطور که میتوانید بلیط اتوبوس خود را بصورت آنلاین تهیه نمایید، امکان کنسل کردن و استرداد بلیط اتوبوس خود را بصورت آنلاین نیز دارید. در اینجا نحوه کنسل کردن بلیط اتوبوس را گام به گام دوره می کنیم.
یکی از اولین پرسش هایی که بعد از تصمیم به سفر در ذهن هر فردی به وجود می آید این است که کدام وسیله نقلیه را برای سفر انتخاب کند. خب برای پاسخ به این سوال باید خیلی عوامل را در نظر گرفت و سنجید. به عنوان مثال شرایط آب و هوایی, مسافت مقصد از مبدا, مسیرهای رسیدن به مقصد و وسایل نقلیه موجود برای رسیدن به مقصد مورد نظر از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب یک وسیله نقلیه مناسب برای سفر است.
مسافرانی که از اتوبوس های بین شهری برای مسافرت خود استفاده می کنند ممکن است شکایاتی در خصوص این اتوبوس ها و رانندگان آن داشته باشند. سامانه ای که معرفی می شود به شما امکان ثبت تخلف رانندگان را خواهد داد.
در گذشته هنگام خرید بلیط اتوبوس انتخاب های زیادی وجود نداشت ولی در حال حاضر با ورود اتوبوس های متنوع و پیشرفته به ناوگان اتوبوسرانی شما حق انتخاب نوع اتوبوس خود را دارید. در حال حاضر بخش اعظمی از سفرهای داخلی با اتوبوس انجام می پذیرد و شما به راحتی با چند کلیک میتوانید بلیط آنلاین اتوبوس خود را از سایت مربوطه تهیه نمایید. در اینجا تفاوت های بین اتوبوس های معمولی و اتوبوس های وی آی پی را بررسی می کنیم.

نظرات کاربران

ثبت نظر مشاهده نظر ها
  • محمود قاسمی
    3 شماره تلفن های تعاونی8 لوان نور شیراز مسدود می باشد.

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی